Het aantal nieuwe technologieën en impact-volle trends in de IT is nauwelijks meer bij te benen. Topmanagement heeft al moeite genoeg om zaken als sociale media, mobiele apps en agile te duiden. Laat staan dat zij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van artificial intelligence (AI), blockchain, chatbots en digital twins nog weet te bevatten.

En toch zijn IT-innovaties van essentieel belang voor organisaties. Is de ‘technology push’ van marktpartijen daarom een noodzakelijk kwaad? CIO Magazine legde het voor aan een groep vooraanstaande IT-aanbieders tijdens een discussietafel over business technology in De Villa te Vught.

Ook de CIO heeft bijna een dagtaak aan het doorgronden en duiden van opkomende technologieën. Daarbij lijkt de discussie over nieuwe technologie en applicaties mijlenver voor te lopen op de daadwerkelijke adoptie en acceptatie.

Waar is de toegevoegde waarde?

Een van hen verzuchtte onlangs tijdens een informeel gesprek dat hij tientallen telefoontjes per dag krijgt van IT-aanbieders die een fantastische nieuwe oplossing hebben voor een (al dan niet bestaand) bedrijfsprobleem. “Ik stel hen dan een simpele vraag: laat mij zien waar in de in- en externe bedrijfsketen jouw technologie daadwerkelijk waarde toevoegt. En dan wordt het meestal stil.”

De aanwezige IT-marktpartijen horen het voorval aan. Hier en daar wordt instemmend geknikt, anderen kijken peinzend. “Herkenbaar”, zegt een van hen. Al voegt hij daar direct aan toe dat het een beetje flauw is om een dergelijke vraag aan de IT-leverancier voor te leggen. “Wij kunnen onmogelijk alle ins en outs van alle in- en externe bedrijfsketens kennen. Wat wij wel kunnen, is samen met de CIO kijken naar de uitdagingen en de mogelijke technologische oplossingen.”

Een andere vertegenwoordiger van een IT-aanbieder valt hem bij, zij het met een kanttekening. Een dergelijk telefoontje naar een CIO plegen, is sowieso niet handig, vindt zij.

“Iedereen heeft het tegenwoordig erg druk, en dan zijn dit soort contacten niet zinvol. Je moet je ook altijd zoveel mogelijk vooraf verdiepen in de klant. Dat zorgt ervoor dat er een heel ander gesprek tot stand komt. Al weet je niet alles van de uitdagingen, dan kun je tijdens het gesprek dieper ingaan op specifieke problematiek.”

Dat het informeren van de vraagzijde noodzakelijk is, wordt over het algemeen onderschreven door de aanwezige IT-partijen: “Organisaties zijn tegenwoordig erg druk bezig met het runnen van hun dagelijkse IT-zaken. Zelfs al wordt er volgens een bimodal-model gewerkt, dan zie je nog dat de ‘gewone IT’ een heel groot deel van de tijd van de CIO opslokt.” Reden temeer voor het proactief informeren van CIO’s en andere IT-verantwoordelijken over nieuwe technologische mogelijkheden, luidt de consensus aan tafel.

Technologypush zorgt voor innovatie

Door naar de technologypush. Is het inderdaad een noodzakelijk kwaad? Daar zijn de meningen enigszins over verdeeld. Waar iedereen het over eens is, is dat de term nogal negatief overkomt. Een alternatieve benaming blijkt echter lastig te bedenken. “Bij die term moet ik direct denken aan een uitspraak van autotycoon Henry Ford: ‘Als ik mensen had gevraagd wat zij wilden, dan hadden zij ‘snellere paarden’ geantwoord.’

Wie wist een enkele decennia geleden dat hij of zij een personal computer, een smartphone of het internet nodig had?” Het zijn voorbeelden van producten die niet zijn voortgekomen uit een massale vraag van het publiek of het bedrijfsleven, zo luidt het betoog. Daarom is een zekere mate van technology push noodzakelijk, meent de meerderheid van de aanwezige marktpartijen. Die eenzijdige push kan overigens sneller een vruchtbare voedingsbodem krijgen, oppert een marktpartij.

“Ik moet direct denken aan een uitspraak van autotycoon Henry Ford…”

Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van innovatieve oplossingen in een ecosysteem te doen, waarin zowel aanbod- als vraagzijde zijn verenigd. Een model dat hier en daar al door IT-leveranciers wordt toegepast.

In het meest ideale geval is er sprake van zowel een ‘push’ als een ‘pull’, meent een ander. “Vaak is er een probleem dat door een organisatie is gesignaleerd, maar waarop nog geen antwoord kan worden gegeven met de huidige technologische oplossingen. Dan is er sprake van een daadwerkelijke vraag naar een nieuwe technologie. Een mooi voorbeeld daarvan is de noodzaak om producten te kunnen volgen in de gehele keten; van producent tot klant. Voordat de blockchain-technologie in beeld kwam, was dat een erg bewerkelijke zaak.”


Stellingen

De redactie van CIO Magazine had de volgende stellingen voorbereid, mede tot stand gekomen na gesprekken met CIO’s:

 • De vraagzijde van de markt weet vaak te weinig af van de mogelijkheden van IT en laat zich louter leiden door hun bestaande IT-behoeften.
 • De technology push van marktpartijen is noodzakelijk: het zorgt voor innovatieve oplossingen.
 • Ontwikkelingen voorspellen in de IT-markt is onbegonnen werk: een technologische roadmap van meer dan zes maanden is daarom niet te maken.

Over één aspect van de technology push zijn de deelnemers aan de discussietafel het evenwel eens: zonder een constante ontwikkeling van nieuwe, al dan niet ongevraagde, technologieën en applicaties droogt de innovatie al vrij snel op. Ook hier wordt een nuancering aan gegeven: het is aan de IT-industrie om de vraagzijde van de markt duidelijk te maken waarvoor dergelijke noviteiten kunnen worden toegepast.

“…‘Als ik mensen had gevraagd wat zij wilden, dan hadden zij ‘snellere paarden’ geantwoord”

“Het is overigens helemaal niet verkeerd om eens een nieuwe technologie over te slaan”, poneert een aanwezige topmanager van een IT-aanbieder. Het is immers niet zo dat alleen early adopters van IT-innovaties succesvol zijn, stelt hij.

Dynamische roadmap

Gaandeweg de discussie is de laatste stelling al zijdelings ter sprake gekomen: ontwikkelingen voorspellen in de IT-markt is onbegonnen werk: een technologische roadmap van meer dan zes maanden is daarom niet te maken.

Op zich klopt dat wel, als je tenminste bedoelt dat het erg lastig is om op detailniveau een allesomvattende roadmap te maken, merkt een deelnemer droogjes op. “Als het gaat om een technologische roadmap op een hoger abstractieniveau, dan kan het wel degelijk.” De invulling van de details komt dan gaandeweg de tijd. En, zo zegt een andere beslist: “Een technologische roadmap is per definitie dynamisch.”


De deelnemers

Aan de discussiebijeenkomst in de boardroom van De Villa namen de volgende organisaties deel:

 • Accenture
 • Celonis
 • Cisco
 • Computer Futures Nederland
 • DCX Technology
 • Endava
 • Every Angle
 • Fruition Partners
 • Ilionix
 • OGD
 • OutSystems
 • Ricoh Nederland
 • UiPath
 • Uniserver

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam