Media op C-Level

CxO’s hebben door globalisering, digitalisering en veranderende bestuurs- en businessmodellen meer dan ooit behoefte aan informatievoorziening op hoog niveau. Vandaar onze uitgaven. Bladen waar we trots op zijn – en die je hier kunt bestellen.

BaaS Magazine

Het BaaS-platform (Boardroom as a Service) verenigt de werelden van techniek, economie en maatschappij in een cross-functionele benadering. Het idee van een community staat daarbij voorop: onder gelijken ervaringen en inzichten uitwisselen over de rol en mogelijkheden van organisaties in het digitaliserende speelveld. Een dergelijk overleg is voor de hedendaagse bestuurder van onschatbare waarde.

Lezersprofiel
Bestuursvoorzitters zullen mee moeten in een wereld die sterk aan verandering onderhevig is door digitalisering. BaaS Magazine speelt een belangrijke rol binnen het nieuwe platform. Behalve een weergave van hetgeen er zoal binnen de community gebeurt, brengt het volop nieuws, inzichten en achtergronden over de digitaliseringstrend.

Als BaaS-member word je vroegtijdig uitgenodigd voor evenementen en krijg je desgewenst inspraak bij de samenstelling van het programma. Andere voordelen zijn extra programma-elementen, toegangskaarten voor collega’s tijdens jaarcongressen en (op verzoek) informele ontmoetingen met leveranciers en consultants.

CIO Magazine

CIO Magazine is met afstand het hoogst gepositioneerde IT-blad van Nederland. Geen magazine over bits, bytes, nullen, maar een lezenswaardige glossy, die met pakkende artikelen, een sfeervolle lay-out en hoge kwaliteit fotografie informatietechnologie naar het hoogste bestuursniveau brengt.

CIO Magazine is een echt community-blad. Het biedt CIO’s en IT-directeuren een klankbord, een platform en het verschaft hen inspiratie en inzicht. Het magazine informeert, faciliteert discussies, deelt best practices en entertaint. Daarbij brengt het blad vraag (de doelgroep) en aanbod (marktpartijen) regelmatig samen.

Lezersprofiel
De lezers van CIO Magazine zijn personen met een hoog denkniveau. Ze laten zich graag inspireren door andere sprekers uit hetzelfde vakgebied, waardoor ze hun inzicht en knowhow kunnen ontwikkelen.

De CIO is verantwoordelijk voor zeer complexe en veelomvattende zaken, die bovendien van grote invloed zijn op de bedrijfsvoering. Hij heeft daarom behoefte aan een klankbord. Soms is dat een leverancier, maar bij voorkeur een collega. CIO Magazine voorziet in deze behoefte met interviews, CIO-rondetafeldiscussies, opinies, case-studies en meer. Waar de CIO is, is CIO Magazine.

CDO Magazine

De CDO-community is nog volop in ontwikkeling. Aanleiding voor deze nieuwe activiteiten is de veranderende kijk op IT en technologie, hetgeen een verschuiving van rollen en verantwoordelijkheden teweegbrengt. Dat vraagt om een nieuwe inhoudelijke verdieping met bijbehorende uitgaven (zowel in print als digitaal) en events.

Waar de CIO de technologie traditioneel benadert vanuit (interne) informatievoorziening, architectuur en systemen, is voor de CDO de business het startpunt. Steeds meer CIO’s ontwikkelen zich tot CDO’s of nemen deze rol erbij. Daarnaast is doen de ‘business technologists’ hun intrede, die in nauwe wisselwerking met de CIO werken aan top-line resultaat.

Vanuit welke hoek je ook instroomt: binnen de CDO-community is de technology-enabled business-focus de grote gemene deler. De perfecte voedingsbodem voor ideeën, groei en ontwikkeling.

Lezersprofiel
De lezers van CDO Magazine verenigen het beste van drie werelden: ze zijn technologisch vaardig, hebben gevoel voor business en acteren moeiteloos op bestuursniveau. Inhoudelijker dan de CMO, de CEO en de leden van de RvC, en wellicht iets meer business-savvy dan de CIO. Het zijn misschien wel de meest gezochte executives van dit moment.

CDO’s laten zich graag inspireren door anderen. Door vakgenoten, maar gezien het brede karakter van hun rol ook door mensen uit aanpalende functies. Ook leveranciers, marktkenners en adviseurs zijn een dankbare bron van informatie. Juist omdat de rol nog sterk in ontwikkeling is, heeft de CDO grote behoefte aan klankborden en kennisuitwisseling.

BoardroomIT

BoardroomIT


De invloed van informatietechnologie op het dagelijks leven, de economie en de samenleving is nog nooit zo groot geweest. Daarbij past ook een laagdrempelig, vluchtig medium. Boardroom IT is een krant in tabloid formaat die we via controlled circulation met het Financieele Dagblad verspreiden in een oplage van 65.000 exemplaren.

Lezersprofiel
Boardroom IT biedt een brede groep van managers en topbestuurders buiten de gangbare doelgroep van IT-verantwoordelijken een overzicht van de ontwikkelingen in technologie, biedt inspiratie en geeft een podium aan denkers die ertoe doen. Door de tabloid ook op eigen evenementen te verspreiden wordt het bereik uitgebreid met een brede waaier aan verantwoordelijken voor informatietechnologie, digitalisering en innovatie.