Een groeiende groep Nederlandse organisaties kiest ervoor de hosting van hun ERP-applicatie uit te besteden. Met 2012 als ijkmoment is de groei ruim 400%. Hierop duidt een analyse van Computer Profile.

Bij bijna drie op de tien locaties is de gebruikte ERP-toepassing ondergebracht in een datacenter van een externe dienstverlener. Bijna vier op de tien bedrijfsvestigingen heeft de ERP-software echter nog op de eigen locatie draaien. In 2012 gaf nog meer dan de helft van de ERP-gebruikers aan dat hun ERP-pakket bij hen in het datacenter was ondergebracht.

Dezelfde dalende lijn is ook zichtbaar voor remote-gebruik van ERP-oplossingen. Daaronder vallen oplossingen die op een zuster- of moederlocatie in Nederland of in het buitenland draaien. Dit percentage is van 43 teruggelopen naar 31. Tot slot gebruikt 6% van de Nederlandse bedrijfsvestigingen ERP direct uit de cloud, hoofdzakelijk afgenomen bij AFAS, Exact en SAP.

ERP-vendoren
Voor de Nederlandse markt is SAP met 30% nog altijd de meest voorkomende ERP-leverancier, vooral door zijn sterke aanwezigheid bij publieke organisaties en multinationals. In dit laatste segment geeft net iets meer dan 60% van de locaties aan gebruik te maken van SAP. Bij het nationale bedrijfsleven ligt Microsoft een neuslengte voor, terwijl het bij middelgrote bedrijven een nek-aan-nekrace tussen Microsoft en Exact is. Ook maatwerk ERP-software heeft nog altijd een gebruikersbasis in Nederland: circa 7% van de locaties met ERP gebruikt een pakket dat zelf ontwikkeld is (intern of extern). Maar dit maatwerk neemt wel in omvang af. In 2010 bedroeg dit nog 14 procent.

De meeste ERP-leveranciers handhaven hun marktpositie: SAP-gebruikers schommelen de laatste vijf jaar net boven de 30%, terwijl 2017 een daling met enkele procentpunten laat zien. Ook Microsoft schommelt, maar over de afgelopen zeven jaar is er een stijgende lijn tot net onder de 19%. En terwijl Exact zijn positie handhaaft, geeft Oracle de laatste drie jaar terrein prijs na een aantal jaren van groei.

ERP-ontwikkeling
De penetratiegraad van ERP-software is in Nederland de laatste jaren nauwelijks aan verandering onderhevig. Vanaf 2011 kennen de meeste commerciële sectoren een kleine groei, terwijl de overheid is een negatieve uitschieter is, die (deels) te verklaren valt uit de consolidatieslag bij overheidsinstanties de afgelopen jaren.

Over het onderzoek
Computer Profile heeft 6.000 ICT-functionarissen van Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers over het gebruik van bedrijfsapplicaties ondervraagd.

Dit is het vaste redactieaccount van IT Executive. Hierachter gaan meerdere redacteuren schuil. Je bereikt ons op redactie[at]itexecutive.nl.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam