In een snel globaliserende en individualiserende markt wordt onderscheidend vermogen steeds belangrijker. Bedrijven met een decennialange bestaanshistorie lopen het risico niet voldoende snelheid te kunnen maken, wat uiteindelijk leidt tot verzwakking van de marktpositie. Een toekomstgerichte sourcingsstrategie, aangevuld met slimme en creatieve IT-oplossingen en ondersteund door (nieuwe) partners, biedt soelaas.

Strategic sourcing is een van de antwoorden op de snel veranderende markt. Het gaat dan over het vinden van het juiste evenwicht tussen (out)sourcing en zelf doen, de mate van outsourcing, de selectie van leveranciers, samenwerking met partners, contractmanagement, en lijnmanagement of operationeel management. Maar strategic sourcing gaat ook over standaardisatie, normalisatie, de ecosystemen waar het bedrijf onderdeel van uitmaakt en de bijbehorende culturele veranderingen.

Wanneer we digitale oplossingen eveneens een belangrijke rol laten spelen, dan hebben we het over ‘smart strategic sourcing’: het antwoord op de klantbehoefte van vandaag en morgen, gefaciliteerd door slimme, digitale oplossingen. In de figuur hieronder geven we weer hoe door smart strategic sourcing toe te passen, een voordeel wordt gerealiseerd ten opzichte van de traditionele aanpak.

Vaak worden smart-strategic-sourcingsvraagstukken gestart vanuit het terugdringen van kosten, eindigend in IT-automatisering die kostenreductie moet realiseren. Dit is echter iets anders dan wat wordt bedoeld met smart: het inzetten van digitale klantoplossingen zoals een cloudoplossing om (tijdelijk) datacapaciteit te huren, een app waarmee de beroeps- en pleziervaart in havens stroom kunnen afnemen of een digitaal huishoudboekje waarmee klanten hun huishoudadministratie kunnen bijhouden en hieruit voorkomende betalingen direct kunnen inplannen en boeken.

De inzet van smart strategic sourcing

Kansen

Een ander misverstand is dat sourcing gelijkstaat aan outsourcing. Outsourcing wordt dan gezien als synoniem voor banenverlies. Hoewel dit zeker voor een deel waar is, biedt sourcing juist ook nieuwe kansen voor de organisatie. Zo ontstaan er legio mogelijkheden voor het aangaan van nieuwe samenwerking en het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Denk maar aan het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden met partners en leveranciers. Maar intern ook aan het spontaan ontstaan van nieuwe ideeën voor het opzetten van een nieuw bedrijfsmodel, bedrijfsonderdeel of misschien wel een aparte start-up die in de periferie van de onderneming nieuwe businessmodellen gaat ontwikkelen.

Sourcing dwingt ondernemers ook na te denken over ketenoptimalisatie en verlaging van de total cost of ownership in plaats van het louter incalculeren van IT-besparingen. Herinrichting en optimalisatie van de organisatieprocessen zijn voortaan gemakkelijk te doorgronden dankzij technologische ondersteuning. En wat te denken van de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en capaciteiten en het bevorderen van een innovatiecultuur binnen de hele onderneming?

Besluitvorming

Smart strategic sourcing beperkt zich dus niet alleen tot IT en outsourcing, maar raakt de gehele organisatie: van processen tot cultuur en van inkoop tot verkoop. Het gedachtegoed stroomt in alle haarvaten van de organisatie. Daarom zal een beslissing over smart strategic sourcing bedrijfsbreed moeten worden genomen. Dit is vaak complex omdat sourcing gevolgen heeft voor alle organisatieonderdelen en stakeholders: de afnemers, leveranciers, medewerkers, processen, organisatiestructuur, informatietechnologie en digitale toepassingen.

Doorslaggevend in de besluitvorming is de beslissingsmatrix. Het gaat dan niet alleen om wie nu precies de besluiten neemt, maar vooral ook over welke elementen een besluit wordt genomen. Naast een positieve businesscase zullen bedrijven ook andere factoren serieus moeten meewegen, zoals de mogelijkheid om voortdurend te vernieuwen en de toegevoegde waarde voor de eindgebruiker. Door een zorgvuldige afweging ontstaat een breder en transparanter beeld van het besluitvormingsproces. Hierdoor neemt het verandervermogen van de organisatie toe om bijvoorbeeld een nieuwe manier van werken in te voeren die de business-agility vergroot.

Andere voordelen zijn: integrale IT- en ketensamenwerking, een verhoogde operationele efficiëntie, meer focus op de totale TCO-reductie, kwaliteitsverbetering, cashflow infusion en een beter inzicht in IT-legacysystemen.

Stip op de horizon

Terwijl de organisatie druk bezig is met de concrete invulling van smart strategic sourcing (welk type sourcing gaan we voor welke klantcategorie, op welke manier inzetten?) zal er ook een langetermijnsourcingsstrategie moeten worden opgesteld. Deze fungeert als leidraad en geeft richting aan toekomstige besluiten. Met de stip op de horizon voor ogen kan de organisatie meerdere scenario’s opstellen, inclusief voor- en nadelen per scenario. Zo neemt zij uiteindelijk een bedrijfsbreed, gedegen en weloverwogen besluit. Voorbeelden van scenario’s waarbij kernbesluitpunten zijn gewaardeerd per scenario zijn hieronder te zien.

Voorbeeld van scenario’s waarbij kernbesluiten zijn gewaardeerd per scenario.

Smart strategic sourcing is geen vrijblijvend proces. Hoe veelbelovend de strategie er ook uitziet, organisaties zullen altijd rekening moeten houden met nieuwe financiële verplichtingen die uit de strategie voortvloeien. Die verplichtingen kunnen negatief maar ook positief uitpakken ten opzichte van vroeger. In ieder geval is het van belang om stil te staan bij:

  • leveranciers- en relatiebeheer die leiden tot overheadkosten in de end-to-endleveringsketen;
  • kosten voor het analyseren van het sourcingsmodel;
  • uitgebreide project- en coördinatie-inspanningen in de realisatiefase;
  • uitlijningskosten voor de interne organisatie;
  • extra externe risicobeheerkosten;
  • compliancekosten.

Conclusie

In een snel veranderende wereld is smart strategic sourcing dé sleutel tot succes voor het verbeteren van de concurrentiepositie en het onderscheidend vermogen van ondernemingen. Het reactievermogen van organisaties neemt toe. Het is hierbij wel zaak om naast financiële criteria ook andere factoren zorgvuldig mee te wegen om uiteindelijk tot een weloverwogen besluit te komen. Idealiter bevestigt smart strategic sourcing het innovatieve karakter van een bedrijf en dat vergroot de overlevingskansen van ondernemingen aanzienlijk.

Door Manish Pathak, Marcel van der Schenk en Hans Vis, werkzaam bij Cognizant Business Consulting.

Cognizant (NASDAQ: CTSH) is een vooraanstaande dienstverlener in digital, consultancy, IT outsourcing en BPO services. Met het hoofdkantoor gevestigd in Teaneck, New Jersey (US) werkt Cognizant in nauw partnerschap met ’s werelds grootste organisaties om hun concurrentiepositie te versterken door middel van efficiency en innovatie in hun bedrijfsoperatie. Cognizant heeft wereldwijd meer dan 100 ontwikkel & delivery centers en opereert met ruim 260.000 werknemers. De organisatie heeft een NASDAQ-100 en S&P 500-notering en is verder genoteerd in de Forbes Global 2000 en Fortune 500 (#205). Cognizant behoort hiermee tot de best presterende en snelst groeiende bedrijven in de wereld.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat alsjeblieft een reactie achter!
Laat hier je naam achter