De digitale transformatie dwingt veel IT-organisaties in een spagaat: er wordt innovatie verwacht terwijl de basis lang niet altijd op orde is. De meeste uren gaan nog steeds naar het stabiel houden en beheren van huidige IT-systemen, het blussen van brandjes en het aanpassen van bestaande structuren (zoals migraties naar de cloud). Wanneer moet dan die innovatie plaats vinden? Door IT-diensten proactief te beheren krijgen organisaties meer grip, meer tijd en dus meer innovatie.

Wat kost instabiliteit?

Onlangs publiceerde Quocirca Europese cijfers over ICT-storingen. Gemiddeld kost een storing de organisatie zo’n 82.838 euro, plus 24.438 euro aan ICT-kosten om het probleem te verhelpen. Bij 22% van de Nederlandse bedrijven ligt de tijd tussen het ontstaan en oplossen van het probleem tussen de 15 en 24 uur en gebeurt dat zo’n drie keer per maand.

Vanzelfsprekend beperken deze incidenten de mogelijkheid tot innovatie, zowel in tijd als budget. Door van reactief naar proactief IT-management te gaan, worden incidenten voorkomen of sneller opgelost en kunnen uren op basis van eigen keuze worden besteed.

Inzicht in de keten

Om een IT-omgeving proactief te beheren is diepgaand inzicht nodig in de verschillende IT-ketens. Onder ‘IT-keten’ verstaan we het gehele IT-ecosysteem dat verbonden is met een bepaalde dienstverlening. Bijvoorbeeld een serviceafdeling: naast koppelingen met de infrastructuur communiceren meerdere applicaties, systemen en afdelingen met elkaar in een gezamenlijke keten. De eindgebruiker is afhankelijk van die gehele keten.

Bij incidenten is moeilijk te bepalen welke applicatie of leverancier de verstoring veroorzaakt, wat veel tijd, geld en frustratie kost. Het is daarom belangrijk de keten tot in detail in kaart te hebben: Wie zijn de leveranciers en stakeholders? Wat zijn de afhankelijkheden? Waar liggen de verantwoordelijkheden? En wanneer is het stabiel genoeg? Organisaties dienen zich te beseffen dat zij uiteindelijk zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de dienst die met de IT-keten geleverd wordt en moeten daar regie op voeren.

Stuurmiddelen

Een tool om vervolgens regie te voeren over de IT-keten is de eXperience Level Agreement (XLA). Hierin worden afspraken gemaakt die niet alleen over de werking van technische onderdelen gaan, maar vooral over het bereiken van optimale klanttevredenheid. Dit geeft leveranciers een ander type verantwoordelijkheid waarin zij moeten samenwerken met verschillende onderdelen binnen de keten.

Om grip te houden op hetgeen is afgesproken, moet dit gemeten worden. Idealiter wordt hierbij zowel de IT-keten, het bedrijfsproces, en de eindgebruikerservaring van begin tot eind gemonitord. Of het licht op groen staat wordt niet bepaald door individuele onderdelen, maar door het eindresultaat van de samenwerkende onderdelen.

Van stabiliteit naar innovatie

Met de juiste inzichten en stuurmiddelen wordt het veel eenvoudiger om omgevingen stabiel te houden en eventuele verstoringen snel te verhelpen. Met behulp van end-to-end monitoring weet je immers precies waar in de keten het mis gaat. Bovendien kijken stakeholders direct naar dezelfde informatie, waarmee veel (discussie)tijd gewonnen wordt.

Proactief beheer betekent dat de IT-manager kan handelen op afwijkingen, nog voordat verstoringen impact hebben. Oplostijden worden verkort zodat tijd kan worden gemaakt voor innovatie.

Door Martin van den Berge, founder en CEO van application performance specialist Ymor

Ymor is dé onafhankelijke specialist op het gebied van IT Operations Analytics (ITOA). Door het samenbrengen van verschillende databronnen wordt diepgaand inzicht gecreëerd in de IT-omgeving, waarmee de IT voorspelbaar wordt. Met behulp van een framework van voorgeselecteerde producten en diensten ondersteunt Ymor bij het optimaliseren en bewaken van de IT-omgeving. De inzet van monitoring, validatie en regie helpt klanten te groeien van reactief naar preventief beheer, waarmee de business optimaal ondersteund wordt. Alle producten en diensten zijn flexibel toepasbaar om optimaal aan te sluiten bij de organisatiedoelstellingen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat alsjeblieft een reactie achter!
Laat hier je naam achter