Het is een bekend scenario in films: een nietsvermoedende zakenreiziger krijgt plotseling te maken met een onverwachte situatie. Een grote natuurbrand vlakbij het hotel, zakkenrollerij (paspoort weg!) of een ongeval. Wie op (zaken)reis gaat, denkt meestal niet direct aan risico’s of gevaren. Tuurlijk, iedereen sluit een reisverzekering af, want dat zijn we zo gewend. Maar we denken er verder meestal niet zo over na.

Toch brengt reizen een zeker risico met zich mee, zeker als het reisdoel zich bevindt in een land dat als ‘minder veilig’ wordt gezien. Dan hoeft het niet meteen te gaan om zware risico’s zoals terroristische aanslagen of een natuurcatastrofe, het kan ook een land of gebied zijn met veel criminaliteit of waar demonstraties plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de demonstraties door de ‘gele hesjes’ in Frankrijk en België, die soms op ongeregeldheden zijn uitgelopen.

Als werknemer die voor zijn werkgever op pad gaat, is het dan prettig om te weten dat het bedrijf er alles aan doet om je te informeren over mogelijke risico’s. Dat er snel en direct contact mogelijk is als blijkt dat je je in de buurt van een risicovolle situatie bevindt en dat het bedrijf actief hulp biedt als dat nodig is.

‘Sorry, maar naar dat land ga ik niet!’

Om te peilen hoe zakenreizigers denken over het reizen naar onveilige landen en over de ondersteuning van hun werkgever daarbij, heeft SAP Concur onlangs een enquête gehouden onder bijna 7.400 werknemers in Europa die voor hun werk wel eens reizen. Daaronder ook bijna 700 respondenten uit Nederland. Het eerste dat opvalt uit dit onderzoek is dat meer dan de helft van de Nederlanders (55 procent) zou weigeren om af te reizen naar een ‘riskant’ land. Dit is duidelijk meer dan in andere Europese landen, waar gemiddeld 46 procent niet op reis zou gaan.

Dit standpunt is niet onterecht, want bijna een op de zes Nederlandse zakenreizigers zegt het afgelopen jaar tijdens een zakenreis wel eens in de buurt van een gevaarlijke situatie te zijn geweest. In het onderzoek werd de respondenten ook gevraagd of hun werkgever tijdens een crisissituatie wel eens proactief contact heeft opgenomen en hoe zij die assistentie hadden ervaren. Zes op de tien Nederlanders zegt dat hun werkgever behulpzaam of zelfs zeer behulpzaam was; slechts zes procent gaf aan niets te hebben gehad aan de geboden assistentie. Op dit gebied hebben Nederlandse zakenreizigers dan ook het nodige vertrouwen in hun werkgever: bijna de helft denkt dat hun bedrijf ze altijd goed kan helpen bij een crisissituatie.

Luisteren naar eventuele zorgen

Natuurlijk kan je als werknemer eventuele zorgen over mogelijke risico’s bespreken met je werkgever. Bijna vier op de tien Nederlanders heeft dit ook wel eens gedaan. Maar dan is het natuurlijk wel zo prettig als er ook echt naar die zorgen wordt geluisterd en dat er zo mogelijk actie op wordt genomen. Toch zegt een op de vijf dat er weliswaar werd geluisterd, maar dat er vervolgens niets werd gedaan om die zorgen weg te nemen, of dat hun zorgen werden weggewuifd. Gelukkig zegt bijna eenzelfde aantal dat er wel degelijk serieus door de werkgever werd geluisterd naar de bezwaren en dat er vervolgens naar oplossingen werd gezocht. En zo hoort het.

Het is belangrijk dat werknemers weten dat hun werkgever zijn verantwoordelijkheid rond de veiligheid van medewerkers – de zogenaamde zorgplicht of ‘duty of care’ – serieus neemt. Daar zijn de meeste Nederlandse zakenreizigers wel gerust op: een grote meerderheid (66%) zegt dat hun werkgever zijn verantwoordelijkheden op dit gebied serieus of zelfs zeer serieus neemt. Alleen Franse en Britse zakenreizigers hebben nog meer vertrouwen in hun werkgever.

Ook hulp bij minder ernstige zaken

Gelukkig zijn er voor organisaties oplossingen die hen helpen om die zorgplicht optimaal in te vullen. Dat loopt van het bijhouden waar de werknemer zich bevindt en proactief informeren over riskante situaties in hun omgeving, tot het bieden van actieve hulp bij terugkeer naar huis en zelfs medische assistentie. Maar ook bij minder ernstige incidenten kunnen dit soort oplossingen de assistentie door de werkgever stroomlijnen en vergemakkelijken. Denk bijvoorbeeld aan diefstal van een paspoort of bagage, of hulp wanneer belangrijke medicijnen thuis zijn vergeten.

Het belangrijkste is dat bedrijven zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden en dat ze hun werknemers dit ook laten weten. Dat schept vertrouwen, zorgt voor meer tevredenheid en kan er aan bijdragen dat medewerkers langer bij het bedrijf blijven werken.

Meer weten over hoe bedrijven hun medewerkers optimaal kunnen ondersteunen bij zakenreizen en meer grip kunnen krijgen op de onkosten? Bezoek ons event SAP Concur Fusion in Londen, op 18 en 19 juni.

Door Patrick Klaver, managing director SAP Concur Benelux

SAP Concur is wereldwijd toonaangevend leverancier van geïntegreerde oplossingen voor reis-, onkosten- en factuurbeheer. Het bedrijf vereenvoudigt en automatiseert deze alledaagse processen zo veel mogelijk. Met SAP Concur worden medewerkers tijdens iedere zakenreis geholpen door een app. Onkosten worden makkelijk overgenomen in declaraties en het goedkeuren van facturen wordt een geautomatiseerd proces. Dankzij integratie van (vrijwel) real-time data en het gebruik van AI om 100% van de transacties te controleren, kunnen organisaties exact zien welke uitgaven worden gedaan, zonder zorgen over onverwachte of onduidelijke uitgaven. SAP Concur ontzorgt, maakt het werk makkelijker en helpt organisaties optimaal te opereren, iedere dag weer. Kijk voor meer informatie op www.concur.nl of volg de SAP Concur blog op https://www.concur.nl/newsroom

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam