De tijd dat een concern relatief ongestoord op zijn ‘trackrecord’ kon voortbouwen, is voorbij. Tegenwoordig is continue verandering of transformatie een gegeven voor veel grotere organisaties. Dat lijkt te wringen met traditionele doelstellingen zoals het mijden van (te grote) risico’s en het nastreven van telkens hogere financiële resultaten. Toch is het mogelijk. Al vergt het wel de nodige aanpassingen van topbestuurders. Dat blijkt uit een recent onderzoek en topevent georganiseerd door de Franse softwareproducent Dassault Systèmes.

Tijdens een door CxO’s drukbezochte bijeenkomst (‘Leaders in business sustainability’) in London heeft Dassault Systèmes onder andere de uitkomsten gepresenteerd van het diepgaande onderzoek ‘Executive Strategies for Long-Term Business Success’. Hiervoor waren ruim 150 executives van organisaties – actief in achttien verschillende branches, van consumentenproducten tot automotive, chemie en defensie – met meer dan duizend werknemers bevraagd. De centrale vraagstelling was wat bedrijfscontinuïteit precies is en hoe je dat kunt bewerkstelligen te midden van de huidige disruptieve ontwikkelingen.

Status quo wordt bedreigd

De eerste conclusie is dat het overgrote deel van de respondenten beaamde dat hun organisatie en specifieke marktsegment onder vuur ligt. Met name de grotere bedrijven (meer dan 10.000 medewerkers) hebben daaronder te lijden. Zij stellen vast dat de status quo en hun marktleiderschap worden bedreigd door partijen die onder het kopje ‘Uitdagers’ vallen: startups, scale-ups of branchevreemde bedrijven die hun pijlen richten op het marktsegment van de bevraagde topmanagers. Het behoud van marktleiderschap en/of het vinden van nieuwe, lucratieve marktsegmenten (lees: nieuwe omzet) staat dan ook hoog op hun ‘to do-lijstje’. Daarbij is de inzet van technologie onmisbaar om snel nieuwe diensten en producten te ontwikkelen en te introduceren.

Digitale transformatie

In het onderzoek is ook gevraagd wat volgens de respondenten dé kritische succesfactoren zijn voor een organisatie. Op één staat een goede relatie met klanten (49 procent). De verrassende nummer twee is digitale transformatie (45 procent). Een verdere 50 procent zegt dat digitale transformatie ‘belangrijk’ is voor hun organisatie. Om dat laatste in perspectief te zetten: 46 procent zegt hetzelfde over de relatie met de klantenkring. Verrassend is dat zaken als kortetermijnwinsten behalen, beduidend lager scoren (31 procent). Kennelijk zijn topmanagers er inmiddels van overtuigd dat digitalisering een noodzaak is voor hun organisatie.

Innovatie is een term die te pas en te onpas door het management wordt gebezigd. Het is tegenwoordig met een lampje zoeken naar organisaties die innovatie niet belangrijk vinden of die het woord niet ergens in hun jaarverslag hebben staan. Het valt dan ook op dat de door Dassault Systèmes bevraagde topmanagers ‘kwaliteit’ het hoogst waarderen (62 procent) als middel om op langere termijn successen te blijven boeken. Innovatie en (bedrijfs)prestaties moeten het doen met een gedeelde tweede plaats (49 procent). Een andere veelgehoorde term, ‘agility’, bungelt eveneens in de lagere regionen, wat de topmanagers betreft. Zij waarderen de veelbesproken wendbaarheid van organisaties beduidend lager (30 procent).

Behoefte aan juiste data

Dat verregaande digitalisering en het vinden van nieuwe markten/diensten/producten een hoge prioriteit hebben, zijn twee duidelijke uitkomsten van het onderzoek. Alleen de weg daarnaartoe is wat lastiger te vinden en moeilijk te bewandelen, aldus de respondenten. Met name het ontwikkelen van echt nieuwe ideeën vormt een groot obstakel, aldus maar liefst 59 procent van het bevraagde management.

“Het ontwikkelen van echt nieuwe ideeën vormt een groot obstakel”

En als er dan een veelheid aan nieuwe ideeën is, dan doemt de tweede belangrijke uitdaging op: het kiezen van dat ene geniale idee (51 procent). Zo’n keuze wordt niet makkelijker door het veelal ontbreken van data die de beslissing kan ondersteunen (44 procent). Laat staan dat het makkelijk blijkt om mensen aan zo’n noviteit te laten samenwerken (42 procent), of om het bijbehorende veranderingstraject goed te managen (41 procent). Om nog maar te zwijgen over het feit dat succesvolle innovatie zich moeilijk laat voorspellen (35 procent). Opmerkelijk genoeg is de vraag of digitale transformatie-initiatieven daadwerkelijk bijdragen aan het behouden van winstgevendheid het minst urgent (20 procent).

