Robots spreken al decennia tot de verbeelding. The Jetsons hadden in de jaren zestig al een robot-huishoudster. En de kleine droid BB-8 was een blikvanger in de laatste Star Wars-film ‘The Force Awakens’. In de populaire cultuur zijn robots een vertrouwd gezicht, maar in bedrijven begint hun verhaal nu pas. De mogelijkheden om de prestaties van werknemers te verbeteren met AI zijn bijna onbegrensd. En nu meer en meer millennials de werkvloer betreden zullen zij – als digital natives – het enthousiasme dat in organisaties bestaat over nieuwe technologie verder vergroten.

Robot-verslaggever is al een feit

Een van de meest besproken zakelijke uitdagingen is hoe organisaties werken met cognitive computing, robots en andere AI-toepassingen die data verzamelen, analyseren en op basis hiervan beslissen of adviseren. Nu al gebruiken bedrijven cognitive computing voor een breed scala aan toepassingen. Een voorbeeld van zo’n toepassing is de Amerikaanse nieuwsorganisatie Associated Press (AP), dat intelligent machines inzet om sportwedstrijden uit lagere divisies – waar anders geen aandacht voor zou zijn – geautomatiseerd te verslaan.

Wat betekent dit voor organisaties? Onderzoek door Accenture onder 1.700 managers in veertien landen laat twee beelden zien. Over het algemeen denken zij dat AI helpt effectiever te zijn en dat deze ontwikkeling het werk interessanter maakt. Maar ook vreest meer dan een derde (35 procent) voor zijn baanzekerheid op de lange termijn door de komst van intelligente machines. Managers zijn bovendien kritisch over hun eigen vermogens: meer dan de helft (57 procent) vraagt zich af of zij over vijf jaar nog wel de benodigde vaardigheden bezitten om in hun rol succesvol te zijn.

Meten op nieuwe vaardigheden

Wat kunnen de leiders van vandaag nu al doen om hun organisatie voor te bereiden op de veranderingen van morgen? Ten eerste zouden zij hun programma’s voor talentontwikkeling en coaching moeten heroverwegen, evenals de criteria waarop individuele medewerkers worden beoordeeld. Managers hebben vaardigheden nodig die de prestaties van de organisatie als geheel versterken. Maar ook interpersoonlijke vaardigheden om teams te bouwen, innovatie te stimuleren en nieuwe manieren van werken aan te moedigen. Tevens dient in dit leerproces aandacht te worden besteed aan het trainen van medewerkers om te leren (samen)werken met robots. Dat geeft nieuwe inzichten en ideeen voor verdere verbetering van producten en diensten.

Ten tweede moeten leiders zich meer presenteren als advocates of change. Managers zijn veel meer geneigd zich emotioneel te committeren aan de komst van cognitive computing als zij hun leiders vertrouwen. Om dit vertrouwen op te bouwen, is heldere en eerlijke communicatie een must, evenals het betrekken van managers in de veranderingen. Ten derde kunnen CEO’s en andere leiders meer betekenen dan zij nu doen door de ‘ontdekkingsreis’ voor de rest van de organisatie uit te tekenen, waardoor de komst van AI meer betekent dan alleen het automatiseren van taken. En ten vierde: omhels het onbekende. Er moet de bereidheid zijn om te experimenteren om de toepassingen te vinden die het meest zinvol zijn voor een organisatie. Een ‘fail-fast’-benadering helpt de meest waardevolle kansen te identificeren.

Verandercapaciteit is nodig

Met deze aanpak kunnen management en machines in de komende vijf jaar een gezamenlijke, succesvolle modus vinden. Er is veel potentieel voor intelligente toepassingen om op managementniveau prestaties te verbeteren, maar organisaties moeten er wel voor zorgen dat zij de capaciteit hebben om te veranderen. Organisaties die dit goed doen, creëren een cultuur waarin experimenteren goed is en waar er vertrouwen is op alle niveaus. Als dit klopt, dan komt het ook goed met het samenspel tussen mens en robot.

Door: Mark Wiermans, Managing Director van het Accenture Innovation Center for Smart Services in Heerlen

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam