BaaS Magazine

Het Boardroom as a Service(BaaS)-platform verenigt de werelden van techniek, economie en maatschappij in een cross- functionele benadering. Het idee van een community staat daarbij voorop: onder gelijken ervaringen en inzichten uitwisselen over de rol en mogelijkheden van organisaties in het digitaliserende speelveld. Een dergelijk overleg is voor de hedendaagse bestuurder van onschatbare waarde.

Lezersprofiel

Bestuursvoorzitters en hun peers zullen mee moeten in een wereld die sterk aan verandering onderhevig is door de digitaliseringstrend. BaaS Magazine speelt een belangrijke rol binnen het nieuwe platform. Behalve een weergave van hetgeen er zoal binnen de community gebeurt, brengt het volop nieuws, inzichten en achtergronden over de digitaliseringstrend. Als BaaS member wordt je vroegtijdig uitgenodigd voor evenementen en krijgt desgewenst inspraak bij de samenstelling van het programma. Andere voordelen zijn extra programma-elementen, toegangskaarten voor collega’s tijdens jaarcongressen en (op verzoek) informele ontmoetingen met leveranciers en consultants.

Artikelen op Leiderschap/BaaS
Abonnement op BaaS
Landing & Nummers

CDO Magazine

De CDO-community is een platform in ontwikkeling. Aanleiding voor deze nieuwe activiteiten is de veranderende kijk op IT en technologie, hetgeen een verschuiving van rollen en verantwoordelijkheden teweeg brengt. Dat vraagt om een nieuwe inhoudelijke verdieping, met bijbehorende uitgaven (zowel print als digitaal) en events.Waar de CIO de technologie traditioneel benadert vanuit (interne) informatievoorziening, architectuur en systemen, is voor de CDO de business het startpunt. Steeds meer CIO’s ontwikkelen zich tot CDO’s of nemen deze rol erbij. Daarnaast is doen de ‘business technologists’ hun intrede, die in nauwe wisselwerking met de CIO werken aan top-line resultaat.Vanuit welke hoe je ook instroomt: binnen de CDO-community is de technologie-enablede businessfocus de grote gemene deler. De perfecte voedingsbodem voor ideeën, groei en ontwikkeling.

Lezersprofiel

De lezers van CDO Magazine verenigen het beste van drie werelden: ze zijn technologisch vaardig, hebben gevoel voor business en acteren moeiteloos op bestuursniveau. Inhoudelijker dan de CMO, de CEO en de leden van de RvC, en wellicht iets meer business-savvy dan de CIO. Het zijn misschien wel de meest gezochte executives van dit moment.CDO’s laten zich graag inspireren door anderen. Door vakgenoten, maar gezien het brede karakter van hun rol ook door mensen uit aanpalende functies. Ook leveranciers, marktkenners en adviseurs zijn een dankbare bron van informatie. Juist omdat de rol nog sterk in ontwikkeling is, heeft de CDO een grote behoefte aan klankborden en kennisuitwisseling.

Artikelen op Leiderschap/CDO
Abonnement op CDO Magazine
Landing & Nummers

CIO Magazine

CIO Magazine is met afstand het hoogst gepositioneerde IT-blad van Nederland. Geen magazine over bits, bytes, nullen, maar een lezenswaardige glossy, die met pakkende artikelen, een sfeervolle lay-out en hoge kwaliteit fotografie informatietechnologie naar het hoogste bestuursniveau brengt.CIO Magazine is een echt community-blad. Het biedt CIO’s en IT-directeuren een klankbord, een platform en het verschaft hen inspiratie en inzicht. Het magazine informeert, faciliteert discussies, deelt best practices en entertaint. Daarbij brengt CIO Magazine vraag (de doelgroep) en aanbod (marktpartijen) regelmatig samen.

Lezersprofiel

De lezers van CIO Magazine zijn personen met een hoog denkniveau. Ze laten zich graag inspireren door andere sprekers uit het zelfde vakgebied, waardoor ze hun inzicht en knowhow kunnenontwikkelen. “De CIO is verantwoordelijk voor zeer complexe en veelomvattende zaken, die bovendien van grote invloed zijn op de bedrijfsvoering”, vertelt Hotze Zijlstra, sinds 2006 hoofdredacteur van CIO Magazine. “Hij heeft daarom behoefte aan een klankbord. Soms is dat een leverancier, maar bij voorkeur een collega. CIO Magazine voorziet in deze behoefte met interviews, CIO-rondetafeldiscussies, opinies, case-studies en meer. Waar de CIO is, is CIO Magazine.

Artikelen op Management/CIO
Abonnement op CIO Magazine
Landing & Nummers

Tijdschrift IT Management

TITM (Tijdschrift IT Management) biedt IT executives alle informatie over de relatie tussen IT en business: van innovatie met IT, architectuur en informatiemanagement tot business alignment & fusion. Er is ook veel aandacht voor performance management, project & portfolio management, innovatieve applicaties (mobility, SaaS) en de laatste IT-trends en -technologieën waarmee IT de business kan versterken. Tijdschrift IT Management informeert, faciliteert discussies, deelt best practices en entertaint. De combinatie van de diverse congressen en de informatie in TITM zorgt ervoor dat de IT executives het hele jaar op de hoogte blijven van hun vakgebied.IT executives, business managers, information managers, business- & IT-architecten, applicationmanagers, managers BI & performance management, demand managers en innovatiemanagers zien Tijdschrift IT Management als de belangrijkste bron van informatie voor een van de meest actuele topics van dit moment: de samenwerking tussen business en IT.

Lezersprofiel

De lezers van Tijdschrift IT Management zijn IT executives, business managers, innovatiemanagers, architecten, information- en applicationmanagers met een hoog denkniveau. Ze laten zich graag inspireren door ervaring van collega’s aan de hand waarvan zij hun inzicht en know-how verder ontwikkelen. Deze business & IT community is geïnteresseerd in best practices, opinies, nieuwe theorie en in het algemeen alle informatie waarmee de inzet van IT binnen de eigen organisatie op een hoger plan kan worden getild

Artikelen op Technologie/TITM
Nummers

Outsource Magazine

OM (Outsource Magazine) is een autoriteit op het gebied van sourcing: van nearshoring, (far) offshoring, it outsourcing, outsource advies, BPO, HRM, klantcontact outsourcing, marketing outsourcing, administratie outsourcing, telecom outsourcing, KPO, RPO, learning outsourcing tot en met training outsourcing. Outsource Magazine informeert, faciliteert discussies, deelt best practices en entertaint. CIO’s, IT executives, demand-en supplymanagers, CFO’s, financieel managers en procurement officers zien Outsource Magazine als de belangrijkste bron van informatie voor een van de meest actuele topics op het gebied van Business en IT: Strategic Sourcing.

Lezersprofiel

De lezers van Outsource Magazine zijn CIO’s, CFO’s, CPO’s, COO’s, ICT-directeuren, Sourcing- en ITManagers met een hoog denkniveau. Ze laten zich graag inspireren door ervaring van collega’s aan de hand waarvan zij hun inzicht en know-how verder ontwikkelen. Deze sourcing community is geïnteresseerd in best practices, opinies, nieuwe theorie en in het algemeen alle informatie waarmee sourcing binnen de eigen organisatie op een hoger plan kan worden getild.

Artikelen op Sourcing/OM
Nummers