De transformatie naar een agile organisatie vereist een planmatige aanpak. Zowel de organisatiestructuur, de manier van samenwerken als de communicatie vormen het fundament onder een succesvolle beweging naar een grotere mate van snelheid, wendbaarheid en flexibiliteit.

Een andere voorwaarde voor succesvolle verandering is draagvlak op het hoogste niveau. Tenslotte dient de intentie van de verandering duidelijk gecommuniceerd te worden naar de rest van de organisatie. Het doel van de stapsgewijze aanpak is ervoor te zorgen dat alle drie de factoren voor de start van de agile-transformatie zijn ingevuld. Het plan zelf bestaat uit drie stappen:

  1. De agile-veranderscan op volwassenheidscriteria.
  2. De cocreatie van het agile-transformatieontwerp.
  3. De start van een organisatiebreed co-creatieproces.

1. De agile-veranderscan

De veranderscan betreft het doorlichten van de organisatie op basis van belangrijke agile-volwassenheidscriteria. Beoordeling van het verandervermogen van het bedrijf gebeurt met behulp van de hiernaast geïllustreerde modellen.

Het doorlichten van de organisatie gebeurt door middel van een meet- en analysemethode. De uitkomst biedt gemodelleerde inzichten in hoe agile een organisatie op dat moment is en toont de bijbehorende hiaten ten aanzien van de bedrijfsambities.

Om de agile-veranderscan te voltooien, zal het verandervermogen van de organisatie en haar mensen moeten worden onderzocht. Dit biedt gedeelde inzichten in de huidige veranderingssnelheid en de verwachte kans van slagen van de agile-transformatie. Op basis van de uitkomsten is het essentieel dat er aanbevelingen worden gedaan om de gedeelde uitdagingen van het leiderschapsteam te overwinnen en de reis naar agile succesvol te voltooien.

Tijdens het uitvoeren van de agile-veranderscan worden er parallel agile-
deepdive-workshopsessies voor het leiderschapsteam en direct reports georganiseerd, die alle vijf belangrijke elementen van de agile-transformatie en organisatie zullen behandelen. Dit om ervoor te zorgen dat iedereen kan reflecteren op de uitkomsten van de agile-veranderscan vanuit de verzamelde collectieve agile-kennis en gedeelde kaders.

  • leiderschap & cultuur
  • product & diensten
  • structuur & ‘the way of working’
  • mensen & groei
  • technologie

2. Cocreatie van het agile-transformatieontwerp

Cocreatie van het agile-transformatieontwerp gebeurt gedurende een meerdaags workshopprogramma met het leiderschapsteam, resulterend in een grondige en gedeelde toegepaste kennis van de transformatie. Na de workshops is het team in staat deze kennis over te dragen aan personeel en andere belanghebbenden door middel van het unieke veranderingsverhaal, dat voor elke organisatie anders is. Via de gezamenlijke workshopsessies zal de basis worden gelegd voor alle toekomstige feedbacklussen met betrekking tot de agile-transformatie.

Consultants dienen zelf precies te weten hoe de dingen werken. Zij zijn immers de ervaringsdeskundigen qua methoden en technieken om de transformatie te schetsen en uit te voeren. Tijdens de workshops wordt de agile-mindset direct toegepast om het transformatieontwerp, het veranderingsverhaal en uitvoeringsplan vorm te geven.

Figuur 1. Model om de snelheid en het succes van verandering te bepalen

3. Communicatie en starten van het organisatiebreed co-creatieproces

De laatste stap is de voorbereiding van de eerste communicatiesessies en het sluiten van de eerste agile-transformatie-feedbackloops. Resulterend in de start van een co-creatieproces met andere bedrijfsmedewerkers.

Als onderdeel van deze stap wordt het leiderschapsteam voorbereid om het publiek te inspireren en hun vragen te beantwoorden. De communicatiesessies en -materialen worden zorgvuldig opgezet om feedbackcondities en -resultaten te optimaliseren. De verzamelde feedback wordt vervolgens gebruikt om de gemaakte plannen aan te passen en de eerste stappen te zetten.

Figuur 2. Model om de Agile-volwassenheid van een organisatie te beoordelen en om de aanbevelingen voor verbetering van snelheid en succes van verandering op te plotten.

Samen starten

Het is voor leiderschapsteams vaak spannend om met agile aan de slag te gaan. Het is een gevoel van in het diepe springen zonder vooraf goed te weten welke richting je concreet op gaat. Het is dan geruststellend om wel te weten welk proces je gaat volgen en dat je daarbij begeleid wordt door experts. Het is hun doel om de leiderschapsteams aan het eind van de voorbereidingen te zien stralen, omdat het ze samen is gelukt om in korte tijd de eerste stappen te zetten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat alsjeblieft een reactie achter!
Laat hier je naam achter