C-Level Media

Het op maat bedienen van community’s in het IT- en algemeen-bestuurlijke speelveld. Hoe doen we dat nu eigenlijk? Door oprukkende digitalisering, globalisering, veranderende besturings- en businessmodellen hebben CxO’s meer dan ooit behoefte aan een onafhankelijk en high-level bladen. Bladen waar we trots op zijn. Bladen die u hier kunt bestellen.

BaaS Magazine

Het Boardroom as a Service(BaaS)-platform verenigt de werelden van techniek, economie en maatschappij in een cross- functionele benadering. Het idee van een community staat daarbij voorop: onder gelijken ervaringen en inzichten uitwisselen over de rol en mogelijkheden van organisaties in het digitaliserende speelveld. Een dergelijk overleg is voor de hedendaagse bestuurder van onschatbare waarde.

Lezersprofiel

Bestuursvoorzitters en hun peers zullen mee moeten in een wereld die sterk aan verandering onderhevig is door de digitaliseringstrend. BaaS Magazine speelt een belangrijke rol binnen het nieuwe platform. Behalve een weergave van hetgeen er zoal binnen de community gebeurt, brengt het volop nieuws, inzichten en achtergronden over de digitaliseringstrend. Als BaaS member wordt je vroegtijdig uitgenodigd voor evenementen en krijgt desgewenst inspraak bij de samenstelling van het programma. Andere voordelen zijn extra programma-elementen, toegangskaarten voor collega’s tijdens jaarcongressen en (op verzoek) informele ontmoetingen met leveranciers en consultants.

CIO Magazine

CIO Magazine is met afstand het hoogst gepositioneerde IT-blad van Nederland. Geen magazine over bits, bytes, nullen, maar een lezenswaardige glossy, die met pakkende artikelen, een sfeervolle lay-out en hoge kwaliteit fotografie informatietechnologie naar het hoogste bestuursniveau brengt.CIO Magazine is een echt community-blad. Het biedt CIO’s en IT-directeuren een klankbord, een platform en het verschaft hen inspiratie en inzicht. Het magazine informeert, faciliteert discussies, deelt best practices en entertaint. Daarbij brengt CIO Magazine vraag (de doelgroep) en aanbod (marktpartijen) regelmatig samen.

Lezersprofiel

De lezers van CIO Magazine zijn personen met een hoog denkniveau. Ze laten zich graag inspireren door andere sprekers uit het zelfde vakgebied, waardoor ze hun inzicht en knowhow kunnenontwikkelen. “De CIO is verantwoordelijk voor zeer complexe en veelomvattende zaken, die bovendien van grote invloed zijn op de bedrijfsvoering”, vertelt Hotze Zijlstra, sinds 2006 hoofdredacteur van CIO Magazine. “Hij heeft daarom behoefte aan een klankbord. Soms is dat een leverancier, maar bij voorkeur een collega. CIO Magazine voorziet in deze behoefte met interviews, CIO-rondetafeldiscussies, opinies, case-studies en meer. Waar de CIO is, is CIO Magazine.

CDO Magazine

De CDO-community is een platform in ontwikkeling. Aanleiding voor deze nieuwe activiteiten is de veranderende kijk op IT en technologie, hetgeen een verschuiving van rollen en verantwoordelijkheden teweeg brengt. Dat vraagt om een nieuwe inhoudelijke verdieping, met bijbehorende uitgaven (zowel print als digitaal) en events.Waar de CIO de technologie traditioneel benadert vanuit (interne) informatievoorziening, architectuur en systemen, is voor de CDO de business het startpunt. Steeds meer CIO’s ontwikkelen zich tot CDO’s of nemen deze rol erbij. Daarnaast is doen de ‘business technologists’ hun intrede, die in nauwe wisselwerking met de CIO werken aan top-line resultaat.Vanuit welke hoe je ook instroomt: binnen de CDO-community is de technologie-enablede businessfocus de grote gemene deler. De perfecte voedingsbodem voor ideeën, groei en ontwikkeling.

Lezersprofiel

De lezers van CDO Magazine verenigen het beste van drie werelden: ze zijn technologisch vaardig, hebben gevoel voor business en acteren moeiteloos op bestuursniveau. Inhoudelijker dan de CMO, de CEO en de leden van de RvC, en wellicht iets meer business-savvy dan de CIO. Het zijn misschien wel de meest gezochte executives van dit moment.CDO’s laten zich graag inspireren door anderen. Door vakgenoten, maar gezien het brede karakter van hun rol ook door mensen uit aanpalende functies. Ook leveranciers, marktkenners en adviseurs zijn een dankbare bron van informatie. Juist omdat de rol nog sterk in ontwikkeling is, heeft de CDO een grote behoefte aan klankborden en kennisuitwisseling.

BoardroomIT

BoardroomIT

Door de controlled circulation verspreiding via het Financieele Dagblad is ICT Media in staat om een unieke doelgroep van business managers te bereiken. Door deze tabloids ook op de eigen congressen te verspreiden onder de deelnemers wordt het bereik onder de lezersdoelgroep uitgebreid met een brede waaier aan IT verantwoordelijken. Door de tabloid thema gericht uit te werken krijgt de vernieuwende toepassing van ICT de volle aandacht die het verdient. Tevens zullen ook de thema’s van de congressen, en het dag programma uitvoerig in de thema tabloids worden geplaatst. Naast aansluiting bij de thema’s die aansluiten bij de eigen content marketing is het ook mogelijk om exclusief in een van de thema tabloids te adverteren en zo de naamsbekendheid te vergroten.

Lezersprofiel

ICT Media geeft in samenwerking met Het Financieele Dagblad 9 thema kranten uit in tabloid formaat die als insert worden meegezonden via controlled circulation met Het Financieele Dagblad. De tabloids zullen ruim voor aanvang van alle ICT Media congressen worden bijgevoegd in een hoge oplage van ruim 65.000 exemplaren. Vanuit de CIO,IT, en de Sourcing community zullen er 4 belangrijke hoofdthema’s naar voren komen namelijk: Information Management, IT Transformation, Connected Enterprice, en Strategic Sourcing Vanuit de CIO,IT, en de Sourcing community zullen er 4 belangrijke hoofdthema’s naar voren komen namelijk: Information Management, Connected Enterprice, Strategic Sourcing, Innovatie en Transformatie, Cloud, CIO Day, en Techconomy