Het klinkt zo logisch. Er wordt een applicatie in productie genomen en met de leverancier worden afspraken gemaakt over de beschikbaarheid in termen van percentages binnen business hours en service hours. Met technische monitoring wordt de boel in de gaten gehouden en zolang alle lichten op groen staan voldoet de leverancier aan zijn verplichtingen.

Maar op enig moment gaan gebruikers bellen: de applicatie is onwerkbaar traag geworden of doet het überhaupt niet. Bij de leverancier staan echter nog steeds alle lichten op groen, hij voldoet aan de SLA en heeft dus geen probleem. In de SLA staat namelijk niets over het functioneren van de hele keten, laat staan over prestaties. En dan?

SLA afspraken voldoen niet

Bovenstaande treffen we in de praktijk helaas regelmatig aan. Afspraken met betrokken partijen gaan vaak niet verder dan een percentage van de tijd dat een systeem ‘up’ moet zijn en de tijd die een verstoring maximaal mag duren. Dit zijn factoren die door een leverancier eenvoudig te meten zijn met technische server monitoring en een ticket systeem.

end-to-end monitoring

Maar wanneer meerdere leveranciers of technologieën betrokken zijn bij het functioneren van een applicatie (hardware, verbindingen, werkplekken, opslag van data) neemt de kans op onbeschikbaarheid van de hele keten toe. Wanneer component A en B elk 10% onbeschikbaar mogen zijn en de applicatie is voor zijn werking afhankelijk van de gelijktijdige beschikbaarheid van beide componenten, dan is de kans op onbeschikbaarheid toegenomen met A + B = 20%. Dit probleem wordt groter naarmate het aantal afhankelijkheden toeneemt.

Systeemmetrieken voldoen ook niet

Wanneer een server werkt wil dat nog niet zeggen dat de applicatie die erop draait ook werkt. Het aantal factoren dat invloed heeft op de werking en prestaties van een applicatie is een veelvoud groter dan wat daadwerkelijk gemonitord wordt. We kiezen ervoor om alleen de meest primaire systeemmetrieken te monitoren (cpu, disk I/O, netwerk…) hoewel we weten dat ze niet compleet zijn. Extra zorgelijk is het dat we nog steeds metrieken monitoren waarvan onderliggende systeembronnen automatisch worden opgeschaald door virtualisatie. Het kan een moderne vorm van hedonisme genoemd worden: regiekamers vol hangen met dashboards met groene status indicatoren terwijl ontevreden gebruikers zich beklagen bij de functioneel beheerder. Meten we wel de juiste dingen?

Een beter uitgangspunt: end-to-end monitoring

Het ligt voor de hand om op de eerste plaats de keten end-to-end te willen monitoren. Daarmee wordt ieder falen – waar in de keten dan ook – zichtbaar. Wanneer je dit doet vanuit het perspectief van de eindgebruiker is ook eventuele impact direct duidelijk. Op de tweede plaats is het van belang alle relevante technische metrieken te koppelen aan de end-to-end monitoring zodat eenvoudig kan worden genavigeerd naar de oorzaak van de verstoring. Het idee is: starten met end-to-end monitoring en vervolgens verrijken met relevante technische monitoring.

end-to-end monitoring

Kortom

Dus waarom kan een IT-manager niet zonder end-to-end monitoring? Omdat end-to-end monitoring zorgt voor een hogere efficiëntie van alle monitoring. Immers, alleen de metrieken die bewezen hebben van invloed te zijn op de prestaties van een applicatie worden ‘extra’ gemonitord. Bovendien wordt een verstoring altijd zichtbaar. Door inzage in trends en snelle domeinbepaling kan de organisatie snel groeien van reactief naar proactief beheer.

Marcel Wigman is performance architect bij Ymor.
Ymor is dé onafhankelijke specialist op het gebied van IT Operations Analytics (ITOA). Door het samenbrengen van verschillende databronnen wordt diepgaand inzicht gecreëerd in de IT-omgeving, waarmee de IT voorspelbaar wordt. Met behulp van een framework van voorgeselecteerde producten en diensten ondersteunt Ymor bij het optimaliseren en bewaken van de IT-omgeving. De inzet van monitoring, validatie en regie helpt klanten te groeien van reactief naar preventief beheer, waarmee de business optimaal ondersteund wordt. Alle producten en diensten zijn flexibel toepasbaar om optimaal aan te sluiten bij de organisatiedoelstellingen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat alsjeblieft een reactie achter!
Laat hier je naam achter