Er bestaat bij Europese ondernemingen nog steeds veel enthousiasme om tot outsourcing over te gaan. Daarop duiden de meest recente onderzoeksresultaten afkomstig uit de 2016/2017 European IT Outsourcing Study van onderzoeksbureau Whitelane Research.

De onderzoekers hebben meer dan 4.600 afzonderlijke uitbestedingscontracten tegen het licht gehouden die door de top 1.500 Europese ondernemingen die het meest investeren in outsourcing, ter beschikking zijn gesteld. De gecombineerde jaarlijkse waarde van alle onderzochte contracten bedraagt meer dan 40 miljard euro.

80% van de ondervraagde ondernemingen bevestigt dat zij de huidige uitbestedingsgraad minimaal zullen handhaven of verhogen. 43% van de respondenten verwacht meer te gaan outsourcen.

Kostenreductie is met 62% het belangrijkste motief om de komende tijd meer te gaan uitbesteden. Andere belangrijke uitbestedingsmotieven zijn: het streven om meer focus te leggen op de kernactiviteiten (58%) en de gewenste toegang tot internationale bronnen (46%).

De prestaties van de bij de uitbesteding betrokken serviceproviders worden door hun klanten overwegend positief beoordeeld. De onderzoekers constateren wel individuele verschillen in de beoordelingen die de 25 bij het onderzoek betrokken IT-serviceproviders kregen van hun opdrachtgevers. In het integrale rapport gaan de onderzoekers gedetailleerder in op de prestaties van de serviceproviders. Zo worden ze onder meer beoordeeld en gerangschikt op basis van hun IT-domein, de sector waarbinnen ze werkzaam zijn en elf verschillende KPI’s verdeeld over vier dimensies van de dienstverlening.

TCS en Hexaware bezetten gezamenlijk de eerste plaats als het gaat om de algehele klanttevredenheid. Beide ondernemingen scoren 79% klanttevredenheid, op de voet gevolgd door Cognizant (76%), Computacenter (75%) en Accenture (74%).

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam