CIO’s zien hun strategische invloed binnen de organisatie afkalven. Steeds minder vaak ook maakt hij of zij deel uit van het bestuur. Dit is te wijten aan de opkomst van de chief digital officer (CDO) en het feit dat beslissingen over IT-bestedingen steeds vaker buiten de IT-afdeling om worden genomen. Hierop duidt een internationale enquête onder IT-beslissers van KPMG en Harvey Nash.

De CIO komt onder steeds grotere druk te staan om strategische waarde aan de onderneming toe te voegen. Bijna 10 procent van de ondervraagde IT-bestuurders is van mening dat zijn rol steeds minder strategisch aan het worden is. Nog tweederde van de onderzochte CIO’s maakt nu deel uit van de raad van bestuur, terwijl dit vorig jaar nog ruim 70 was.

“De strategische invloed van de CIO lijkt dus steeds beperkter te worden”, constateert William Koot, partner bij KPMG Digital Advisory. Koot: “Het toenemend gebruik van ‘shadow IT’, de opkomst van de CDO en de veranderende aard van de technologie hebben tot gevolg dat het belang van de rol van de CIO afneemt.”

CDO effectiever dan CIO?

Maar desondanks is het huidige tijdperk de beste tijd om CIO te zijn, vindt Koot: “De succesvolle CIO neemt het heft in eigen handen om meer invloed te kunnen uitoefenen en gaat bijvoorbeeld op zoek naar mogelijkheden om ‘shadow IT’ binnen de organisatie te omarmen en transparant te maken.

Op dit moment vormt de beweging naar digitale platformen en oplossingen vooralsnog een enorme uitdaging voor veel IT-bestuurders. Hoewel ondernemingen aangeven dat een effectieve digitale strategie essentieel is om dataveiligheid te kunnen waarborgen, worstelen veel bedrijven met een succesvolle aanpak. Bijna 80 procent geeft aan dat hun digitale strategie in beperkte mate of helemaal niet effectief is. Ruim 30 procent vindt dat zij niet in staat zijn de juiste mensen met de juiste digitale vaardigheden aan zich te binden en te ontwikkelen.

Om de digitale strategie succesvol te maken, kiezen steeds meer bedrijven voor een CDO. En met succes. Bedrijven met een CDO hebben in het algemeen twee keer zo vaak een duidelijke en overtuigende digitale strategie dan ondernemingen zonder deze functie.”

IT-investeringen omhoog

Bij de helft van de ondervraagde ondernemingen is het IT-budget het afgelopen jaar gestegen. Van de geënquêteerden verwacht de helft dat de investeringen ook in de komende twaalf maanden zullen toenemen.

“Een signaal dat de IT-investeringen terug zijn op het niveau van vóór de crisis”, zegt Jan-Leen ’t Jong, algemeen directeur van Harvey Nash: “Digitalisering en transformatie staan bij veel bedrijven dan ook steeds hoger op de agenda. Dat heeft gevolgen voor het personeelsbestand. Bijna de helft van de bedrijven verwacht dat het aantal specialisten bij de IT-afdeling het komende jaar zal toenemen. Ondanks het feit dat steeds meer ondernemingen hun IT in de cloud beheren en afdelingen IT-onderdelen steeds vaker in eigen beheer nemen.”

Security in de boardroom

’t Jong constateert dat de IT-bestuurder van vandaag voor de grote uitdaging staat om in een omgeving die bolstaat van de risico’s de eigen organisatie te verschaffen van waardevolle klantgegevens.

“De betrouwbaarheid van de data alsmede het gevaar dat gegevens op straat komen te liggen is de grootste zorg van de bestuurder. Bedrijven nemen dan ook steeds meer maatregelen om de beveiliging van data te waarborgen. Bijna 50 procent van de CIO’s geeft aan dat het voorkomen van internetcriminaliteit dit jaar de belangrijkste prioriteit is.

Vergeleken met vorig jaar heeft het onderwerp een grote sprong voorwaarts gemaakt op de bestuursagenda. Bijna acht op de tien ondervraagden zien georganiseerde internetcriminaliteit als de grootste bedreiging voor de organisatie. Ter vergelijking, niet meer dan 20 procent ziet de concurrentie als het grootste dreigement. De bestuurders hebben op dit moment echter weinig vertrouwen in de weerbaarheid tegen cyber threats. Slechts 20 procent van de bedrijven vindt dat zij zich afdoende kunnen verdedigen tegen internetcriminaliteit.”

Over het onderzoek

KPMG en Harvey Nash hebben een kleine 4.000 CIO’s laten ondervraagd in 84 landen. De resultaten zijn gepubliceerd in de jaarlijkse internationale CIO Survey.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat alsjeblieft een reactie achter!
Laat hier je naam achter