IT-verantwoordelijken en IT-medewerkers worden veel betrokken bij verbetertrajecten of initiëren deze zelfs. Zij werken daarbij regelmatig intensief samen met collega’s van verschillende afdelingen, bijvoorbeeld in trajecten voor informatiebeveiliging, de Wet bescherming persoonsgegevens en projecten voor het verhogen van productiviteit en innovatie. Om samenwerking tot een succes te maken en te borgen voor de toekomst, kunnen organisaties het best een gemeenschappelijk referentiekader volgen, aldus Anton Dijkhuis, adviseur en interim manager bij IT’s Teamwork. Met zijn team heeft hij een integraal framework ontworpen waarin alle thema’s van bedrijfsvoering en automatisering meetbaar zijn opgenomen: de zes IT-succesfactoren.

Aan de ene kant mag een gebruikersorganisatie best hoge eisen stellen aan zijn IT-afdeling: de lat mag in vele gevallen wel omhoog. Tegelijkertijd geldt dat IT-verantwoordelijken opbouwend kritisch mogen zijn richting hun collega’s in de business. Hierdoor kan de organisatie alleen maar groeien. Deze whitepaper beschrijft de zes IT-succesfactoren voor succesvol samenwerken aan (technologische) innovatie binnen organisaties en bedrijven.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam