Veel bedrijven investeren zwaar in nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI) en blockchain. Toch zijn investeringen alleen geen garantie voor succes. In de praktijk is er een grote kloof tussen de potentiële waarde van technologische ontwikkelingen en de daadwerkelijk gerealiseerde voordelen. Dit geldt zeker voor bedrijven die nieuwe technologieën inzetten binnen de traditionele IT-structuur en bedrijfscultuur, en die geen strategie hebben om innovatiekansen organisatiebreed te benutten en op te schalen. Deze groep bedrijven laat enorme omzetkansen liggen.

Recent onderzoek van Accenture legt het verband bloot tussen de adoptie van technologie en de gerealiseerde waarde van de daarmee gepaard gaande investeringen. Volgens het onderzoek Full Value. Full Stop. How to scale innovation and achieve full value with Future Systems lopen bedrijven die er niet in slagen technologische innovatie te schalen, de komende vijf jaar miljarden aan omzet mis. Het is de uitdaging om het niet zo ver te laten komen. Gelukkig laten de koplopers zien hoe ze de waarde van technologische investeringen concreet vertalen naar betere financiële resultaten.

Leiders investeren meer in innovatie

Succesvolle innovators zetten al jaren in op de adoptie van technologie vanuit een duidelijke visie: ze creëren future systems, oftewel de intelligente systemen en organisatie van morgen. De afgelopen vijf jaar besteedden deze leiders een substantieel deel van hun IT-budget aan innovatie. Daarbij richten ze zich niet op losse oplossingen, ze denken in systemen. Concreet implementeren ze dus niet alleen AI-oplossingen, maar ze creëren tegelijkertijd ook de juiste omstandigheden. Bijvoorbeeld cultuurveranderingen in de organisatie, passende datastructuren en de inzet van cloudtechnologieën.

Grenzen slechten

Een ander verschil is dat koplopers ervan overtuigd zijn dat de focus niet alleen bij techniek ligt. Mens en machine versterken elkaar en zorgen dat innovaties binnen hun organisatie en ecosystemen beter schalen. Dat is het vertrekpunt voor de future systems die ze inrichten. Een belangrijk kenmerk van deze systemen is dat grenzen verdwijnen; in de IT-omgeving, tussen bedrijven en tussen mens en machine. Zo ontstaat er nieuwe ruimte voor samenwerkingen en innovatieve ideeën.

De tijden van een rigide IT-stack met vaste componenten zijn voorbij. Future systems maken optimaal gebruik van de cloud en benaderen data, beveiliging en governance op dezelfde manier.

Mens én machine

Ook aanpasbaarheid en flexibiliteit zijn cruciaal. Hierdoor kunnen systemen autonoom leren, verbeteren en schalen. Door onnodige frictie weg te nemen, blijven bedrijven groeien en kunnen mensen beter gefundeerde beslissingen nemen. Slim gebruik van automation en AI op basis van een cloudarchitectuur, maakt dat bedrijven kunnen blijven ontwikkelen en innoveren.

De systemen van de toekomst praten, luisteren, zien en begrijpen op basis van de context zoals wij dat doen. Dit is de basis voor naadloze interactie tussen mens en machine. Met technologieën zoals natural language processing, computer vision, spraakherkenning en machine learning worden deze systemen steeds intelligenter en minder kunstmatig.

Innovatiemindset

Zeker voor bedrijven die wel investeren, maar nog te weinig innovatie en waarde creëren, is het interessant om de mindset van koplopers te doorgronden. En hoe ze de adoptie van technologie en organisatorische veranderingen vormgeven. Een inflexibele architectuur is een van de grootste drempels voor innovatie.

“Een inflexibele architectuur is een van de grootste drempels voor innovatie”

Het Accenture-onderzoek toont aan dat koplopers nieuwe technologieën juist snel en flexibel adopteren. Door data, infrastructuur en applicaties los te koppelen ontstaat een IT-omgeving die snel aan te passen is. De inzet van DevOps en continuous delivery verminderen de afhankelijkheid van systemen en processen verder. Dat geldt ook voor microservices en containers.

De combinatie met cloudcomputing vergemakkelijkt bovendien de inzet van AI en analytics. Dit alles helpt om nog sneller zicht op de wensen van klanten te krijgen en daar concreet op in te spelen.

Data als bedrijfsmiddel

De succesvolle transformatie en verbetering van bedrijfsprocessen is sterk afhankelijk van technologieën voor realtime data-capture en -analytics. Daarom investeren koplopers in datakwaliteit, goede beveiliging en ethisch verantwoorde kaders voor databeheer en AI. Dat is geen eenmalige actie. Data is een waardevol bedrijfsmiddel en vereist investeringen in een cyclus van datacreatie en -gebruik die zich blijft verbeteren.

Slim beheer van tech-investeringen

Koplopers hebben een goed beeld van alle investeringen binnen hun organisatie. Dat doen ze met innovatiecenters en inrichting van processen voor innovatieoverdracht. Als machine learning verbeteringen in de sales en klantrelaties realiseert, is dat wellicht ook interessant om in te zetten ten behoeve van de eigen medewerkers. Een extra voordeel van goeie dashboards die investeringen en hun impact visualiseren, is dat het bewijslast oplevert om tegenstanders van de cultuurverandering en innovatie te overtuigen.

Talent stimuleren

Hoewel technologie een sleutelrol speelt in de ontwikkeling van future systems, is talentontwikkeling ook een onmisbare factor. De IT-omgeving is continu in beweging en medewerkers moeten deze ontwikkeling wel kunnen bijhouden. Als mensen zich bezighouden met oude technologie, belemmert dat de opzet van flexibele, mensgerichte systemen die nodig zijn voor succesvolle innovatie. Daarom zetten koplopers vol in op talentontwikkeling en experimentele manieren van leren. Vanzelfsprekend gebruiken ze AI voor de ontwikkeling van persoonlijke leertrajecten.

Er is geen eindpunt

Geld uitgeven aan de nieuwste technologieën en een ad-hocaanpak voor de adoptie in de organisatie is duidelijk niet genoeg om de concurrentiestrijd op de lange termijn te winnen. Het is niet zinvol om te investeren in een lappendeken van losse oplossingen, zonder visie of strategie.

Echte waarde uit IT-investeringen creëer je door te kiezen voor toekomstvaste systemen vanuit een innovatieve en flexibele mindset. Dan lukt het om innovatie binnen de gehele organisatie te schalen. Deze laatste stap is noodzakelijk omdat er geen eindpunt voor innovatie is. Het is de kunst om continu in ontwikkeling en beweging te blijven.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam