In vrijwel alle sectoren gaan bedrijven naar de cloud om te innoveren en sneller hun bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Het vormt een belangrijk onderdeel van hun digitale transformatieproces. Aangezien analytics traditioneel de data volgen, verschuift ook deze software steeds meer naar de cloud. Om deze transitie naar de cloud te versnellen, is SAS een unieke samenwerking met Microsoft aangegaan.

Schaalbaarheid en flexibiliteit

Schaalbaarheid en flexibiliteit van de IT-infrastructuur zijn twee onmiskenbare voordelen van de cloud. Bedrijven beschikken direct over de benodigde tools, waar en wanneer ze deze nodig hebben en zonder hoge investeringen vooraf. Migratie naar de cloud staat daarom nu overal hoog op de agenda en omvat, naast websites en testomgevingen, ook steeds vaker belangrijke bedrijfsapplicaties.

Toch maakt analytics niet altijd deel uit van de structurele beweging naar de cloud. Zolang de bulk van de data in het eigen datacenter zit, heeft het weinig zin om analytics in de cloud te integreren. Maar op een bepaald moment komen organisaties toch voor de vraag te staan waar analytics-oplossingen het best tot hun recht komen; on premise, in de cloud of in een hybride tussenvorm?

De diepgaande samenwerking tussen SAS en Microsoft moet die keuze makkelijker maken. Allereerst is Microsoft binnen veel bedrijven al goed vertegenwoordigd. Daarnaast blijken klanten van SAS die naar de cloud migreren vaak al met Microsoft Azure te werken. Dit heeft ertoe geleid dat SAS Azure heeft gekozen als voorkeurprovider voor clouddiensten. Het biedt gebruikers een breed palet aan mogelijkheden om hun analytics-praktijk optimaal in te richten.

Drie pijlers

Binnen de samenwerking hebben SAS en Microsoft Azure drie pijlers gedefinieerd. In eerste instantie wordt de bestaande software van SAS geoptimaliseerd voor gebruik in Azure. Daarnaast zullen er nieuwe industriespecifieke oplossingen voor Azure-gebruikers ontwikkeld worden, denk maar aan fraudedetectie, financiële riskanalyse en forecasting in retail. De nieuwe versie van SAS Viya, die half november is gelanceerd, is eerst exclusief voor Microsoft Azure beschikbaar. In de loop van volgend jaar wordt deze ook aangeboden via Amazon Web Services en Google Cloud Platform.

ModelOps

De integratie van het SAS-platform met Azure vormt ook een belangrijk element voor ModelOps. Voor bedrijven is het essentieel om een analytisch model zo snel mogelijk te operationaliseren en daarmee concrete resultaten te genereren in een bedrijfsproces. Het beheer van de levenscyclus van deze datamodellen is echter een uitdaging, bijvoorbeeld op het vlak van gebruikte (open source) tools, de validatie van de achterliggende databronnen én de validatie van het model zelf.

Tegelijkertijd moet de IT-afdeling modellen in verschillende talen op een uniforme manier implementeren. Vroeger ging daar veel tijd aan verloren, omdat modellen vertaald moesten worden en menselijke fouten een reëel risico vormden. Om die uitdagingen het hoofd te bieden, heeft SAS ModelOps ontwikkeld. Met ModelOps worden veel taken geautomatiseerd wat bijdraagt aan een kortere time-to-market én beter life cycle management van de rekenmodellen.

Tot slot is het belangrijk te benadrukken dat modellen ook na hun implementatie continu gemonitord en verbeterd moeten worden. Wat nu goed werkt, kan over een jaar niet meer volstaan. Dankzij de integratie in de Azure-cloud wordt het eenvoudiger om modellen te monitoren en automatisch van updates te voorzien.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam