Dat het Internet of Things onze levens verandert, staat als een paal boven water. Nu al gaan de ontwikkelingen op dit gebied razendsnel. Wel bestaan er veel misvattingen rondom het IoT. IoT voegt namelijk niet altijd iets toe. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het geen Internet of Useless Things wordt?

Omdat IoT het buzzword van deze tijd is, lijkt het alsof ieder bedrijf er iets mee moet. Dat resulteert in veel nutteloze use cases op dit gebied. We zetten de drie grootste misvattingen rondom IoT op een rij.

1. Een internetverbinding levert altijd toegevoegde waarde op

Het is een misvatting te denken dat je altijd zaken moet connecteren om een beter product in de markt te zetten. Denk aan een app die bijhoudt hoelang iemand zijn tanden poetst. Waarom volstaat een simpel waarschuwingssignaal op de elektrische tandenborstel niet? Wat heeft de consument aan een analyse van zijn poetsgedrag? Dat het bedrijf wil weten hoe het poetsgedrag is van zijn klanten is natuurlijk te begrijpen, maar wat voegt het toe voor de klant?

Ander voorbeeld, de app die op afstand regelt dat de oven aangaat. Mogelijk voor het voorverwarmen van de oven handig. Toch valt het te bezien of de vijf minuten die het kost om voor te verwarmen, echt op afstand moet gebeuren. Plus dat iemand niet de hele dag zijn ongegaarde vleesschotel in de oven laat staan en vervolgens de oven op afstand bedient, zodat de schotel klaar is bij thuiskomst (tenzij een voedselvergiftiging op de wishlist staat). Zolang er nog iemand nodig is die het eten fysiek in de oven schuift, lijkt bediening op afstand van weinig toegevoegde waarde.

Nu is het duidelijk dat IoT ons leven gaat domineren en er komt nog veel meer aan op dit gebied. De weg ernaartoe is alleen tot dusver geplaveid met veel nutteloze apps. Waar die waarde dan wel in zit? Die ligt veelal in de meer ingewikkelde use cases.

Denk aan smart traffic, aan slimme wegenbouw: wanneer moet dat stuk asfalt nu worden vervangen en welk stuk nog niet? Denk aan energiebesparing door slimme lantaarnpalen die uitgaan als er geen mensen op straat zijn. Deze use cases vragen dat er meerdere partijen aanhaken, dat vele devices zullen moeten worden geconnecteerd en dat er veel meer nuttige data wordt samengevoegd. Het zijn dan ook niet de overnight ideeën, maar die van de lange adem, waar de grote successen voor de samenleving worden geboekt.

2. Iedereen verdient aan IoT

Daarop aanhakend direct ook de volgende misvatting, namelijk dat omdat IoT booming is, er direct ook een winstgevend business- en verdienmodel aan hangt. Dat is zeker niet standaard het geval. Omdat IoT in veel branches nog in de kinderschoenen staat, is er veel onderzoek en eindeloos veel geëxperimenteer nodig om tot goede resultaten te komen.

De belangen van de betrokken partijen bij deze veelomvattende use cases lopen daarbij zelden parallel. Bij een groot verkeersproject wil de overheid meer gemak voor haar burgers, de wegenbouwer de meest kostenefficiënte aanpak en het betrokken IT-bedrijf meer licenties of services verkopen.

Hoe breng je deze belangen dan samen in een effectief en voor alle partijen winstgevend project? En al helemaal tussen partijen die niet eerder in deze vorm met elkaar in gesprek gingen, vaak niet dezelfde taal spreken en ook nog andere planningscycli hanteren. Er spelen dan ook veel goedbedoelde initiatieven op dit gebied, maar de opbrengsten zijn zeker niet evident.

Feit is wel dat we aan de vooravond staan van veel interessante samenwerkingsverbanden. De uitdaging is nu om deze voor iedereen succesvol te laten zijn.

3. IoT staat gelijk aan public cloud

Tot slot de derde misvatting rondom IoT. Namelijk dat binnen veel bedrijven het idee bestaat dat alles onvermijdelijk naar de public cloud gaat. Omdat alles in connectie met elkaar is, zou de behoefte aan private clouds afnemen en bedrijven de stap moeten zetten naar public. Een aanname die geen stand houdt.

Met IoT is er sprake van een ongelooflijke hoeveelheid connecties en data, iets wat de public cloud op dit moment niet snel en betaalbaar genoeg kan verwerken. Waarom dat is? Ik verklaar mij nader.

Neem een slim stoplicht in Amsterdam. Het stoplicht beslist realtime of een auto moet stoppen of mag doorrijden. De sensors en camera’s die deze inschatting maken, berekenen realtime wat veilig is en wat niet. Wanneer je vervolgens een public cloud hebt die in Amerika staat en net een hoos aan data te verwerken heeft, is deze realtime berekening geen haalbare kaart. Integendeel, dat levert gevaarlijke situaties op, omdat de afstand te lang is voor de benodigde, snelle dataverwerking. Zo zijn er meer voorbeelden te bedenken die onderstrepen dat bedrijven die zich bezighouden met het Internet of Things, niet hun hele hebben en houden in de public cloud hoeven te plaatsen.

Denk hierbij ook aan de IoT-oplossingen die momenteel in sneltreinvaart worden gecreëerd in de gezondheidszorg. Miljoenen gegevens over mensen, ziektes, ziekenhuizen en doktoren worden verzameld. Het gaat om zeer gevoelige gegevens die altijd accuraat dienen te zijn en niet gecompromitteerd mogen worden door snelheid van verwerking, hackers of technologische problemen.

Afgezien van de technische problemen zijn er ook veiligheidsredenen om vooral niet compleet de public cloud in te gaan met IoT. De veelheid aan data en devices maakt dat er nieuwe manieren moeten worden gezocht voor beveiliging van de oplossing en integriteit.

Hoe dan wel?

Maar wat is dan wel een werkbare oplossing? De oplossing ligt in de combinatie van public, private en microclouds. De public cloud is perfect voor de verwerking van piekmomenten in je datacenter. De private cloud vangt de gestandaardiseerde berekeningen perfect op en de lokale microclouds communiceren met deze public of grote, private clouds. Resultaat: meer snelheid en minder kosten. Ga dus niet te overhaast richting public cloud, maar creëer een architectuur die rekening houdt met alle aspecten van je doel. Onderzoek alle cloudvarianten voordat je jouw IoT-oplossing in de markt zet.

Conclusie

In de proeftuin die IoT heet, zullen alle belanghebbenden (en in zekere zin zijn we dat allemaal) nog veel stappen moeten zetten om tot een nuttige, winstgevende en slim ingerichte omgeving te komen. Maar dat het ons eindeloos veel nieuwe inzichten en een compleet andere kijk op de samenleving gaat geven, dat lijkt een uitgemaakte zaak.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat alsjeblieft een reactie achter!
Laat hier je naam achter