Digitaal dienstverlener voor de overheid Logius, onderdeel van het ministerie van BZK, heeft Capgemini gekozen voor het applicatiebeheer en de applicatie-ontwikkeling van de zogenaamde Stelseldiensten.

Capgemini gaat de volledige dienstverlening rond de applicaties verzorgen. Dit omvat het functioneel werkend inrichten en verrichten van de dienstverlening, inclusief zaken als beveiliging, databases, beheer, procedures, organisatie en personeel op de door Logius gecontracteerde infrastructuur.

De Stelseldiensten ondersteunen de basisregistraties bij uniforme, betrouwbare en efficiënte berichtenuitwisseling met afnemers binnen de overheid. Om de diensten bij de tijd te houden wordt de Applied Innovation Exchange van Capgemini ingezet.

In nauwe samenwerking met betrokken organisaties wordt gekeken op welke manier zij nieuwe technologie kunnen toepassen. Dit moet de flexibiliteit, kwaliteit, robuustheid en efficiëntie van voorzieningen zeker stellen. Een architecten-kennispool geeft richting aan de ontwikkeling van de Stelseldiensten, zodat bestaande faciliteiten maximaal worden gebruikt en bouwstenen worden opgeleverd die kunnen worden hergebruikt.

De diensten in kwestie bestaan uit: Digikoppeling (een standaard voor digitale berichtenuitwisseling tussen overheden), Digilevering (om actuele en accurate berichten te ontvangen over gebeurtenissen en mutaties in de basisregistraties), Digimelding (om melding te maken van mogelijk onjuiste gegevens in de basisregistraties) en de Stelselcatalogus (om informatie te vinden over de gegevens in de basisregistraties).

Samen met de basisregistraties vormen de Stelseldiensten een onderdeel van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de Nederlandse overheid.

“Het beheren en doorontwikkelen van applicaties voor de Stelseldiensten vormen een wezenlijk onderdeel van ons streven naar een robuuste infrastructuur van de e-overheid, zodat burgers, bedrijven en overheid eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken met elkaar kunnen regelen”, zegt Bob Papenhuijzen, directeur van Logius. “Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij samen met Capgemini de kwaliteit en functionaliteit van onze diensten en standaarden verder kunnen verbeteren.”

 

Dit is het vaste redactieaccount van IT Executive. Hierachter gaan meerdere redacteuren schuil. Je bereikt ons op redactie[at]itexecutive.nl.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam