De Nederlandsche Bank (DNB) is een inventariserend onderzoek gestart naar de uitbesteding en de beheersing van het uitbestedingsrisico door verzekeraars. Het onderzoek is onderverdeeld in twee fases: een inventariserend onderzoek bij middelgrote en grote verzekeraars aan de hand van een vragenlijst en een on-site onderzoek bij een selectie van verzekeraars.

DNB beoogt met dit onderzoek meer inzicht te krijgen in de uitbestedingsgraad, de concentraties en de mate van de beheersing van de uitbestedingsrisico’s bij de verzekeraars zelf, haar uitvoerders en uitbestedingspartners, de serviceproviders. De toezichthouder wil met dit onderzoek bereiken dat de verzekeraars de uitbestedingsrisico’s van belangrijke, kritische bedrijfsactiviteiten in voldoende mate gaan beheersen en dat er geen sprake is van bovenmatige concentraties op serviceproviders en/of landen waar de dienstverlening plaatsvindt.

De uitbesteding van belangrijke, kritische bedrijfsactiviteiten in de financiële sector neemt toe. Dit betreft: ict, pensioenadministraties, vermogensbeheer en andere belangrijke kritische bedrijfsprocessen. Daarnaast speelt de toenemende verplaatsing van activiteiten naar interne en externe cloudoplossingen: ook dit wordt door DNB als een vorm van uitbesteding gezien. Deze trend zal naar verwachting doorzetten, gezien de technologische ontwikkelingen en de druk van kostenreducties bij verzekeraars.

Door de uitbesteding komen de uitbestede activiteiten en de mensen op afstand te staan van de verzekeraar. Dit maakt het realiseren van een adequate risicobeheersing complex. Een adequate risicobeheersing is volgens DNB echter essentieel.

DNB verwacht dat verzekeraars alle kritische uitbestedingen (waaronder cloud) bij de toezichthouder melden. In het onderzoek zal hierop ook worden getoetst.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam