Ruim acht van de tien werkenden in ons land vinden dat digitale vaardigheden onontbeerlijk zijn voor hun werk. Toch zegt één op de drie werknemers niet over de juiste digitale kennis en vaardigheden te beschikken om ook in de toekomst succesvol te zijn. Slechts 15 procent van de Nederlanders vreest echter voor zijn of haar baan als gevolg van de digitale transformatie. Daarop duidt onderzoek in de Benelux in opdracht van Salesforce.

Om tijdens de vierde industriële revolutie goed beslagen ten ijs te komen, kijken Nederlandse werknemers qua passende opleidingen en cursussen vooral naar hun werkgever. Salesforce ziet het bedrijfsleven, met name technologiebedrijven, als verantwoordelijk om werknemers gedurende hun gehele carrière gelijke kansen te bieden op de banen van de toekomst.

Blijven bijleren

Bijna een vijfde van de Nederlandse werknemers is van mening nu niet over de juiste tech-vaardigheden te beschikken om hun huidige functie goed te kunnen uitvoeren. In België heerst dit gevoel nog meer (32 procent). Bijna 70 procent van de Nederlandse respondenten geeft daarnaast aan over vijf jaar over onvoldoende digitale skills te beschikken om hun huidige functie ook dan nog goed te kunnen vervullen. Bijscholing wordt dan ook door meer dan de helft (64 procent) noodzakelijk geacht.

Naast de landelijke overheid maakt ook Nederland ICT zich sterk voor ‘een leven lang leren’ en werkt aan de versterking van het kennisniveau van Nederlandse medewerkers. “De roep om bijscholing is groot bij Nederlandse werknemers en in het bijzonder bij mensen die werkzaam zijn in de IT”, zegt Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT.

“Salesforce’s oproep aan bedrijven om verantwoordelijkheid te nemen voor continue bijscholing van digitale skills van individuele werknemers, sluit aan bij de visie van Nederland ICT. Het is van groot belang dat we onze kennis blijven bijspijkeren om internationaal een rol van betekenis te kunnen blijven spelen en – belangrijker nog – om ervoor te zorgen dat mensen met plezier en ambitie hun werk kunnen blijven doen.”

Verantwoordelijkheid

Ruim 81 procent van de Nederlanders legt de verantwoordelijkheid voor opleidingen en bijscholing bij zijn werkgever. Negenendertig procent is echter van mening dat de overheid hierin een leidende rol moet spelen. Een kleine veertig procent vindt dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen kennisniveau. Tot slot acht 34 procent zowel zichzelf als hun werkgever verantwoordelijk.

In vergelijking met België valt op dat werknemers daar minder inzet verwachten van de werkgever (66 procent). Tevens ligt het aandeel Belgen dat zowel werkgever als werknemer verantwoordelijk acht aanzienlijk lager (13 procent).

Bijna 70 procent van de Nederlanders is positief over de mogelijkheden die werkgevers vandaag bieden. Over de bijscholingsinitiatieven van opleidingsinstituten, zoals universiteiten, is ruim 72 procent positief en een ruime meerderheid (51 procent) geeft aan de bijdrage van IT-bedrijven zeer waardevol te vinden.

Bijna 17 procent vreest dat de vierde industriële revolutie ervoor gaat zorgen dat hun huidige baan over tien jaar niet meer bestaat. Belgen schatten de situatie minder rooskleurig in: 27 procent verwacht dat zijn of haar job binnen een decennium verdwenen is. Daar staat tegenover dat ruim 46 procent van de Nederlanders ervan overtuigd is dat mens en machine over twintig jaar zij aan zij zullen werken.

Digitale opleidingen

Twee derde van de Nederlanders geeft aan bijscholing te willen om up-to-date te blijven en om de kans om overbodig te worden in hun huidige functie te reduceren. Met name de digitale vaardigheden die expertise vereisen van CRM-systemen, interne tools of hoe gebruik te maken van kunstmatige intelligentie (AI), zijn populair (65 procent).

“Dit onderzoek geeft duidelijk aan dat Nederlanders vooral naar hun werkgevers kijken voor bijscholing”, zegt Renzo Taal, senior VP Northern Europe en country leader van Salesforce Nederland. “Bedrijven doen er daarom goed aan te investeren in hun mensen door hen de juiste tools te bieden om zich verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld middels een online leeromgeving zoals Salesforce Trailhead. Dat komt niet alleen het personeel ten goede, maar garandeert ook dat organisaties op de lange termijn competitief blijven in een steeds sneller transformerende wereld.”

Medewerkers die badges en certificeringen via dat programma hebben voltooid hebben in potentie toegang tot een van de ruim 25.000 nieuwe directe en indirecte banen die er de komende vier jaar in Nederland bijkomen dankzij het ecosysteem van Salesforce.

Rol onderwijs beperkt

Zowel Nederlanders als Belgen zijn graag bereid om tijd te investeren in opleidingen wanneer hun werkgever daarvoor de online tools faciliteert. In Nederland geldt dat voor ruim 60 procent van de werkenden.

Omdat nog geen vier op de tien Nederlanders vinden dat het Nederlandse onderwijssysteem beter moet aansluiten op toekomstige (digitale) werkzaamheden, maakt dit het voor werkgevers des te belangrijker dat zij investeren in educatie, zodat ze zich onderscheiden van concurrenten, waardoor ze aantrekkelijker worden voor sollicitanten.

Over het onderzoek

Het onderzoek is in maart 2018 in opdracht van Salesforce uitgevoerd door DirectResearch onder 2.028 werkende mensen in de Benelux: 1.008 respondenten uit Nederland en 1.020 respondenten uit België namen deel.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat alsjeblieft een reactie achter!
Laat hier je naam achter