De overheid heeft PQR geselecteerd als één van de vier winnaars van de Rijksoverheid Aanbesteding voor Datacenters 2017 (ROAD2017). Het gaat om het leveren van datacenter hardware en ondersteunende diensten aan het ministerie van Veiligheid & Justitie (V&J) en de Tweede Kamer. De geraamde waarde bedraagt 130,9 miljoen euro, verdeeld over vier jaar.

ROAD2017 is de tweede aanbesteding die onder verantwoordelijkheid van de categorie Datacenters van het Inkoopuitvoeringscentrum Noord van OCW (IUC-Noord) wordt uitgevoerd. De opdracht omvat de levering van hardware en daaraan gerelateerde software, inclusief dienstverlening aan het Ministerie van V&J en de Tweede Kamer.De gunning is toegekend op basis van het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving (EMVI), waarbij een balans wordt gezocht tussen prijs en kwaliteit. De duur van het contract is initieel drie jaar met een optie tot verlenging van een jaar.Bijzonder bij deze aanbesteding was de aandacht voor de sociale risico’s die verband houden met de te leveren producten. Van de contractanten wordt verwacht dat zij tijdens de looptijd van het contract de risico’s inzichtelijk maken van de aangeboden producten om zo de bewustwording bij deelnemers te verhogen.PQR vindt het belangrijk dat er bij de leveranciers waarmee het samenwerkt niet alleen aandacht is voor kwaliteit, maar ook voor de omstandigheden waaronder de producten geproduceerd worden.
Dit is het vaste redactieaccount van IT Executive. Hierachter gaan meerdere redacteuren schuil. Je bereikt ons op redactie[at]itexecutive.nl.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam