Legacysystemen, -applicaties en -processen die niet langer worden ondersteund door de oorspronkelijke leverancier en vaak door nieuwe technologieën voorbij zijn gestreefd, zijn vaak nog heel bruikbaar en soms zelfs essentieel voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Een legacysysteem kan dienstdoen als overbrugging naar nog oudere technologie, bijvoorbeeld om belangrijke klant- en bedrijfsgegevens te kunnen opvragen.

Veel bedrijven gebruiken besturingssystemen op basis van Linux en Windows die niet meer worden ondersteund en veel overheidsinstanties hebben een legacyinfrastructuur voor hun IT die 45 jaar of ouder is, maar nog altijd essentiële voorzieningen biedt, zoals updates van gegevens over de oceaan, om het zeeniveau te observeren en rampen zoals tsunami’s te kunnen voorspellen.

Omdat legacysystemen vaak in een belangrijke behoefte voorzien, kan vervanging ervan riskant lijken. Maar tegenwoordig kan het in stand houden van legacy-systemen ertoe leiden dat IT-organisaties te laat overstappen op de moderne digitale technologieën die nodig zijn om een bedrijf competitief te houden.

Verharden

De meeste legacysystemen laten zich niet goed combineren met nieuwe digitale technologie: ze bevinden zich in silo’s, zorgen voor bottlenecks in de prestaties en hebben een starre architectuur en trage voorzieningsprocessen. Vaak zijn ze meerdere keren geüpdatet en/of gepatcht, waardoor ze zeer complex zijn geworden en kostbaar om te onderhouden.

Om bruikbaar te blijven voor de bedrijfsvoering moet IT worden ‘verhard’ en moeten legacy-systemen worden getransformeerd om hun waarde op de korte termijn te optimaliseren en tegelijk een moderne digitale basis te leggen.

Bij ‘system hardening’ worden overbodige functies en/of software van het besturingssysteem uitgezet of verwijderd. Wij beschouwen het verharden en transformeren van legacysystemen als een kwestie van het verlagen van de ‘schulden’ die met de legacysystemen samenhangen, het afslanken van processen, het bouwen van robuuste applicaties en infrastructuur, het bevorderen van een modulaire architectuur en het garanderen van afstemming tussen de bedrijfsvoering en IT. Hiermee kunnen CIO’s veel bereiken.

Minder onderhoud

Maak financiële middelen vrij voor modernisering door de operationele kosten te verlagen en meer waarde uit het systeem te halen. Dit jaar zal naar schatting 71 procent van het IT-budget van Amerikaanse civiele-overheidsinstanties, oftewel 34 miljard dollar, worden besteed aan het onderhoud van legacysystemen, terwijl het budget voor de modernisering van IT slechts 3,1 miljard dollar bedraagt.

Het verharden van legacysystemen levert lagere onderhoudskosten op en verkleint de behoefte aan onderhoud, zodat IT-medewerkers zich kunnen richten op projecten die meer waarde vertegenwoordigen. Doordat er niet langer kostbare support hoeft te worden geboden voor overmatig complexe, bij elkaar gesprokkelde systemen kunnen IT-organisaties budget vrijmaken voor de ontwikkeling van nieuwe systemen en innovatieve werkmethodes.

Verbeterde prestaties

Verbeter de prestaties van applicaties en systemen om het risico op een defect of verouderd systeem te verkleinen. Als gevolg van gebrek aan technologische ondersteuning en het ontbreken van mogelijkheden voor integratie met upstream- en downstreamsystemen presteren legacy-systemen vaak onder de maat. Daarnaast is hun functionaliteit beperkt, zeker als de IT-organisatie niet de allernieuwste updates heeft geïnstalleerd, wat ook tot beveiligingsproblemen kan leiden. Door legacysystemen te verharden verbeter je de prestaties van applicaties en systemen.

Koppel waar mogelijk

Koppel waardevolle data in legacysystemen aan nieuwe digitale technologie, initiatieven, producten en diensten.

Creëer overzicht

Creëer een overzichtelijk IT-landschap dat eenvoudiger te moderniseren is. Door gebruik te maken van nieuwe microservice-architecturen kunnen IT-organisaties een start maken met de modernisering van de legacykern en die systemen meenemen in de digitale ruggengraat van de onderneming.

