Organisaties willen snel op ontwikkelingen inspringen, tijdig innovatieve producten of diensten uitrollen en kostenefficiënt werken. Voor innovaties zijn ‘resources’ nodig, vooral mensen. Je eigen mensen gebruiken bij innovatieprojecten heeft veelal sterk de voorkeur, maar dat mag niet ten koste gaan van het efficiënt laten draaien van de huidige IT-omgeving.

Terwijl er nieuwe schappen bijgebouwd worden, moet de winkel immers open blijven. In de IT-wereld strookt dat vaak niet met elkaar. 

De krappe IT-arbeidsmarkt zorgt er voor dat de beschikbare personeelscapaciteit bij veel bedrijven onder druk staat. Voor IT-beheer geldt dat organisaties ervoor kiezen om de beschikbare beheerders zo in te zetten dat de winkel in ieder geval open kan blijven. Hierdoor dreigt innovatie het ondergeschoven kindje te worden en dat is, juist nu, het laatste wat een organisatie moet doen.

Door IT-beheer uit te besteden hoeft de krappe arbeidsmarkt geen zand in de motor van innovatie te betekenen. Die beslissing om uit te besteden moet wel makkelijk zijn en snel genomen kunnen worden. Het gaat hier immers niet om een strategische verandering of ingrijpende outsourcing, maar om het tijdelijk vervangen van IT-beheerders die in projecten worden ingezet. Het is een tactische beslissing, maar daar hoort een aantal voorwaarden bij.

Voorwaarden

Om de tactische uitbesteding succesvol te laten verlopen zijn er zeven voorwaarden die van belang zijn.

1. Uitbesteden van delen

Zorg voor vrijheid in de keuze van wat u uitbesteedt. Dit kan variëren van monitoring tot volledig beheer. Ook door zelf te kiezen welk deel van de IT-omgeving wordt uitbesteed, komen werknemers met specifieke vaardigheden, kennis en ervaring vrij voor projecten.

2. Dienstverlening op maat

Maak duidelijke afspraken over wat u van de service provider verwacht en welke activiteiten u zelf wilt blijven uitvoeren. Afspraken moeten op maat gemaakt worden, omdat de uitbesteding per organisatie en per project kan verschillen.

3. Technisch eenvoudig

Het in beheer nemen van delen van de IT-omgeving moet snel en vrijwel automatisch kunnen, zonder complexe technische handelingen en extra kosten. Tactisch uitbesteden moet vergelijkbaar zijn met het afnemen van public cloud-diensten, waarbij er ook geen kosten worden berekend voor het in gebruik nemen.

4. Samenwerken

Als u delen van de IT-omgeving uitbesteedt, zal het voorkomen dat werkzaamheden van de service provider en van uw organisatie elkaar raken. Goede samenwerking is dus een vereiste. Communicatie tussen beide partijen moet eenvoudig, inhoudelijk juist en snel verlopen, zodat er altijd duidelijkheid is over de te verrichten werkzaamheden.

5. Vrij op- en afschalen

Flexibel op- en afschalen van de IT-uitbesteding is een cruciaal kenmerk. Opschalen is meestal geen probleem. Aan de andere kant is het ook belangrijk dat afschalen en zelfs tussentijds kan eenvoudig kan, zonder gedoe en opzegtermijnen. Ook dit is vergelijkbaar met een public cloud, waarbij op elk moment de scope kan worden uitgebreid of ingekrompen.

6. Eenvoudige contracten

De beheercontracten dienen net zo flexibel te zijn als de dienst die geleverd wordt. Dit betekent dat het contract vrij opzegbaar is voor de uitbestedende partij. Juridisch ingewikkelde processen moeten vermeden worden, om de flexibiliteit te blijven waarborgen.

7. No cure, no pay

Maak een ‘no cure no pay’-afspraak gebaseerd op klanttevredenheid en resultaatverplichting. De service provider zet hiermee het vertrouwen in de dienstverlening kracht bij. Een organisatie kan praktisch risicoloos tactisch uitbesteden en gelijktijdig innovatie accelereren.

Neem bij het uitbesteden deze zeven voorwaarden in acht en u maakt snel ruimte vrij om medewerkers daar in te zetten waar zij het meest nodig zijn. Waar normaal gesproken tijdens het verbouwen van een winkel veel geluidsoverlast wordt veroorzaakt, creëer je een oase van rust door het snel en tijdelijk opschalen van de capaciteit. Dit gebeurt zonder dat er kennis verloren gaat. Mocht het project gaandeweg veranderen, dan biedt het ‘tactisch’ uitbesteden de flexibiliteit om mee te buigen. Kortom, uitbesteden via het cloudmodel zorgt ervoor dat innovatie in een stroomversnelling komt.

Lees meer achtergrond in onze whitepaper.

Door Linda Verweij, COO van SPS

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam