De zorgsector is van alle kanten getroffen door de pandemie. Werknemers die in contact waren met covid-patiënten liepen plotseling een groot risico. De vraag naar ondersteunende diensten piekte afgelopen jaar, maar de inkomsten namen een duikvlucht doordat niet-essentiële ingrepen werden geannuleerd en patiënten hun afspraken voor routinematige zorg afzegden.

De crisis heeft beslissers in de gezondheidszorg ertoe aangezet flexibeler te worden. Volgens een nieuwe wereldwijde survey onder leidinggevenden in vijf grote sectoren – financiële dienstverlening, gezondheidszorg, maakindustrie, de publieke sector en telecom – hebben leiders in de gezondheidszorg direct stappen gezet om de wendbaarheid van hun organisaties te verbeteren op belangrijke gebieden als risicobeheer, data, het werven van personeel, en innovatie van hun R&D.


Business agility onderzoek

Download het IDC-onderzoek over business agility.

  Enkele andere hoogtepunten over de zorgsector uit de survey:

  Toen de behoefte aan technologische oplossingen voor allerlei problemen dringend werd – van de ontwikkeling van vaccins tot het uitvallen van de toeleveringsketen – was het antwoord van de zorgsector een vijfvoudige verbetering onder het percentage organisaties met een flexibele R&D-innovatie. De sector heeft echter nog een lange weg te gaan: een jaar na het uitbreken van de pandemie beschouwt slechts 25 procent van de leidinggevenden hun R&D-praktijken als agile.

  Eerstelijnswerkers stonden in de vroege stadia van de crisis onder enorme druk. Het hielp niet dat werkgevers in de gezondheidszorg bijna volledig vertrouwden op oude systemen voor wervingsprocessen. Tegenwoordig beschouwt 23 procent van de beslissers in de gezondheidszorg hun wervings- en onboarding-systemen als wendbaar, een bijna achtvoudige verbetering.

  De meeste leidinggevenden in de gezondheidszorg verwachten de komende twee jaar een hoog of zeer hoog rendement op investeringen in IoT (64%) en clouddiensten (63%) om de wendbaarheid van hun organisaties te vergroten. Tijdens de crisis zagen zorgorganisaties het grootste rendement op directe investeringen door het digitaliseren van workflows en werken op afstand. Meer dan de helft (58%) verwacht de komende twee jaar aanzienlijke opbrengsten te blijven behalen uit dezelfde investeringen in remote working.

  Ongeveer zeven op de tien leidinggevenden in de gezondheidszorg noemen verbeterde werknemersbetrokkenheid als een belangrijk voordeel van digitale bedrijfsplatforms. Dat ligt in het verlengde van de inzet van de sector om werving en onboarding als de belangrijkste agile-investeringsprioriteit te beschouwen voor de komende twee jaar. Andere belangrijke voordelen van digitale platformen in de gezondheidszorg zijn onder meer verbeterde communicatie (68%) en verhoogde winstgevendheid (45%).

  Beslissers in de gezondheidszorg zien het ontbreken van een duidelijke visie of strategisch plan als de grootste belemmering voor hun organisatie om de wendbaarheid van hun organisaties te verbeteren. Zoals de pandemie duidelijk heeft gemaakt, maakte gebrek aan agile systemen het voor bedrijven moeilijk om zich aan te passen aan nieuwe wensen en eisen. Naarmate bedrijven meer investeren op cruciale terreinen, moeten hun leidinggevenden de strategische roadmap tot het einde volgen om zeker te kunnen zijn van een significant rendement.

  Deze bijdrage is eerder verschenen op Workflow, de blogsite van ServiceNow.

  REAGEREN

  Plaats je reactie
  Je naam