De rol van de CIO is sterk aan het veranderen. De competenties die worden gevraagd zijn heel anders dan zeg tien jaar geleden. Vele CIO’s hebben hun carrière te danken aan hun vermogen om grote programma’s met succes op te leveren of om de kosten van de IT-operatie zo laag mogelijk te houden. Beide zaken zijn nog steeds belangrijk. Maar met de toenemende digitalisering en een meer agile werkwijze, zijn ook andere kwaliteiten vereist.

Van managing deadlines naar het managen van belemmeringen en/of blokkades

In projectgeoriënteerde IT-organisaties met een focus op delivery worden belemmeringen binnen projecten vaak ‘opgelost’ met workarounds. Daarmee wordt de deadline van het project gered, maar blijft uiteindelijk de oorzaak van het probleem bestaan. Dit leidt tot een organisatie waarbij medewerkers goed worden in het vinden van workarounds om de impact op de project delivery te minimaliseren. Workarounds worden daarmee onderdeel van de standaardwerkwijze binnen het bedrijf.

Een CIO zou zich veel meer moet richten op wat structureel in het bedrijf aan belemmering bestaat om tot een efficiënte en effectieve creatie van businessfunctionaliteit te komen, en daarmee wordt het vermogen om goed te luisteren en ‘problem solving’ belangrijker dan het vermogen om hard te duwen.

Van managing kosten en formatie naar het managen van vakmanschap

Kosten van IT zijn een belangrijk deel van de agenda van de CIO. Het sturen op kosten van IT werd vooral gedaan vanuit het sturen op het verkrijgen van lagere tarieven voor hetzelfde werk – wat ook de belangrijkste reden was voor de inzet van outsourcing. Beheersing van de kosten van IT blijft natuurlijk de verantwoordelijkheid van de CIO.

Alleen wordt van de CIO juist ook verwacht een visie neer te zetten op het motiveren van medewerkers, het sturen op competenties, gedrag en kennis. Dit leidt tot een verhoging van de productiviteit en draagt daarmee ook bij aan verlaging van de kosten van IT. In plaats van het sturen op tarieven moet je investeren in het vakmanschap en het werkproces om de kosten te verlagen of de output te verhogen.

Van proces en compliance naar technologie en architectuur

Veel CIO’s vertrouwen op frameworks als CMMI, COBIT en ITIL om de kwaliteit van de IT te borgen in hun organisatie. Kwaliteitssturing wordt daarmee een kwestie van ‘process adherence’. Dit betekent feitelijk een ‘niet-inhoudelijke sturing’. Om het wat cru te zeggen: een zwemvest van beton dat volledig via het juiste proces geproduceerd is, is daarmee een goed zwemvest.

Maar iedereen die het aantrekt, zal het toch anders ervaren! In het tijdperk van digitalisering moet een CIO veel meer inhoudelijk sturen op de technologiekeuzes en op de langetermijnarchitectuur. Dat betekent dat de CIO dus toch weer meer vakman of vakvrouw moet zijn, met een duidelijke visie op welke technologie cruciaal is voor de strategie van het bedrijf.

Van ‘wat’ naar ‘hoe’

De CIO moet zelf meer richting geven aan de technologieagenda van de organisatie, en de omstandigheden creëren waarbinnen hoogwaardige professionals hun vakmanschap kunnen tonen. De CIO van de toekomst moet meer waarde voor het bedrijf leveren, door zich niet af te vragen ‘wat’ zijn teams doen, maar vooral ‘hoe ze het doen’.

Visie op technologie en het faciliteren van engineeringteams zullen meer het succes van de digitalisering bepalen, dan het hard sturen op projecten, procescompliance en kosten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat alsjeblieft een reactie achter!
Laat hier je naam achter