Alle organisaties binnen de Europese Unie moeten ervoor zorgen dat ze in mei 2018 voldoen aan de General Data Protection Regulation (GDPR). De eisen binnen de nieuwe wetgeving hebben onder andere een grote impact op IT-systemen, dataopslag en de manier waarop medewerkers met data omgaan. Omdat de GDPR aandacht vereist van álle bedrijfsonderdelen, heeft IT-dienstverlener en -kennispartner QNH Consulting een GDPR Scan ontwikkeld.

Middels de GDPR Scan wordt een inventarisatie van de huidige situatie gemaakt, onder meer door het verzamelen en analyseren van documenten en het doen van interviews met onder andere IT-, HR- en lijnmanagers. Indien nodig vinden er ook diepte-interviews plaats met specialisten die inhoudelijke kennis bezitten, zoals juristen en recruiters.

De analyse gaat in op thema’s als toestemming tot data-opslag, ‘right to be forgotten’, toegang tot eigen data, registratieplicht en ‘privacy by design’. De uitkomst van de scan laat zien waar de organisatie reeds compliant is en waar niet. Hiermee wordt het voor organisaties makkelijker de nog uit te voeren stappen voor mei 2018 te bepalen.

“De urgentie van de GDPR dringt inmiddels langzaam tot organisaties door”, zegt Sjoerd Hobo, directeur van QNH Consulting Midden. “Gezien de omvang van de wetgeving is het verstandig zo snel mogelijk aan de slag te gaan en te beginnen met het vormen van een duidelijk beeld van de impact op de organisatie. Door de scan uit te voeren kan er binnen organisaties aan de juiste knoppen worden gedraaid om de snelste weg naar compliancy te nemen.”

Whitepaper

In het whitepaper ‘Snel aan de slag met de GDPR’ gaat QNH verder in op de te nemen (vervolg)stappen. Het whitepaper kun je gratis downloaden.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam