Door digitale technologieën en robotisering zal bijna de helft van de banen in de middenklasse verdwijnen. Toepassing van biotechnologie en kunstmatige intelligentie in menselijke robots kan bovendien leiden tot een nieuwe ongelijkheid in de samenleving. Hiervoor waarschuwde prof. dr. Bob de Wit in zijn oratie die hij onlangs uitsprak aan Nyenrode Business Universiteit.

Volgens de hoogleraar staan we aan de vooravond van een maatschappelijke revolutie. De wereldwijde koppelingen tussen alle kunstmatige intelligentie en alle big data op onze planeet plús het fenomenale geheugen van de computersystemen, plús de verwachte afnemende kosten van deze systemen in de toekomst, zorgen er volgens De Wit voor dat de concurrentiepositie van de werkende mens gaat kelderen ten opzichte van computers.

Tijdens de industriële revolutie werd de mens een productiefactor, een human resource, en door de snelle groei van de industriële productie was elke mens nodig in het arbeidsproces. Volledige werkgelegenheid werd een maatschappelijk streven dat ook nog eens haalbaar leek.

De werkende menselijke robots worden nu vervangen door technische robots en routinematig werk wordt gerobotiseerd en geautomatiseerd. Bij het Japanse Hitachi krijgen magazijnmedewerkers nu al opdrachten van een KI-systeem, dat er tevens voor zorgt dat een efficiëntere methode aan medewerkers wordt opgelegd. Kunstmatige intelligentie als baas van de mens dus.

De hamvraag is volgens De Wit dan ook wie de baas van kunstmatige intelligentie wordt. Volgens de hoogleraar zal door digitale technologieën de economische macht bij een select aantal grote private partijen komen te liggen. Hij verwijst in dit verband naar het Partnership on Artificial Intelligence dat vijf van de grootste technologiebedrijven ter wereld hebben gesloten. Dit verbond kun je volgens hem niet los zien van de ‘concurrentie om de macht’ en de vraag wie uiteindelijk de baas van kunstmatige intelligentie wordt.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam