CIO’s zouden zich volgens Gartner moeten richten op drie kortetermijnacties om de weerbaarheid van hun organisaties tegen verstoringen door het coronavirus (COVID-19) te vergroten: meer digitaal samenwerken, klanten en partners digitaal betrokken houden en intern één versie van de waarheid te communiceren via een speciale website, app of hotline.

1. Stel tools voor digitale samenwerking ter beschikking

Bij organisaties die nog geen mogelijkheid voor thuiswerken bieden, moeten CIO’s op korte termijn tijdelijke oplossingen voorhanden hebben. Ze moeten vereisten zoals instant messaging voor algemene communicatie, oplossingen voor het delen van bestanden en virtueel vergaderen en toegang tot bedrijfstoepassingen zoals ERP en CRM regelen. Daarbij moet veilige toegang tot applicaties en gegevens worden gegarandeerd.

Organisaties moeten ook omgaan met personeelstekorten om basisactiviteiten te handhaven. CIO’s moeten samenwerken met het management om personeelsplanning uit te voeren om risico’s te beoordelen en tekorten onder het personeel te ondervangen, zoals het in kaart brengen van missiekritieke servicegebieden. CIO’s kunnen door AI ondersteunde technologieën inzetten om versneld taken te automatiseren als onderzoek van kandidaten en klantenservice.

2 Houd klanten en partners via digitale kanalen betrokken

Veel organisaties bereiken klanten al via digitale platforms, zoals merksites en apps, online marktplaatsen en sociale media. Maar offline face-to-face betrokkenheid speelt nog steeds een grote rol. Samenwerken via digitale tools op de werkplek, video-conferencing en livestreaming-oplossingen kunnen de oplossing zijn om klanten betrokken te houden en sales op peil te houden. Organisaties moeten klanten ook bewegen selfservice te gebruiken via online, mobiele, sociale, kiosk- en interactieve spraakresponskanalen (IVR).

“De waarde van digitale kanalen wordt duidelijk naarmate de marktvraag daalt en mensen meer afhankelijk zijn van online platforms voor dagelijkse benodigdheden”, aldus Sandy Shen, senior onderzoeksdirecteur bij Gartner.

3. Kom met één versie van de waarheid

Verwarrende gegevens uit niet-geverifieerde bronnen – of gebrek aan gegevens – kunnen ertoe leiden dat er verkeerde beslissingen worden genomen, of dat angst van werknemers escaleert, waardoor organisaties minder goed zijn voorbereid op een terugkeer naar de normale bedrijfsvoering. Angst kan enigszins worden weggenomen als organisaties harde gegevens inzetten voor betere besluitvorming, en de gang van zaken transparant aan werknemers communiceren.

Organisaties zouden een website, app of hotline kunnen opzetten om informatie uit officiële externe bronnen en interne aanwijzingen te delen.

“Wanneer traditionele kanalen en operaties worden getroffen door de uitbraak, wordt de waarde van digitale kanalen, producten en operaties meteen duidelijk. [De opkomst van COVID-19] is een wake-up call voor organisaties die zich richten op de dagelijkse operationele behoeften ten koste van investeringen in digitaal zakendoen en duurzame veerkracht”, aldus Shen.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam