Gaan we voor maatwerk of toch voor een standaardpakket? Het is een brandende vraag die bij menig CIO en IT-manager tot hoofdbrekens leidt. Zeker wanneer het over het automatiseren van een bedrijfskritisch proces gaat waar flinke investeringen bij komen kijken en potentiële risico’s voor de bedrijfsvoering. Om tot een gefundeerde strategische keuze te komen helpt het om eens op een andere manier naar de achterliggende bedrijfsprocessen te kijken.

De keuze tussen maatwerksoftware en standaardautomatiseringsoplossingen moet niet licht genomen worden, want een verkeerde beslissing kan grote gevolgen hebben. Wanneer er op verkeerde gronden wordt gekozen voor een standaardpakket, volgen er bijvoorbeeld hoge consultancykosten voor aanpassingen.

De stelregel is: plan maximaal 10 à 15 procent van de aanschafkosten in voor consultancy. Dreigt het meer te worden: ga dan voor maatwerk. Bovendien wordt er bij te veel aanpassingen ingeboet aan flexibiliteit om later te upgraden. Bij een verkeerde keuze voor maatwerk wordt dan weer veel tijd en geld gestoken in een systeem dat al door standaardaanbieders wordt aangeboden en waar concurrenten dus ook al toegang toe hebben.

Darwin

Geoffrey Moore geeft in zijn boek Dealing with Darwin een handig handvat om deze keuze te maken. Doorslaggevend is de vraag in hoeverre het bedrijfsproces dat geautomatiseerd wordt, bedrijfskritisch is of niet, en of het uniek is of generiek.

Bedrijfskritische processen vormen het hart van de bedrijfsvoering en zijn cruciaal voor de continuïteit. Niet-bedrijfskritische processen zijn ondersteunend en de productie of dienstverlening van een bedrijf zijn er niet direct van afhankelijk.

Unieke processen zijn de activiteiten waarmee een organisatie onderscheidende producten en diensten levert. Ze vormen een bron van omzet en winst. Generieke processen voegen niet direct waarde toe aan een product of dienst, maar zijn wel belangrijk voor de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Keuzes maken

Het automatiseren van bedrijfskritische processen levert de grootste winst, maar ook de grootste risico’s op. De keuze voor standaard of maatwerk-automatiseringsoplossingen vormt het fundament van de digitaliseringsstrategie en moet dan ook weloverwogen worden gemaakt.

Leidend bij deze keuze is de vraag: Is dit proces van unieke waarde voor de organisatie of niet? Is het proces (potentieel) concurrentiekrachtig? In dat geval is de keuze voor een maatwerkoplossing de beste. Het is immers dermate onderscheidend dat er nog geen standaardpakket voor bestaat en deze uniciteit moet zolang mogelijk worden veiliggesteld om de voorsprong op concurrenten te behouden.

Bij een generiek proces daarentegen zijn er meer bedrijven die de beoogde automatiseringsslag al hebben gemaakt of van plan zijn te maken. Grote softwareleveranciers zullen deze functionaliteit dan al snel toevoegen aan hun standaardpakket, bijvoorbeeld in hun ERP-systeem.

Een beetje maatwerk, een beetje standaard

Systemen die ooit begonnen als unieke maatwerkoplossing zullen in de loop der tijd verworden tot een generiek proces waardoor er standaardoplossingen voor op de markt komen. Bedrijven die zich willen blijven onderscheiden, moeten dan opnieuw een van hun unieke processen automatiseren.

Omdat binnen een bedrijf nooit alle bedrijfskritische processen uniek dan wel generiek zijn, zal het digitale landschap altijd uit een combinatie van maatwerk- en standaardoplossingen bestaan. Binnen de ideale automatiseringsstrategie zullen die ook nog eens goed met elkaar integreren, zodat ze elkaar versterken. In een goede gelaagde applicatiearchitectuur is het geheel immers meer dan de som der delen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat alsjeblieft een reactie achter!
Laat hier je naam achter