Aandeel cloud in ERP, HR en financiële oplossingen groeit

0
Een vijfde deel van de bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers maakt gebruik van financiële software in de cloud, zoals een financiële module van een ERP-oplossing of op zichzelf staande financiële software. Hierop duidt een analyse van Computer Profile.

In 2014 had 35% van de genoemde bedrijfsvestigingen haar applicatie voor financiële administratie nog op de eigen locatie in gebruik, in de afgelopen vier jaar is dit gedaald naar 26%. Het gebruik van een financiële oplossing die op een moeder- of zusterlocatie draait, vertoont tevens een dalende trend, van 39% in 2014 naar 27% dit jaar.

Kijkend naar het totale aantal softwareoplossingen dat gebruikt wordt voor de financiële administratie, blijkt SAP de meest genoemde leverancier (38%), op ruime afstand gevolgd door Exact en Microsoft met respectievelijk 9 en bijna 8%.

HR en ERP
Bij de inventarisatie van de meest voorkomende HR-oplossingen is niet alleen gekeken naar afzonderlijke HR-applicaties maar ook naar ERP-toepassingen, omdat ook deze doorgaans HR-functionaliteiten bevatten.

Ook in dit overzicht neemt SAP met 29% de eerste plaats in, met AFAS en Microsoft op ruime afstand (respectievelijk ruim 8% en ruim 7%). SAP is in zwang bij locaties van multinationals (bijna 60%). Microsoft en Oracle vertegenwoordigen in dit segment de nummers twee en drie met respectievelijk 15 en 14%.

In het publieke domein valt Raet op. Applicaties van deze leverancier worden gebruikt op ruim een derde van de locaties van publieke organisaties, gevolgd door AFAS en SAP (19 en 13%).

Bij nationale bedrijven en het middenbedrijf ligt dit dichter bij elkaar. Microsoft is hier de meest voorkomende vendor met respectievelijk 23 en 17%. In de eerste categorie zijn SAP en AFAS de nummers twee en drie (20% en 19%) en in het middenbedrijf deelt Exact de eerste plaats met 17%.

Leveranciers van HR-oplossingen boden als een van de eerste oplossingen in de cloud. HR-software is op 88% van de bedrijfslocaties in gebruik, terwijl van alle HR-oplossingen bij bedrijven 20% in de cloud wordt afgenomen: 5% meer dan vorig jaar.

Ook hier zijn duidelijke verschillen binnen de verschillende marktsegmenten. Bij locaties in het publieke domein en bij multinationals wordt HR-software het meest in de cloud ondergebracht of gehost (58% en 56%). Bij nationale bedrijven en het middenbedrijf wordt nog vaak gebruikgemaakt van lokaal gehoste HR-oplossingen: respectievelijk 39 en 58%.

Over het onderzoek
Computer Profile heeft ongeveer 7.000 ICT-beslissers bij Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 medewerkers of meer per locatie ondervraagd.

Redactie
Dit is het vaste redactieaccount van IT Executive. Hierachter gaan meerdere redacteuren schuil. Je bereikt ons op redactie[at]it-executive.nl.