Vijf stappen

Het verharden van legacysystemen gebeurt in een aantal stappen:

 1. Transformatie van de IT-portfolio en verwijdering van inefficiënties uit het beheer van applicaties en infrastructuur.
  Identificeer gedupliceerde functies en consolideer of elimineer vervolgens overtollige apps en infrastructuur. Hierdoor zullen de operationele kosten dalen en worden de processen gestroomlijnd. Zo is bij een internationaal telecombedrijf de productiviteit met 20 procent verhoogd en de stabiliteit van applicaties met 40 procent vergroot door overtollige commerciële producten te rationaliseren en het beheer van de applicatieportfolio te verbeteren.
 2. Automatisering van handmatige processen.
  Automatiseer standaardprocessen en redundante processen die samenhangen met legacysystemen (en andere systemen) zoveel mogelijk met behulp van de nieuwste generatie tools. Een Canadese verzekeraar was op zoek naar een automatiseringspartner om de QA-testcycli voor nieuwe digitale systemen voor alle apparaten/platforms/talen et cetera te verkorten. Voor deze cliënt zijn de mobiele tests end-to-end geautomatiseerd, met uitgebreide dekking van apparaten en een verkorting van de cyclus met 80 procent als resultaat.
 3. Afstemming van de procesarchitectuur op de bedrijfsvoering.Zorg voor afstemming tussen bedrijfsfuncties en hun onderliggende IT-applicaties, -infrastructuur en -processen om een duidelijk beeld te krijgen van de waarde die IT voor het bedrijf vertegenwoordigt en hoe deze kan worden vergroot. Bij deze stap worden tegelijk verouderde systemen geïdentificeerd voor buitenbedrijfstelling.
 4. Verkleining van het aantal overdrachten en bundeling van de support voor een slimmere bedrijfsvoering.
  Door applicaties en infrastructuur te rationaliseren, consolideren en integreren wordt het aantal interactiepunten daartussen verkleind. Als veel van de overblijvende applicaties en infrastructuurcomponenten samenwerken, is een gebundelde of geconsolideerde applicatie-infrastructuur een effectieve benadering. Een internationale financiële dienstverlener is geholpen bij het integreren van de ondersteuning van applicaties en infrastructuur door de helpdesk. Dat leverde een kostenbesparing op doordat de helpdesk nu meer tickets kon afhandelen zonder deze te hoeven escaleren.
 5. Uitbreiding van de vaardigheden van teams.
  Zorg ervoor dat uw IT-medewerkers niet alleen aan de eisen voor lopende projecten voldoen, maar ook goed zijn toegerust voor nieuwe digitale technologieën. Om te kunnen slagen moeten IT-organisaties hun teams trainen in de vereisten voor lopende projecten. Tegelijkertijd moeten ze anticiperen op toekomstige uitdagingen die kunnen ontstaan als gevolg van de voortdurend veranderende zakelijke behoeften.
 6. Praktijkvoorbeeld

  Op basis van deze benadering, het verharden van legacysystemen, hebben we samen met een Nederlands mobiel-telecombedrijf gewerkt aan het verlagen van de operationele kosten, het verbeteren van de uptime van systemen en het verkorten van de markt-introductietijd door een legacyarchitectuur te rationaliseren. Die architectuur was verspreid over een in silo’s verdeelde IT-stack die werd beheerd door een groot aantal leveranciers met beperkte aansprakelijkheid. De verharding leverde een daling van de operationele kosten met bijna 18 procent op, naast een verbeterde systeemuptime van 99,9 procent en kortere releasecycli, van bijna vijf maanden naar acht weken.

  De boodschap is dat IT-afdelingen ervoor moeten zorgen dat legacyomgevingen van bedrijven geen digitale achterstand veroorzaken. Door legacysystemen te verharden kunnen er alsnog prestaties uit deze trouwe krachtpatsers worden gehaald, terwijl de IT-afdeling ondertussen werkt aan hun opvolgers in de vorm van nieuwe digitale technologieën en systemen.

  Door Prakash Hemdev, senior vice president en wereldwijd hoofd Strategie en Marketing binnen de adviespraktijk Digitale Systemen en Technologie van Cognizant

Cognizant (NASDAQ: CTSH) is een vooraanstaande dienstverlener in digital, consultancy, IT outsourcing en BPO services. Met het hoofdkantoor gevestigd in Teaneck, New Jersey (US) werkt Cognizant in nauw partnerschap met ’s werelds grootste organisaties om hun concurrentiepositie te versterken door middel van efficiency en innovatie in hun bedrijfsoperatie. Cognizant heeft wereldwijd meer dan 100 ontwikkel & delivery centers en opereert met ruim 260.000 werknemers. De organisatie heeft een NASDAQ-100 en S&P 500-notering en is verder genoteerd in de Forbes Global 2000 en Fortune 500 (#205). Cognizant behoort hiermee tot de best presterende en snelst groeiende bedrijven in de wereld.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat alsjeblieft een reactie achter!
Laat hier je naam achter