Smart factories kunnen minstens 1.500 miljard dollar bijdragen aan de wereldeconomie door verbeteringen in productiviteit, kwaliteit, marktaandeel en klantenservice. Bedrijven in China, Duitsland en Japan zijn koplopers, gevolgd door Zuid-Korea, de VS en Frankrijk. Hierop duidt een studie van het Capgemini Research Institute.

De investeringsbereidheid in smart factories is groter dan ooit. En ondanks de positieve vooruitzichten zeggen fabrikanten dat het moeilijk is om succes te boeken. Slechts 14 procent bestempelt hun bestaande initiatieven als ‘succesvol’. Bijna zes op de tien organisaties zegt dat ze moeite hebben om op te schalen.

Op het gebied van schaalvergroting zijn er dan ook wat hordes. Een belangrijk obstakel voor schaalvergroting is de convergentie van IT en operationele technologie (OT), met inbegrip van de inzet en integratie van digitale platforms, de beschikbaarheid van gegevens en cybersecurity – die van cruciaal belang zal zijn om de digitale continuïteit te waarborgen en samenwerking mogelijk te maken. Agnostische en veilige meerlaagse architecturen zullen een geleidelijke convergentie mogelijk maken.

Andere belangrijke te nemen hordes voor schaalvergroting zijn het gebrek aan vaardigheden en capaciteiten. Naast digitaal talent zal een reeks vaardigheden en capaciteiten nodig zijn om smart factory-transformatie aan te sturen, met inbegrip van multifunctionele profielen, zoals engineering-fabricage, productieonderhoud- en veiligheidsbeheer en -beveiliging. Maar ook soft skills, zoals probleemoplossing en vaardigheden op het gebied van samenwerking, zullen van cruciaal belang zijn, aldus de onderzoekers.

Organisaties tonen een groeiende belangstelling voor smart factories en in vergelijking met twee jaar geleden boeken meer organisaties vooruitgang met hun initiatieven. Een derde van de fabrieken is al getransformeerd tot slimme faciliteit. De komende vijf jaar willen bedrijven 40 procent meer slimme fabrieken bouwen. Ze verwachten de Jjaarlijkse investeringen zullen met een factor 1,7 te verhogen ten opzichte van de afgelopen drie jaar.

De potentiële toegevoegde waarde van slimme fabrieken is groter dan ooit: op basis van het groeipotentieel denken de onderzoekers dat slimme fabrieken de komende vijf jaar tussen de 1.500 en 2.200 miljard dollar aan de wereldeconomie kunnen toevoegen. Van deze groei moet twee derde echter nog worden gerealiseerd. In een studie uit 2017 liet Capgemini zien dat 43 procent van de organisaties lopende smart factory-projecten had; dat is een veelbelovende stijging naar 68 procent in twee jaar tijd. 5G wordt gezien als een belangrijke enabler omdat het allerlei realtime-toepassingen binnen bereik brengt.

Volgens het rapport moeten organisaties leren van excellerende organisaties (10 procent van de participerende bedrijven) die aanzienlijke investeringen doen in de fundamenten – digitale platforms, beschikbaarheid van data, cybersecurity, talent, governance – en een uitgebalanceerde ‘efficiency by design’ en ‘effectiviteit in operations’ benadering, waarbij de potentie van data en samenwerking volledig wordt benut.

Over het onderzoek

Voor het onderzoek zijn meer dan 1.000 managers en C-level executives uit de industriële sector ondervraagd in 13 landen (de VS, Frankrijk, Duitsland, China, India, het VK, Japan, Zweden, Spanje, Italië, Nederland, Zuid-Korea en Finland). 40% van de respondenten vertegenwoordigden productiebedrijven, 30 procent werkte in de procesindustrie, 20 procent was werkzaam in de energie/delfstoffen- en utiliteitssectoren, en 10 procent werkte voor makers van consumentenproducten.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam