Digitale transformatie is het buzzwoord van de voorbije jaren. Grote organisaties hebben er intussen al fors in geïnvesteerd, maar voor middelgrote bedrijven blijft het nog te vaak bij een doelstelling die steeds op de lange baan wordt geschoven. Een gebrek aan mensen met de juiste vaardigheden en geld zijn de meest voorkomende verklaringen. De huidige coronacrisis maakt duidelijk dat digitale transformatie nu dringender is dan ooit.

De uitbraak van COVID-19 heeft organisaties in de hele wereld voor ongeziene uitdagingen gesteld. Sommige organisaties zijn opvallend veerkrachtiger dan anderen: bedrijven die volledig op digitale fundamenten zijn gebouwd (Netflix, Amazon, …) en organisaties die al fors in hun digitalisering geïnvesteerd hadden zoals bijvoorbeeld grote banken. Vooral de grote organisaties hebben intussen stappen gezet, maar in veel middelgrote bedrijven is digitale transformatie nog niet verder gekomen dan een paar slides met strategische doelstellingen.

Volgens een studie van SMEunited zou liefst 90 procent van de Europese kmo’s de impact van deze crisis voelen. Veel bedrijven stellen digitale transformatie echter uit om eerst hun huidige problemen op te lossen. Maar dat is geen goed idee. Wie in het tijdperk na de coronacrisis wil overleven, moet nu absoluut werk maken van digitale transformatie. Anders zou het wel eens echt te laat kunnen zijn…

Wat is digitale transformatie?

Sommige managers geloven dat hun organisatie al flink geïnvesteerd heeft in digitale transformatie. Vaak gaat het dan om een webwinkel of een applicatie, maar niet om een verregaande digitalisering van de bedrijfsactiviteiten. Echte transformatie richt zich niet enkel op de technologie, maar ook op mensen en processen. Bedrijven moeten de kloof overbruggen tussen de verwachtingen van hun klanten en de diensten die ze aanbieden. Klanten willen immers via digitale kanalen op hun wenken bediend worden. Het is ook nodig om de volledige distributieketen te digitaliseren, zodat bedrijven aan de verwachtingen van hun klanten kunnen blijven voldoen. Bovendien moet als gevolg van nieuwe technologie soms het hele businessplan worden aangepast.

Traditionele bedrijven werken vaak nog met verschillende afdelingen die los van elkaar uitstekend functioneren, maar onvoldoende met elkaar verbonden zijn. Ze beschikken over waardevolle data die ze meestal niet met elkaar delen. Dat maakt het vaak moeilijk om snel en effectief op vragen van klanten te reageren. Er is een mechanisme nodig dat beslissingen kan nemen op basis van zowel interne als externe informatie. Zo’n systeem moet toegang krijgen tot alle relevante data, inzicht geven in de verwachtingen en gedragingen van klanten en ondersteund worden door machine learning en artificial intelligence. Op die manier kunnen er snel en accuraat beslissingen worden genomen, en kunnen beslissingen gaandeweg ook worden aangepast en verbeterd.

Uitdagingen voor bedrijven

Alle bedrijven staan voor dezelfde uitdagingen, maar voor middelgrote bedrijven lijkt de drempel naar digitale transformatie toch een stap hoger te liggen. Zo’n 45 procent van de grote organisaties maakt vandaag al gebruik van AI, tegenover slechts 29 procent van de kleinere bedrijven. Het gebrek aan de juiste vaardigheden is hier een van de belangrijkste verklaringen voor. Data scientists zijn felbegeerd op de arbeidsmarkt en kiezen dan ook liever voor een groot bedrijf waar ze meer verdienen en doorgaans ook interessantere projecten krijgen.

Verder zitten de data zelf meestal wijdverspreid door de organisatie en moeten ze opgeschoond worden voordat bedrijven er echt mee aan de slag kunnen gaan. Professionele tools waren in het verleden ook vaak te duur voor middelgrote organisaties. En veel bedrijfsleiders voelen zich mogelijk nog wat onzeker bij de gedachte dat ze de controle over belangrijke beslissingen voor een stuk uit handen geven en aan een machine moeten toevertrouwen.
Approachable Analytics

Gelukkig hoeven de meeste valkuilen vandaag geen echte obstakels te blijven, ook niet voor bedrijven die het met beperktere middelen moeten doen. Dankzij de cloud is het niet nodig om in een duur en complex dataplatform te investeren. Daarnaast maken nieuwe technologieën het ook mogelijk om een interface te bouwen waarvoor de gebruiker niet hoeft te coderen. Dat zorgt voor de opkomst van de Citizen Data Scientists, werknemers die niet noodzakelijk een achtergrond als data scientist hebben om met analytische tools aan de slag te gaan.

We geloven dat over enkele jaren maar liefst 20 tot 25 procent van iedere job uit analytics-taken zal bestaan. Toch hoeven bedrijven zeker niet naar een volledig nieuw personeelsbestand te zoeken. Ze kunnen dit opvangen door hun werknemers bij te scholen en te trainen. SAS heeft hiervoor ‘Approachable Analytics’ gecreëerd, een soort starterskit voor middelgrote bedrijven om in hun eigen tempo en met hun huidige mensen aan digitale transformatie te werken. SAS biedt niet alleen een platform aan, medewerkers krijgen ook een opleiding om ermee te leren werken. Het gebrek aan expertise van echte data scientists wordt opgevangen door middel van coaching en ondersteuning door experts van SAS om zo de maximale waarde uit data te halen.

“Never let a good crisis go to waste”, zei Winston Churchill ooit. Dat zou voor middelgrote bedrijven nu meer dan ooit het motto moeten zijn. Wacht niet tot na de coronacrisis om in te grijpen: digitale transformatie is een absolute must om relevant te blijven en aan de hoge eisen van klanten te voldoen. Ook na de crisis zal onzekerheid blijven domineren en zullen organisaties veerkrachtig moeten zijn om de felle concurrentie het hoofd te bieden. Met de Approachable Analytics oplossing van SAS ligt de drempel naar digitale transformatie alvast een stuk lager. Het vraagt slechts een kleine investering die heel snel tot resultaten zal leiden en samen met de noden van ieder bedrijf groeit. Dat zorgt voor betere inzichten, slimmere beslissingen, en natuurlijk tevreden klanten.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Bekijk dan deze SAS Virtual Friday sessie.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam