Multinationals in verschillende sectoren gaan gebukt onder een data-explosie in combinatie met een gefragmenteerd, slecht beveiligd, in flexibel, kostbaar en groeiend datacenter-landschap. Tel daar een gedateerde IT-infrastructuur en een ontbrekend realtime en betekenisvol inzicht in cliënten bij op, en het drama is compleet. Er is echter hoop: ook een datacenter kan transformeren.

Als ondernemingen de juiste stappen zetten, kunnen ze de bedreigingen omzetten in kansen. Maar hoe zetten ze nu de eerste stap in de transformatie van het datacenter?

Er is een zeer complexe, onbeheersbare situatie ontstaan met betrekking tot datacontrole. Ondernemingen worstelen met suboptimale applicaties en gebrekkige services aan cliënten. Dit is een continu proces dat door alle partijen steeds intenser wordt beleefd en toenemende kosten en risico’s met zich meebrengt. Het resultaat is het dreigend verlies van klanten en marktaandeel, uiteindelijk uitmondend in bedrijfsfaillissementen.

Tegenwoordig is de transformatie van een datacenter zo ingrijpend dat een casus voor een datacentertransformatie vraagt om besluitvorming waarbij de gehele C-suite is betrokken (bijvoorbeeld de CFO, CIO en CMO). Binnen de strategie van goed presterende organisaties staat één fundamentele vraag centraal: hoe kunnen technologie en data een bijdrage leveren aan het succes van een organisatie in een steeds digitaler wordende samenleving? Het is een kwestie van kiezen tussen ‘digitaal doen’ en ‘digitaal zijn’.

In de dagelijkse praktijk worden lifecyclemanagement, disaster-recovery en businesscontinuity steeds problematischer. Zonder een ingrijpende transformatie van datacenters (en data), zullen deze aspecten steeds riskanter worden en een groter aandeel van de totale IT-kosten voor zich opeisen. En wat nog belangrijker is: ze zullen organisaties belemmeren om digitaal te worden en relevant te blijven.

Op operationeel niveau is het begin van zo’n transformatie een uitdaging, voornamelijk als gevolg van de complexiteit en de grote onderlinge afhankelijkheid op organisatorisch en technisch gebied. De link tussen het IT-landschap en de businessowners is lastig te leggen vanwege de gebrekkige administratie. Als gevolg daarvan zijn er te weinig prikkels, wat leidt tot een gebrek aan betrokkenheid en inzet.

Het nieuwe goud

Informatie is een kritische productiefactor die in onze steeds digitaler wordende samenleving als ‘het nieuwe goud’ wordt beschouwd. Dat goud levert nieuwe inkomstenstromen op als het wordt gebruikt voor de (her)ontwikkeling van producten en maakt inzicht in de gehele bedrijfsvoering mogelijk op basis van predictive analyses, zodat er betere strategische keuzes worden gemaakt en de toekomst van het bedrijf veilig kan worden gesteld. Aangezien het goud is opgeslagen in datacenters, kunnen we datacenters beschouwen als de kluizen van een bedrijf.

Hoewel het vinden, opgraven en bezitten van het goud essentiële activiteiten zijn, is het bezitten en operationeel houden van de kluizen voor de meeste bedrijven geen kernactiviteit. Dat leidt tot de vraag of het bezitten en runnen van een datacenter voor een bedrijf wel essentieel is, of dat dit juist moet worden uitbesteed aan een efficiënte, gespecialiseerde IT-partner.

Innovatie niet blokkeren

Het is interessant om te zien dat in bepaalde sectoren niet-IT-bedrijven zichzelf als IT-bedrijf beschouwen. Zo is bijvoorbeeld het betaalverkeer in het bankwezen in hoge mate gedigitaliseerd. Krachtige spelers uit de fintech vallen banken aan in hun kernactiviteit (betalingen) en dwingen hen om hun strategieën te herzien, een agile benadering te hanteren en regelmatig nieuwe of verbeterde producten en diensten aan te bieden.

“Halsstarrig vasthouden aan legacyvoorzieningen is fataal voor elk bedrijf”

Daarom vereenvoudigen traditionele banken hun hiërarchieën en richten zij zich volledig op de waarde die zij klanten kunnen bieden. In feite speelt de concurrentiestrijd op het gebied van betalingen zich af tussen legacy-omgevingen die een fortuin hebben gekost en mobiele apps die worden aangedreven door agile processen en data die extern worden gehost tegen minimale kosten.

Kostenoptimalisering

Innovatie mogelijk maken en digitaal worden zijn de primaire drijvende krachten (in plaats van kostenbesparingen), aangezien de grootste bedreiging voor de bedrijfscontinuïteit wordt gevormd door de veranderingen in de wereld die door technologie wordt veroorzaakt. Bedrijven die vastzitten aan hun huidige businessmodellen en bestaande dienstverlening worden tijdens de digitale revolutie al snel irrelevant. In feite moet dit worden beschouwd als kostenoptimalisering op de lange termijn, aangezien de businesscase alleen standhoudt als deze doorlopend wordt nagestreefd.

