Het is hoog tijd voor een herijking van de sourcing van connectiviteit. Op tactisch en strategisch niveau is er volop aandacht voor cloud in de vorm van SaaS of externe IaaS-dienstverlening. Vreemd genoeg wordt de cruciale rol van het wide-areanetwerk en het bedrijfsnetwerk in deze allesbepalende toekomstplannen vaak over het hoofd gezien. Met alle gevolgen van dien.

Het is gebruikelijk om bij WAN-dienstverlening voornamelijk vanuit het hier en nu te redeneren. Een betere ondersteuning van de bestaande applicatiestack is daarbij het belangrijkste aandachtspunt. Jaap Hage, Director Access & Connectivity bij KPN, verwoordt het in de whitepaper over Next generation WAN-dienstverlening, die METRI Research kort geleden gepubliceerd heeft, op deze manier: “Leden van de raad van bestuur besluiten soms aan de directietafel dat zij in de hoogste versnelling naar de cloud willen. Dat staat ver af van de werkelijkheid die netwerkbeheerders ervaren als het gaat om passende capaciteit. Daar zit een mismatch die veel organisaties onvoldoende onder ogen zien.”

Korte termijn

De kortetermijnmentaliteit heeft zo zijn oorzaken. In veel organisaties is de verantwoordelijkheid voor het netwerk vaak ver weggedelegeerd in de organisatie of in zijn geheel uit handen gegeven aan een leverancier. Naast de verbindingen zelf hebben veel organisaties ook het beheer van de benodigde netwerkhardware aan de serviceprovider uitbesteed. Dat is een bewuste keuze, omdat het om specialistische apparatuur gaat die bij haperingen door de provider opgelost worden.

“Leden van de RvB besluiten soms aan de directietafel dat zij in de hoogste versnelling naar de cloud willen”

Maar die afhankelijkheid komt tegen een hoge prijs nu in de markt voor WAN-dienstverlening steeds meer ‘network as a service’-concepten (NaaS) opkomen. In de oude situatie is het netwerk een black-box, waarbij klantorganisaties voor elk wissewasje in het WAN de serviceprovider nodig hebben. In een NaaS-concept krijgen klantorganisaties via een SaaS-applicatie toegang tot een integrale beheerlaag voor het netwerk. Dit geeft hun gedetailleerd inzicht in het functioneren van applicaties in het netwerk, de kosten en aanpalende netwerkdiensten.

Naast inzicht biedt deze beheerapplicatie hun de mogelijkheid zelf aan de knoppen te draaien van de netwerkdienstverlening. Net als bij andere clouddiensten ligt de regie veel dichter bij de klant dan bij traditionele outsourcing het geval is.

Herijking

Dit is een fundamentele stap die een herijking van de sourcing van connectiviteit rechtvaardigt. Het bestaande aanbod in de markt hoeft niet langer het uitgangspunt te zijn als klantorganisaties hun weg kennen in de markt. In de nieuwe verhoudingen tussen klantorganisaties en providers zullen netwerkdiensten zich vroeg of laat meer plooien naar de toepassingen en de behoeften van klantorganisaties. Deze emancipatie vraagt wel om een zekere assertiviteit en om kennis wat er valt te halen in de wereld, en hoe dit het beste aansluit op de eigen strategische plannen.

Als klantorganisaties willen loskomen van hun bestaande WAN moeten ze dus groot leren denken, maar daarbij vooral de eigen beperkingen niet uit het oog verliezen. Want die zijn er zeker. Om netwerken dynamisch mee te laten bewegen met businesseisen doen klantorganisaties er verstandig aan om met een kritische blik te kijken naar het eigen ‘eiland-denken’ in het netwerkdomein.

In veel organisaties is het telecom- en netwerkbeheer een aparte activiteit binnen de IT-afdeling, waarbij er vooral operationele aandacht is. Veelal zijn verantwoordelijkheden en daarmee strategische keuzemogelijkheden ver weg gedelegeerd door uitbesteding. Insourcing van beheerwerkzaamheden wordt ook een optie nu netwerkdiensten, net als server- en opslagcapaciteit, programmeerbare clouddiensten worden. Daar hebben organisaties dan wel nieuwe vaardigheden voor nodig.

Nieuwe visie

Al met al is er een nieuwe visie nodig op sourcing van connectiviteit en de capabilities die cruciaal zijn voor het realiseren van ambitieuze cloudplannen. Bij software-defined networking wordt er vooral naar providers gekeken die de nieuwe technologie omarmen om beter aan de vraag uit de markt tegemoet te komen. Hoge verwachtingen rond wendbaarheid zijn nu eenmaal beter in te vullen met een softwarelaag die losstaat van het fysieke netwerk. Maar de strategische waarde van dit netwerk in softwarevorm komt pas echt tot uitdrukking als klantorganisaties deze technologie zelf omarmen als een enabler van hun ambitieuze cloudplannen.

Door Sytse van der Schaaf, research-consultant bij METRI.


Inspiratie

De cruciale rol van het wide-areanetwerk en het bedrijfsnetwerk wordt nogal eens over het hoofd gezien als organisaties strategische cloudplannen smeden. Om inspiratie op te doen voor een nieuwe roadmap rond cloudconnectiviteit is de whitepaper ‘Next generation WAN-services’ wellicht interessant.

Er is veel aandacht voor de fundamentele veranderingen in de markt voor WAN-dienstverlening die software-defined networking met zich meebrengt en de impact die dit heeft op de organisatie van de vraagkant. Daarnaast doen de Amerikaanse startup 128 Technology, KPN, Masergy, NTT en Vodafone uit de doeken hoe zij netwerkvirtualisatie inzetten om hun klanten beter te bedienen. Voor klantorganisaties zitten er in het SD-WAN-aanbod daarnaast een aantal waardevolle aanknopingspunten om een aantal dringende knelpunten, waaronder een betere aansluiting op clouddiensten en security, fundamenteel op te lossen.

Meer informatie en downloaden.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam