Er lijkt een kentering op komst in de outsourcingswereld – en die kentering is beslist nodig. Veel grote bedrijven hebben hun bedrijfs-IT-systemen in de afgelopen twintig jaar uitbesteed. We hebben het hier over legacy IT-applicaties. De reden was: ontzorgen.

Ontzorgd worden, door geen platformkennis meer in stand te hoeven houden. Alles netjes geregeld in een SLA, geen ontwikkelaars meer in dienst, geen infrastructuur meer te beheren. Risico’s gemitigeerd, dat scheelt een hoop gezeur. Bedrijven kunnen zich weer gaan bezighouden met hun business in plaats van met de inflexibele ‘kostenpost’ IT.

Grote consultancyfirma’s en system integrators zijn op deze behoefte ingesprongen. Ze hebben zich internationaal gepositioneerd en grote afdelingen opgericht in bijvoorbeeld India. Hetgeen betekende dat de TCO ook omlaag kon, vanwege de relatief lage lonen. Mooi meegenomen. Aanvankelijk dan. Want waarom zou een Indische ontwikkelaar een voor hem of haar buitenlandse applicatie beter kunnen onderhouden? Het hebben van businesskennis en het in stand houden van platformkennis was in India net zo goed een probleem. En wellicht is ook de communicatie minder efficiënt. Maar men was bereid te investeren, in scholing bijvoorbeeld.

Dat heeft de oplossing duurder gemaakt. Hier wordt overigens India als voorbeeld gebruikt, maar het geldt ook voor andere landen. Na India kwamen Roemenië, Hongarije, Rusland en China nu, waar de lonen nog laag liggen. Het doorschuiven van verantwoordelijkheden houdt een keer op. Maar wat belangrijker is, is de vraag wat het effect is van deze outsourcingsgolf, met name op het vlak van innovatie.

Grote dienstverleners zijn er niet bij gebaat om de beheerde legacy-applicaties te innoveren, of toekomstvast te maken – dat wil zeggen, ze te migreren naar moderne platformen. De IT-wereld ontwikkelt zich snel. Twintig jaar geleden hadden we het nog niet over de cloud; waren er nog (lang) geen smartphones en geen bijbehorende apps. De dienstverleners zijn niet gebaat bij echte innovatie, omdat het huidige businessmodel – uurtje factuurje, met vaste marge – van outsourcing zelf een legacymodel is.

Klein en innovatief

Nu is het zo dat innovatie voornamelijk, of in ieder geval voor een belangrijk deel, van kleine gespecialiseerde bedrijven komt. Het feit dat aanbestedingen zó zijn geschreven dat alleen grote partijen er redelijkerwijs op kunnen reageren, het feit dat die grote spelers met grote klanten praten en weten wanneer er wat speelt, maakt innoveren moeilijk. Het is het ‘olifanten doen het met olifanten’-principe. Er is zogezegd een innovatie-lock-in ontstaan.

De oplossing is niet zo moeilijk, althans organisatorisch. Technisch gezien kan het een uitdaging zijn, maar er zijn gespecialiseerde bedrijven met beproefde tools en methoden: de eerdergenoemde kleine innoverende bedrijven. Klanten moeten zich bewust worden dat hun bedrijfsapplicaties, die de drivers zijn van hun business, niet vanzelf meebewegen met de huidige ontwikkelingen. De meeste legacy-applicaties kunnen bijvoorbeeld nog niet zomaar in de cloud worden gebracht. Klanten moeten niet klakkeloos met hun dienstverlener meegaan naar een zogenaamde standaardapplicatie, want in de praktijk blijkt dat dit een substantiële investering in tijd en geld vergt.

Wie vervolgens naar de dienstverleners kijkt, kan zich afvragen wie als eerste de stap neemt om het bestaande businessmodel aan te passen. Het is in het voordeel van dienstverleners om de systemen van hun klanten te consolideren, zodat het aantal technologieën dat in stand moet worden gehouden wordt verkleind. Op een slimme en strategische manier, bijvoorbeeld door per platform geautomatiseerd te moderniseren. De verwachting is dat als een middelgrote dienstverlener deze nieuwe visie oppakt, de grote jongens zullen volgen.

Ook vanuit de overheid kan een en ander worden bevorderd. In de VS bijvoorbeeld wordt van overheidswege geëist dat kleine bedrijven op aanbestedingen kunnen inschrijven. Aanbestedingen zijn in het leven geroepen om aanbieders van diensten een gelijke kans te geven. Zoals gezegd, aanbestedingseisen zijn vaak zo geschreven dat kleine innoverende bedrijven er moeilijk op kunnen reageren en onbedoeld de informatie-lock-in in stand wordt gehouden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat alsjeblieft een reactie achter!
Laat hier je naam achter