Krappe arbeidsmarkt en duurzaamheid

Een paar andere zaken die steevast hoog op de agenda staan van directies, zijn (het tekort aan) geschikte arbeidskrachten en duurzaamheid. Het belang van die twee zaken wordt onderschreven door de uitkomsten van het wereldwijde onderzoek van Dassault Systèmes. Een overgrote meerderheid van de topmanagers laat weten dat de krapte op – specifieke delen van – de arbeidsmarkt hen zorgen baart. Zij zien het aantrekken en behouden van medewerkers met de juiste vaardigheden als een kritische factor voor het bedrijfssucces op zowel de korte als langere termijn. Daarbij komt nog dat het behoud van kennis in een arbeidsmarkt met hoge mobiliteit hen eveneens wakker houdt. Kant-en-klare oplossingen voor deze uitdagingen zien zij niet meteen. Wel zeggen de managers in Europa dat het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden van bestaande medewerkers kan bijdragen aan een langer dienstverband bij de organisatie.

Praktische richtlijnen

Tijdens het Leaders in business sustainability-event in Londen ging een selectie van vijftig topmanagers met een aantal vooraanstaande beleidsmakers, politici en academici in discussie over de manier waarop bedrijfscontinuïteit is te borgen. De uitkomsten hiervan gaven een goed beeld van zowel de uitdagingen voor als de manieren om die felbegeerde bedrijfscontinuïteit voor elkaar te krijgen. Het leidde ook tot een aantal praktische richtlijnen die organisaties als handvatten kunnen gebruiken (zie kader). “Binnen een paar maanden hebben wij door ons onderzoek de gezamenlijke intelligentie en inzichten van uitzonderlijke topmanagers uit een breed spectrum van sectoren kunnen verzamelen en analyseren. Daarna hebben wij een unieke gelegenheid gecreëerd voor zakelijke leiders uit verschillende branches om kennis en ervaringen uit te wisselen met academici, politici, beleidsmakers, trendwatchers en vertegenwoordigers van vooraanstaande innovatiecentra. Daarmee zijn ook banden tot stand gebracht tussen individuen en organisaties”, licht Olivier Ribet, Executive Vice President, Dassault Systèmes, desgevraagd toe.

Deze praktische benadering van het complexe vraagstuk van bedrijfscontinuïteit in tijden van disruptie, vormde tevens de basis voor een soortgelijke, succesvolle, pre-conferencesessie met vooraanstaande Nederlandse CIO’s op CIODAY 2019, georganiseerd door Dassault Systèmes.

“Implementeer het principe van ‘een leven lang leren’ als kernwaarde”


Richtlijnen voor zakelijke continuïteit


Duurzame businessmodellen

  • Zorg voor een cultuur waarin verandering wordt omarmd.
  • Pas artificial intelligence en data toe om een nieuwe manier van denken te bewerkstelligen die tot nieuwe richtingen en inzichten kan leiden.
  • Maak continue verandering tot de nieuwe norm in de gehele organisatie, de businessmodellen en de gebruikte technologieën.


Duurzame producten

  • Daag investeerders uit om duurzame bedrijfscontinuïteit te ondersteunen, in plaats van te focussen op opbrengsten op de korte termijn.
  • Werk aan het verhogen van de flexibiliteit en de snelheid om producten op de markt te brengen.
  • Gebruik de uitkomsten van experimenten, gefaalde initiatieven en virtuele simulaties om producten in een hoog tempo te kunnen aanpassen aan snel veranderende marktvragen.


Duurzame medewerkers

  • Implementeer het principe van ‘een leven lang leren’ als kernwaarde in de gehele organisatie. Immers: tegenwoordig is continue verandering de enige constante factor. Medewerkers die daarop kunnen inspelen met kennis en ervaring zijn hierbij van essentieel belang.
  • Werk, zonder aan grenzen vast te zitten, samen met andere organisaties en andere sectoren.
  • Zorg voor een ‘corporate geheugen’ waarin ook zaken als kennis en knowhow zijn vastgelegd.
Dassault Systèmes, de 3DEXPERIENCE® Company, biedt bedrijven en mensen virtuele universa waarmee zij duurzame innovaties zichtbaar kunnen maken. Deze toonaangevende oplossingen transformeren de manier waarop producten worden ontworpen, geproduceerd en ondersteund. Dassault Systèmes’ samenwerkingsoplossingen zorgen voor sociale innovatie en vergroten de mogelijkheden van de virtuele wereld om zo de echte wereld te verbeteren. Het concern voegt waarde toe aan meer dan 250.000 klanten, van elke omvang en in elke sector, in meer dan 140 landen.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam