ICT moet een verplicht vak worden op de basisschool en in het voorgezet onderwijs, aldus een overweldigende meerderheid van Nederlandse ICT’ers. Hierop duidt onderzoek van AG Connect.

De ondervraagden zijn ervan overtuigd dat de beroepskansen van kinderen worden geschaad als deze niet al jong in aanraking komen met ICT. Er zijn bovendien veel ICT’ers nodig in de toekomst.

Van de bijna 1.300 ondervraagde professionals vindt 85 procent dat de politiek moet afdwingen dat binnen een paar jaar informatica, programmeren en digitale geletterdheid verplichte vakken zijn in het basisonderwijs.

Voor het voortgezet onderwijs wil zelfs 95 procent dit verplicht stellen, en wel binnen drie jaar. Bijna de helft van de geënquêteerden vindt dat het al komend schooljaar (2018/2019) ingevoerd moet worden als verplicht vak.

Vertrouwen politiek laag

IT-professionals zijn van mening dat de politiek ervoor moet zorgen dat ICT in het onderwijscurriculum wordt opgenomen. Tegelijkertijd heeft de overgrote meerderheid, 84 procent, er geen vertrouwen in dat politici dit ook echt zullen doen. Ruim tweederde gelooft niet dat Nederlandse politici beseffen hoe belangrijk dit is.

“Wij hebben goede hoop dat een nieuw Kabinet dit omarmt en wachten de voorstellen af” zegt echter Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, die al langer pleit voor invoering van ICT als verplicht vak.

“We hebben afgelopen jaar met een coalitie van meer dan zestig partijen uit alle geledingen van de maatschappij bepleit dat ‘computational thinking’ structureel onderdeel van het curriculum moet zijn op de basisschool en in het voortgezet onderwijs. Dus niet alleen keihard programmeren, maar juist ook breder.” De overgrote meerderheid van de ondervraagden is hier ook voorstander van.

“Wij zullen aandacht blijven vragen voor deze belangrijke zaak. Want alleen door dit soort maatregelen kan straks iedereen mee in de digitale transitie, en kan Nederland zelfs een koppositie innemen. Dit zijn 21st-century skills zoals ze dat noemen die een absolute must zijn!”

Internationale achterstand

Er bestaat een gerede kans dat Nederland achteropraakt bij andere Europese landen, waar ICT of programmeren inmiddels een verplicht vak is, zoals Groot-Brittannië, Tsjechië, Polen, Portugal en Griekenland.

De sectororganisatie voor het primair onderwijs, de PO-raad, is echter tegenstander van programmeren als verplicht vak. De raad vindt dat te beperkt en ziet meer in een bredere invulling om digitale geletterdheid te vergroten: basisvaardigheden ICT, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking.

Daarvoor lijkt veel te zeggen: programmeren ligt immers lang niet iedereen, maar basiskennis en informatievaardigheden zijn essentieel. Taal of rekenen gaat echter ook lang niet elk kind gemakkelijk af. De PO-raad zou zich evenwel vooral verzetten tegen programmeren als verplicht vak omdat dit inhoudt dat het bedrijfsleven het curriculum van het onderwijs zou bepalen, hetgeen de raad onwenselijk acht.

Redacteur van IT Executive, met een interesse die de techniek voorbij gaat, altijd op zoek naar de menselijke factor. Een kwart eeuw ervaring in alles waaraan geschreven taal te pas komt. Van huis uit historicus met een sterke oriëntatie op politiek en maatschappij. Bereikbaar via felix[at]ictmedia.nl.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat alsjeblieft een reactie achter!
Laat hier je naam achter