CIO Magazine

CxO’s hebben door globalisering, digitalisering en veranderende bestuurs- en businessmodellen meer dan ooit behoefte aan informatievoorziening op hoog niveau. En daarin voorziet CIO magazine, het hoogst gepositioneerde IT-blad van Nederland. Geen magazine over bits, bytes, nullen, maar een lezenswaardige glossy, die met pakkende artikelen, een sfeervolle lay-out en hoge kwaliteit fotografie informatietechnologie naar het hoogste bestuursniveau brengt.

CIO Magazine is een echt community-blad. Het biedt CIO’s en IT-directeuren een klankbord, een platform en het verschaft hen inspiratie en inzicht. Het magazine informeert, faciliteert discussies, deelt best practices en entertaint. Daarbij brengt het blad vraag (de doelgroep) en aanbod (marktpartijen) regelmatig samen.

Lezersprofiel
De lezers van CIO Magazine zijn personen met een hoog denkniveau. Ze laten zich graag inspireren door andere sprekers uit hetzelfde vakgebied, waardoor ze hun inzicht en knowhow kunnen ontwikkelen.

De CIO is verantwoordelijk voor zeer complexe en veelomvattende zaken, die bovendien van grote invloed zijn op de bedrijfsvoering. Hij heeft daarom behoefte aan een klankbord. Soms is dat een leverancier, maar bij voorkeur een collega. CIO Magazine voorziet in deze behoefte met interviews, CIO-rondetafeldiscussies, opinies, case-studies en meer. Waar de CIO is, is CIO Magazine.

BoardroomIT


De invloed van informatietechnologie op het dagelijks leven, de economie en de samenleving is nog nooit zo groot geweest. Daarbij past ook een laagdrempelig, vluchtig medium. Boardroom IT is een krant in tabloid formaat die we via controlled circulation met het Financieele Dagblad verspreiden in een oplage van 65.000 exemplaren.

Lezersprofiel
Boardroom IT biedt een brede groep van managers en topbestuurders buiten de gangbare doelgroep van IT-verantwoordelijken een overzicht van de ontwikkelingen in technologie, biedt inspiratie en geeft een podium aan denkers die ertoe doen. Door de tabloid ook op eigen evenementen te verspreiden wordt het bereik uitgebreid met een brede waaier aan verantwoordelijken voor informatietechnologie, digitalisering en innovatie.