Wat moet je als middelgroot ziekenhuis met digitale transformatie? En wat is de impact van digitale technologie op je bedrijfsvoering, je strategische positie, de relatie met je patiënten? Deze vragen stelde ik een tijdje terug aan de directeur van een niet nader te noemen ziekenhuis. Toen zijn antwoord kwam, moest ik even slikken. “Ik heb niet zoveel met ICT.” Gevolgd door: “Daar heb ik de afdeling IT voor.”

Gelukkig denken de meeste bestuurders daar tegenwoordig anders over. Nederland ICT heeft vorig jaar samen met het Nationaal Register onderzoek gedaan naar digitalisering in de boardroom. Een ruime meerderheid van de ondervraagde vertegenwoordigers uit de directie, RvT en RvC liet weten dat ict erg belangrijk is voor de organisatie. Ruim een kwart meende zelfs volledig afhankelijk te zijn van ICT. Een meerderheid van de directeuren en commissarissen achtte zichzelf ook in staat strategische besluiten te nemen over digitalisering.

Tot zover het goede nieuws. Als je dieper in de resultaten duikt, dan valt er nog genoeg te verbeteren. Zo blijkt dat de boardroom het belang van ICT vooral ziet op operationeel niveau en veel minder op tactisch of strategisch niveau. Voor maar acht procent van de organisaties vormt digitaal het hart van de strategie. En bij een kleine meerderheid staat digitalisering vast op de agenda. Dat zie je terug in de cijfers over de impact van de digitale transformatie: een meerderheid erkent dat dit van belang is voor hun organisatie, maar slechts een derde van de directeuren en een kwart van de commissarissen heeft een goed beeld van wat het precies betekent.

Een belangrijke factor hierin is de aanwezigheid van digitale kennis en vaardigheden in de organisatie. Uit het onderzoek blijkt dat de digitale kennis en ervaring vooral in het middenkader zitten. Ook opvallend: van de directeuren vindt slechts 1 procent dat hun RvC/RvA voldoende digitale kennis heeft. De commissarissen schatten dit zelf overigens op 25 procent. Dat lijkt me een mooi onderwerp voor op de bestuursagenda!

Zorgwekkender is het feit dat bijna driekwart van de bestuurders zich zorgen maakt over het kennisniveau in de top van de organisatie. Een ruime meerderheid zegt afhankelijk te zijn van externe expertise.

Er valt dus nog genoeg te verbeteren aan de digitale mindset van de organisatie. Dat zie je ook terug in de positie van de CIO. Een meerderheid van de organisaties heeft wel een CIO, of een vergelijkbare functie, maar slechts een klein deel daarvan zit ook in het bestuur. Een CDO is maar bij een fractie van de organisaties aanwezig. Heeft de boardroom dan wel genoeg ogen voor de kansen van digitalisering? Helaas niet. De meerderheid van de respondenten heeft primair aandacht voor de risico’s.

Als ik alles bij elkaar optel, dan kan ik één algemene conclusie trekken: de top van het Nederlandse bedrijfsleven is wel bezig met digitalisering, maar met een veel te beperkte blik. Elke directie en elke raad van advies zou een brede visie op digitalisering moeten hebben. Mijn advies? Zorg dat die hoofdletter D is geborgd in de top van je bedrijf. Benoem een bestuurslid, of desnoods de directeur, tot CDO en haal de benodigde expertise binnen.

Slecht nieuws voor de ziekenhuisdirecteur, maar met de IT-afdeling alléén ga je het echt niet meer redden.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam