Innovatiekracht is een vereiste voor bedrijven om hun voortbestaan veilig te stellen. Organisaties die een echte verandercultuur hebben en in staat zijn kritisch naar processen te kijken en deze aan te passen aan nieuwe technische mogelijkheden en marktvraag, lopen voorop in de markt. Softwareleveranciers voor deze bedrijven moeten mee kunnen komen en technische ontwikkelingen om kunnen zetten in praktijkgerichte oplossingen. Of het nu gaat om cloudmigraties, data-analytics of artificial intelligence (AI).

Om toekomstbestendig te zijn moeten bedrijven hun operationele processen digitaliseren en de in het bedrijf aanwezige kennis slim inzetten. Dit doen ze door hun data centraal op te slaan, organisatiebreed te gebruiken en gegevens te analyseren om op die manier snel aan de huidige klanteisen te kunnen voldoen en de toekomstige marktvraag te kunnen voorspellen.

Dit proces wordt steeds verder geautomatiseerd en op den duur komen er zelfs bijna geen mensen meer aan te pas om orders te verwerken, op te stellen of zelfs strategische afwegingen te maken.

Om bedrijven met deze overgang te helpen zijn er leveranciers nodig met sterke, specialistische ervaring, een stevig ecosysteem en draagkracht. Maar ze moeten ook het lef hebben om de eerste stap in het onbekende domein te zetten.

Verandercultuur

Softwareleveranciers maken de digitale transformatie van hun klanten mogelijk door hun diensten en producten telkens opnieuw aan te passen aan de veranderende marktvraag. De ontwikkeling van enterprise-resourceplanning(ERP-)systemen door de jaren heen is een mooie illustratie daarvan. ERP stamt uit de jaren zestig en kwam in de jaren negentig van de grond, met de JBOPS-leveranciers (een acroniem voor JD Edwards; het Nederlandse Baan, later overgenomen door Infor; Oracle; Peoplesoft en SAP) als pioniers.

Inmiddels zijn ERP-systemen niet meer weg te denken uit bijvoorbeeld producerende sectoren – van de voedingsmiddelenbranche tot de maakindustrie – en worden ze regelmatig aangepast aan nieuwe markteisen. Zo zijn ERP-systemen geschikt gemaakt voor de cloud en zien we momenteel interesse van bedrijven in cloud-ERP, maar dat lag niet altijd voor de hand.

ERP uit de cloud

Toen een aantal jaren geleden cloud computing zijn intrede deed, zagen organisaties vooral de voordelen voor CRM- en HRM-systemen, met als focus kostenbesparing. In plaats van dure licenties aan te schaffen konden bedrijven software afnemen als een clouddienst.

Toen op een gegeven moment ook ERP vanuit de cloud werd aangeboden, was dat voor veel bedrijven nog een brug te ver. Men vroeg zich vooral af of een dergelijk bedrijfskritisch coresysteem vol concurrentie- en privacygevoelige informatie wel goed beveiligd was in de cloud en of je ervan opaan kon dat het stabiel zou draaien. De voordelen waren lastig in te schatten en bedrijven zagen vooral risico’s.

Pas toen een aantal grote spelers inzag dat een ERP-cloudmigratie hun een strategische voorsprong kon opleveren, kwamen er meer schapen over de dam. Zo kozen het Nederlandse Boskalis en Fetim voor een cloudgebaseerde ERP-oplossing, waarbij niet de kostenbesparing maar bedrijfsstrategie doorslaggevend was.

CIO Rien Krijger zei destijds dat er was gekozen voor deze migratie omdat het de bij Boskalis gewenste businesstransitie stimuleerde. Investeren in de cloud biedt immense schaalvoordelen en toegang tot middelen op het moment dat bedrijven die nodig hebben, wat hen faciliteert bij het realiseren van groeidoelstellingen.

Voordelen van clouddata

De grootste koudwatervrees voor cloud-ERP lijkt voor sommige bedrijven voorbij en zij zien in dat ze doorbraken kunnen realiseren met hun data in de cloud. Ook als die data uit systemen van verschillende aanbieders afkomstig is, kan dit dankzij middleware worden gebundeld om er meer waarde uit te halen. Samenwerking is de sleutel tot succes. Softwareaanbieders moeten bereid zijn om in zekere mate hun diensten open te stellen, zodat er gezamenlijk een krachtige oplossing kan worden gecreëerd voor de klant. Alleen dan kan het ecosysteem echt in dienst staan van de eindgebruiker.

Als alle data van een bedrijf – afkomstig uit verschillende softwaresystemen – bij elkaar in de cloud staan, kun je er dankzij middleware een analyticstool op loslaten. Statische gegevens veranderen zo in data die inzicht bieden in alle bedrijfsactiviteiten ongeacht of die op de afdeling sales, administratie, marketing of op de werkplaats of productievloer plaatsvinden. De nieuwste analysetools zijn zelfs in staat marktvoorspellingen te doen op basis van je data. En dat is goud waard.

Denken in ecosystemen

Door oplossingen te bieden die inspelen op een marktvraag en die volledig in het teken staan van klanten helpen hun doelen te realiseren, kunnen toeleveranciers aantrekkelijk blijven voor klanten en concurrenten voorblijven. Ze moeten hiervoor slim te werk gaan en het beste uit verschillende werelden combineren.

Door de handen ineen te slaan met andere marktleiders hoeven bedrijven niet het wiel opnieuw uit te vinden en kunnen ze zich blijven richten op hun corebusiness. Regelmatig zie je grote partijen die de handen ineenslaan, zoals Spotify en Uber, Apple en IBM, en Infor en Amazon Web Services.

Het slim opslaan van data is een prangend onderwerp voor bedrijven die serieus werk willen maken van analytics en business intelligence. Er wordt al jaren gesproken over de uitdaging om big data om te zetten in waarde. Hedendaagse softwaresystemen zijn uitgerust met analyticstools die dit daadwerkelijk kunnen realiseren.

In deze softwaresuites worden gegevens uit verschillende afdelingen, maar ook de enorme hoeveelheden data die afkomstig zijn van Internet of Things-apparaten, omgezet naar actiegerichte informatie die een bedrijf helpt kosten te besparen en meer omzet te realiseren.

Zelflerende ERP

Het is niet ondenkbaar dat, dankzij zelflerende analysetools, ERP-systemen in de toekomst zo slim worden dat tussenkomst van mensen geminimaliseerd kan worden. Artificial intelligence zou een logische volgende stap van databeheer en -analyse kunnen zijn, mits dit slim wordt toegepast.

AI is een veelbesproken onderwerp en als een bedrijf het puur inzet om met een trend mee te kunnen doen, bestaat het risico voor extensieve uitgaven aan een tool die niet doet wat er verwacht wordt. Een goede AI-oplossing is praktijkgericht en in eerste instantie vooral geschikt om taken over te nemen die relatief eenvoudig zijn, die routineus zijn en waarmee op mankracht kan worden bezuinigd zodat de investering op den duur ook kan worden terugverdiend.

Op een later moment, als de techniek verder is ontwikkeld, zal AI ook in staat zijn meer cognitieve werkzaamheden uit te voeren. Bijvoorbeeld adviezen uitbrengen over te maken beslissingen op basis van voorspellende data-analyses gecombineerd met historische gegevens.

De ontwikkelingen op het gebied van bedrijfssystemen hebben een vlucht genomen en innovaties volgen elkaar continu op. Bedrijven die echt openstaan voor verandering plukken hier de vruchten van. Zij kunnen rekenen op gespecialiseerde, innovatiegerichte ecosystemen om hun doelen te helpen verwezenlijken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat alsjeblieft een reactie achter!
Laat hier je naam achter