HSK en TJIP werken al jaren samen. Vorig jaar werd de partnership nieuw leven ingeblazen bij de ontwikkeling van een nieuw en cruciaal cliëntvolgsysteem.  Leon de Jong, sinds vorig jaar algemeen directeur en bestuurder van HSK, vertelt over de samenwerking die gebaseerd is op kwaliteit en wederzijds vertrouwen.

HSK is een organisatie voor psychische zorg, een zogeheten GGZ-instelling, met 500 medewerkers die werken in 34 vestigingen door het hele land. De organisatie maakt gebruik van een maatwerk cliëntvolgsysteem, WeCare, een cruciaal systeem dat een aantal jaar geleden door TJIP werd gebouwd.

WeCare bevat onder meer het medisch dossier en het procesdossier van patiënten, de agenda’s van medewerkers en de declaraties van verrichtingen. Behandelaren kunnen in WeCare in één oogopslag zien om welke patiënt het gaat, welke klachten hij of zij heeft en wat de voortgang van de behandeling is. De patiënt vult ook vragenlijsten in die gaan over het al dan niet verbeteren van diens gediagnosticeerde toestand en ook die worden in het systeem opgeslagen. Behandelaren kunnen zich zo goed voorbereiden op een nieuwe afspraak met de patiënt.

Vernieuwen

Vorig jaar is besloten om WeCare te vernieuwen. De maatwerkoplossing was verouderd en onderhoud kostte daardoor teveel tijd. HSK wil afstappen van het oude systeem en gebruik gaan maken van een bundel standaardpakketten die ontsloten zijn binnen een speciale gebruikersinterface. De onderhoudskosten kunnen zo worden beperkt zonder dat de mogelijkheden van het systeem worden beperkt. Bovendien krijgen medewerkers gebruiksvriendelijkere, intuïtievere schermen.

Leon de Jong, de nieuwe directeur van HSK, noemt het nieuwe WeCare een hybride oplossing. “We gaan standaardoplossingen die in de markt te vinden zijn gebruiken en zullen alleen maatwerk inzetten als er niets standaard op de markt te vinden is. Uiteindelijk zullen we wel wat van huidige maatwerk overhouden, maar dat willen we tot het minimum beperken.”

Vertrouwen

De IT-afdeling van HSK is te klein om dit project zelf uit te voeren en er is daarom weer een beroep gedaan op de platformengineers van TJIP. De Jong wil een zo goed mogelijk werkbaar IT-project en heeft daarbij specifieke wensen.

“Veel IT-projecten worden gestuurd op tijd, geld en kwaliteit. De kwaliteit is daarbij altijd de sluitpost, omdat men tijd en geld belangrijker vindt. Wij willen de parameters tijd en geld achterwege laten en alleen sturen op kwaliteit door een lange termijn relatie aan te gaan. We gaan de nieuwe oplossing stapsgewijs in een periode van vijf jaar introduceren”, aldus de Jong.

Door een lange duur van het contract wil de Jong een formele klant-leverancierrelatie voorkomen. Hij beoogt een snelle, flexibele samenwerking. “De volgorde van de implementaties en het tempo van implementeren stellen we niet vooraf vast, maar bezien we als we zover zijn. Door telkens kort cyclisch te werken willen we financiële risico’s beheersen.”

Workflow

Het implementeren van een nieuwe workflowmodule in WeCare wordt het eerste onderdeel dat aangepakt gaat worden. “De standaardoplossingen komen overal vandaan. We bepalen per stap welke dat moet zijn,” vertelt de Jong. “TJIP kijkt naar de technische aspecten en maakt voor ons een long- en shortlist van mogelijke partijen die de standaard software voor een bepaalde component kunnen leveren en vervolgens kiezen wij de partij waarmee we in zee willen gaan.”

De eerste licentie is inmiddels gekocht, evenals de licentie voor de interface die alle componenten met elkaar moet verbinden. De Jong heeft veel vertrouwen in zijn partner. “De samenwerking verloopt voorspoedig, hoewel het nog te vroeg in het project is om iets te zeggen over het eindresultaat,” zegt de Jong. “Ik verwacht dat de platformengineers zich scherp aan de afspraken gaan houden. Samen met TJIP hebben we op hoofdlijnen een nieuwe IT-architectuur ontworpen en we gaan deze nu concreet invullen.”

Lubbers De Jong is een Amsterdams adviesbureau dat communicatie en pr inzet als strategische instrumenten voor het bouwen van sterke relaties tussen merken en publieksgroepen. Het bureau is in 1987 opgericht en heeft expertise opgebouwd op het gebied van pr en content marketing voor nationale en internationale technologie- en innovatiebedrijven. Lubbers De Jong werkt onder andere voor Bynder, Red Hat, Infor en Interxion en is sponsor van de Plastic Soup Foundation, Pifworld en TEDxYouth Amsterdam. In 2014 won het bureau de VPRA Dutch PR Award.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat alsjeblieft een reactie achter!
Laat hier je naam achter