Het traditionele datacenter voldoet niet langer. De toekomst van organisaties hangt in het digitale tijdperk af van de manier waarop ze data genereren, ontsluiten, beveiligen en te gelde maken. Producten worden steeds vaker digitaal gedreven services. Dat vraagt om een platform dat dit alles mogelijk maakt. William (Bill) Miller, CIO van storage en data-managementspecialist NetApp, verklapte een select groepje IT-leiders de geheimen van het ‘next generation datacenter’.

Snelheid, wendbaarheid, schaalbaarheid, data-gedrevenheid en disruptiviteit staan hoog op het wensenlijstje van organisaties. “Om dit tot realiteit te maken, maken de CIO’s van de meeste grotere bedrijven en instellingen graag gebruik van de cloud”, aldus Miller.

“Ook om budgettaire redenen en vanwege de behoefte aan een consumptie-gebaseeerd afrekenmodel regeert klassieke datacenter niet langer. Ondertussen is de legacy echter niet weg te denken, onder meer om reden van ‘trust’ en compliance. Dat is de reden waarom 85 procent van de bedrijven zal opteren voor een hybride omgeving.”

In veel gevallen gaat dat om een combinatie van cloud, on-premises IT en een intelligente tussenlaag – de zogeheten ‘data fabric’ – die zorgdraagt voor een vlekkeloze gegevensuitwisseling binnen wat NetApp het ‘next generation datacenter’ noemt. Dat was in een notendop de boodschap van de Amerikaan tijdens het onderhoudende diner met zijn Nederlandse vakgenoten.

“We zijn verheugd dat we in een exclusieve setting als deze onze visies en ervaringen kunnen uitwisselen”, aldus gastheer Gos-Hein van de Wouw, verantwoordelijk voor NetApp in de NEMEA-regio. “Het geeft ons allemaal nieuwe stof tot nadenken.”

Exercitie

William Miller, oud-CIO van onder meer Broadcom en Harris Group, sprak met betrekking tot de cloud-exercitie vooral uit eigen ervaring. “NetApp komt als bedrijf sterk vanuit de storage, maar we worden in toenemende mate een datamanagementbedrijf. Dat betekent dat we van waarde moeten zijn voor de business van onze klanten. Andere CIO’s maken een vergelijkbare ontwikkeling door.” Bij NetApp creëerde hij daartoe een modern hybride IT-landschap, goeddeels op basis van de oplossingen uit de eigen R&D-keuken.

“Vrijwel elke CIO is bezig om workloads naar de hyperscale cloud te verplaatsen”

In generieke zin onderscheid hij binnen de IT drie lagen. Naast de genoemde on-premise oplossingen, die organisaties vaak zelf beheren, zijn er de branche- of applicatie-specifieke cloud services zoals die van Workday, Salesforce, SAP en Oracle. De derde laag, die hij cloud enablement noemt, wordt gevormd door de zogenoemde ‘hyperscalers’ als Amazon, Google en Microsoft, vaak in combinatie met bijvoorbeeld een private cloudomgeving. “Vrijwel elke CIO is vandaag de dag bezig om workloads naar de hyperscale cloud te verplaatsen.”

De hybride omgeving is volgens hem niettemin een blijvertje. De uitdaging is de data uit de drie verschillende lagen te kunnen combineren, inclusief de cloudgebaseerde tools en utilities die je in staat stellen om de gegevens te beheren, verwerken en analyseren. Volgens Miller biedt het nieuwe generatie datacenter hiertoe soelaas. Het is volgens de CIO dankzij de hoge mate van automatisering en simplificering het gedroomde platform voor operationele en businessgedreven transformaties.

Klantervaring

De NetApp-executive ziet in de cloud een ontwikkeling, waarbij infrastructuur (IaaS) en software (SaaS) steeds meer bewegen richting platforms (PaaS). “De mogelijkheden van deze platforms worden meer en meer uitgebreid”, aldus de NetApp-CIO. “Dat biedt geweldige mogelijkheden voor organiaties.” Wel memoreerde hij er voor de volledigheid aan dat softwaretoepassingen soms ten onrechte onder de noemer van SaaS verkocht worden. “Ze zijn vaak niet schaalbaar en traditioneel gehost, met alle beperkingen van dien.”

Integratie van dit alles stelt CIO’s wel voor de nodige uitdagingen, zo stelde een van de aanwezigen. “Voorheen konden bijvoorbeeld de SaaS-oplossingen redelijk geïsoleerd draaien, maar dat verandert naar mate volledige customer journeys van begin tot eind door de diverse systemen lopen.” Door de andere deelnemers wordt de klantreis en -ervaring eveneens gezien als een belangrijke driver voor integratie. Ook bij NetApp, zoals gastheer Gos-Hein van de Wouw zelf heeft ervaren.

Data fabric

Nadat vervolgens zaken als beheer, ondersteuning, security, vertrouwen en dataprivacy waren geadresseerd, kwam de discussie tot de kern. Een belangrijk element van het next generation datacenter is het ‘data fabric‘, oftewel een geïntegreerde basis voor het beheren en verplaatsen van gegevens binnen een hybride omgeving. Vindbaar, toegankelijk, inzichtelijk, beheersbaar en secure. Miller: “Data moet binnen moderne organisaties kunnen bewegen over de diverse clouds, die tezamen het nieuwe datacenter vormen.”

“Data moet binnen moderne organisaties kunnen bewegen over de diverse clouds”

Eén van de aanwezige CIO’s wilde graag weten op welk niveau de integratie plaatsvindt: “Doen we dit op basis van data of de applicatie?” William Miller: “Integratie op api-niveau is erg populair, maar binnen het datacenter kunnen uiteenlopende interfaces worden gebruikt, afhankelijk van de behoefte en mogelijkheden.”

Ook eventuele nieuwe of opkomende standaarden kunnen door de architectuur worden ondersteund. De moderne datacenter-opzet is bovendien geheel in lijn met DevOps, zo verklaarde de NetApp-CIO. De combinatie van cloud, containers en microservices maakt dit mogelijk. “Het voordeel is meer snelheid, hogere kwaliteit, meer efficiëntie en een grotere klant- en medewerkertevredenheid.”

Integratie

Miller vatte tegen het einde van de bijeenkomst alles nog even samen. Uiteindelijk bestaat het nieuwe datacenter uit de integratie van de drie genoemde lagen: die van de publieke en private cloud, SaaS-oplossingen en goeddeels gevirtualiseerde datacenters.

“CIO’s moeten binnen hun eigen specifieke context bepalen waarom ze hoe op welk moment in de tijd willen inrichten. Bovendien zullen ze zich zo nu en dan de vraag moeten stellen of de huidige of beoogde opzet nog steeds productief is. Een data fabric vormt daarbij de basis voor een toekomstvaste benadering in een gevirtualiseerde omgeving.”

Het draait binnen het nieuwe generatie datacenter niet langer om de keuze voor specifieke leveranciers, applicaties of platforms, maar om de manier hoe je dit alles bij elkaar brengt.

Kijk voor meer informatie over het next generation datacenter op de website van NetApp.

Hotze Zijlstra (1964) is taalkundige en heeft al meer dan 30 jaar ervaring in het journalistieke domein. Als ‘vaste freelancer’ doet hij thans de hoofdredactie van CDO Magazine en maakt hij dragende artikelen voor de uitgaven BAAS en CIO Magazine.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat alsjeblieft een reactie achter!
Laat hier je naam achter