Toch levert de consolidatie van datacenters een aanzienlijke kostenbesparing op, wat directe actie mogelijk maakt: gemiddeld kan 20 procent van de actieve applicaties in datacenters onmiddellijk buiten bedrijf worden gesteld. Dit kan doordat het bijbehorende product achterhaald is, de functionaliteit door een andere applicatie wordt overgenomen, of als gevolg van half voltooid werk. Eén ding is duidelijk: alles wat wordt geconsolideerd hoeft niet te worden gemigreerd – wat tijd en kosten bespaart.

Dynamische bedrijfsvoering

Een beoordeling van de totale eigendomskosten (beter bekend als TCO, total cost of ownership) is niet afdoende. Om consensus te creëren en richting te geven is het belangrijk dat er een dynamische businesscase wordt ontwikkeld die in de loop van de transformatie evolueert. Dat gebeurt niet op zichzelf, maar via een continu proces van samenwerking, feedback en verbetering. Een dynamische businesscase gaat verder dan alleen IT. Hij weerspiegelt het end-to-endmanagement van de ‘holistische’ bedrijfsvoering en wordt door de gehele C-suite ondersteund.

Figuur 1: Een datacentertransformatie in drie stappen, lean uitgevoerd.

Het begint allemaal met het in kaart brengen van de totale eigendomskosten voor het gehele applicatielandschap en de onderliggende infrastructuur, waarna potentiële migraties kunnen worden gesimuleerd. Grijze gebieden met betrekking tot eigenaarschap worden helder. Ook de gevolgen van ‘niets doen’ worden inzichtelijk, waardoor een effectieve en gerichte besluitvorming mogelijk wordt.

Groots denken, klein beginnen

Voor het succes van elke transformatie is het belangrijk om vertrouwen te winnen. Dat kan door quick wins te realiseren. Dit gebeurt op basis van een agile benadering waarmee het mogelijk is om klein te beginnen, met relatief ‘gemakkelijke’ migraties, gevolgd door steeds grotere en complexere migraties.

De meest agile manier om een IT-infrastructuur op het gewenste niveau te krijgen – en te houden – is outsourcing. Als dat eenmaal is gerealiseerd, is de IT-infrastructuur geen onderscheidende factor meer, maar simpelweg een basisvoorziening die voor gelijksoortige bedrijven mogelijk even goed presteert.

Vervolgens kunnen met deze gestandaardiseerde IT-infrastructuur activiteiten op het gebied van big data worden ontplooid, die zijn gericht op het verbeteren en differentiëren van de ervaringen van cliënten door middel van applicaties met uitgebreide functionaliteit en diepgang.

Het verdient aanbeveling om de infrastructuur – die nu slechts een basisvoorziening is – voor een deel in eigen bezit te hebben en voor een deel uit te besteden. Met een dergelijk hybride scenario profiteren bedrijven van het beste van twee werelden: aan de ene kant worden er state-of-the-art-technologieën gebruikt, terwijl aan de andere kant de volledige controle wordt behouden.

Aanvullende uitbestede onderdelen kunnen als benchmark worden gebruikt om de eigen IT-infrastructuur te upgraden. Er moeten richtlijnen worden gedefinieerd voor de doelsituatie, waarin een deel in eigen bezit is en een deel is uitbesteed, om de standaardisering binnen de gehele infrastructuur te optimaliseren.

Agile in drie stappen

Voor bedrijven die niet digitaal zijn begonnen, is de transformatie van een datacenter het moment bij uitstek om orde op zaken te stellen en toekomstbestendig te worden. Een aanpak in drie stappen maakt de onderneming uiteindelijk toekomstbestendig (zie figuur 1). Door on-board-criteria te definiëren wordt het mogelijk om te standaardiseren (en te automatiseren). In sommige gevallen zal er ook een ‘sterfhuisconstructie’ worden toegepast.

De standaardisering handhaven is de enige manier waarop bedrijven toekomstbestendig kunnen worden. Vasthouden aan legacy-voorzieningen is fataal voor elk bedrijf. Bedrijven die digitaal zijn begonnen hebben meestal geen legacy-systemen en maken binnen hun agile processen gebruik van de meest geavanceerde technologie, waardoor er minder behoefte is aan het op orde brengen van zaken. Kortom: voor wie toekomstbestendig wil worden, is de transformatie van het datacenter onvermijdelijk.

Door Andrew Bruininga, consulting manager binnen de Business Excellence Practice en Patrick Fusilli, consulting manager bij de Digital Transformation Practice van Cognizant.

Cognizant (NASDAQ: CTSH) is een vooraanstaande dienstverlener in digital, consultancy, IT outsourcing en BPO services. Met het hoofdkantoor gevestigd in Teaneck, New Jersey (US) werkt Cognizant in nauw partnerschap met ’s werelds grootste organisaties om hun concurrentiepositie te versterken door middel van efficiency en innovatie in hun bedrijfsoperatie. Cognizant heeft wereldwijd meer dan 100 ontwikkel & delivery centers en opereert met ruim 260.000 werknemers. De organisatie heeft een NASDAQ-100 en S&P 500-notering en is verder genoteerd in de Forbes Global 2000 en Fortune 500 (#205). Cognizant behoort hiermee tot de best presterende en snelst groeiende bedrijven in de wereld.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat alsjeblieft een reactie achter!
Laat hier je naam achter