Containers zitten zowel voor de business als IT vol beloften. Tegelijk vormt de technologie een serieuze bedreiging. De voordelen qua snelheid, flexibiliteit en laagdrempeligheid stellen de CIO en zijn of haar afdeling namelijk potentieel voor een forse beheeruitdaging. Het is zoeken naar balans tussen agility en stabiliteit op de lange termijn. Is die eenmaal gevonden, dan zijn de mogelijkheden eindeloos.

Enkele jaren geleden werd ten aanzien van containers nog gesproken van een disruptieve impact. Voorspeld werd een revolutie die te vergelijken was met de transportcontainers in de fysieke wereld. Nu niet om spullen of data op te bergen en te vervoeren, maar door het op eenduidige wijze ‘inpakken’ van applicaties. Eenmaal ontwikkeld kunnen toepassingen worden opgepakt, verplaatst (bijvoorbeeld vanuit de testfase naar productie) en gekoppeld aan andere applicaties, databronnen en systemen.

Het interessante van dergelijke ‘containerized’ applicaties is dat deze feitelijk overal kunnen draaien: op de eigen hardware, in de publieke of private cloud. Welbeschouwd lossen containers de aloude portabiliteitsbelofte van de cloud in. Je krijgt in feite ‘infrastructure as code’. Alles op basis van open source, dus volledig onafhankelijk van leveranciers.

Containers zijn een cruciale enabler van de microservicesarchitectuur. Deze samenhang van kleine, via services verbonden applicaties is met name interessant voor de online wereld. Je kunt hierbij een team de volledige end-to-endverantwoordelijkheid geven voor een specifiek stukje van de softwareontwikkeling, dat ze naar eigen inzicht mogen oppakken. Dat sluit naadloos aan op werkwijzen als Agile en DevOps. Een dienst als Netflix is zo opgebouwd. Deze tendens zie je intussen industriebreed.

Verschuiving naar productie

Het werken met containers heeft zich de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid. Waar de technologie eerst vooral gebruikt werd in de developmentomgeving, is nu sprake van een verschuiving naar productieworkloads. Deze ontwikkeling betekent dat organisaties ook voor de langere termijn in toenemende mate op containertechnologie zullen draaien. Dit hangt samen met de beschikbaarheid van de beheertool Kubernetes, waarmee het mogelijk is om containers net als klassieke workloads in samenhang te orkestreren en te managen.

‘De complexiteit zal organisaties al gauw boven het hoofd groeien’

Het containerprincipe is wellicht iets minder geschikt voor de meer klassieke verwerkingstaken in de back-end. Een mainframe kun je beter laten draaien en gebruiken waar het voor bedoeld is: het uitvoeren van berekeningen. Daar kun je uiteraard wel applicaties overheen bouwen, die gebruikmaken van de data. Op termijn zal er niettemin steeds meer in containers verdwijnen, dus ook te moderniseren kernapplicaties. Dat geldt tevens voor systemen van de grote softwareleveranciers.

Met containers is bovendien kostenbesparing mogelijk, doordat de hardware veel beter wordt benut. Alles is zo supersnel op te spinnen en aan te passen. Alle resources zijn herbruikbaar. Dat biedt grote voordelen voor organisaties met een eigen datacenter, dat ze tegen lagere kosten kunnen draaien. De kostenbesparing zit overigens vooral aan de kant van de test- en developmentomgeving, die qua infrastructuur vaak goed is voor de helft van de kosten.

Nachtmerrie

Met alle genoemde voordelen doemt wel een nachtmerriescenario op. Want hoe ga je als CIO of IT-afdeling om met zo’n tweeduizend overal en nergens draaiende containers? Je zult dan inzicht moeten hebben van wie welke container is, wat deze doet en wat de relatie is met andere. Het is een spanning die je vaak tegenkomt: de gewenste agility aan de kant van business en development, die gevolgen heeft voor de operationele aspecten aan de IT-zijde. Daar wil men toch een mate van stabiliteit, standaarden, enzovoorts.

Uitdagingen liggen vooral op het gebied van beheer. Veel CIO’s zien dit nu al als een belangrijk thema voor de komende jaren. Jonge en gretige developers zien het probleem daarentegen nog nauwelijks. De operationele beheerbaarheid zou binnen een DevOps-omgeving wel ten dele hun verantwoordelijkheid moeten zijn, maar in de praktijk zie je dat nog onvoldoende terug.

Het is zaak dat een dergelijk opgebouwde IT-omgeving goed gemanaged en ingericht wordt. Een beheeromgeving van containers moet daarbij recht doen aan de gewenste flexibiliteit, schaalbaarheid en portabiliteit. Dat gaat aanvankelijk wrijving veroorzaken in deliveryorganisaties, die met de trend zullen moeten meebewegen. De uitdaging is de schaarste qua kennis en vaardigheden. Bedrijven dienen zich te realiseren dat de aloude beheerorganisatie geen kaas heeft gegeten van dit soort ontwikkelingen. De omarming van containers vraagt dus om een stuk educatie, begeleiding, omarming van best practices, enzovoorts.

Laagdrempelig

Containers zullen sowieso voor een enorme versnelling van de ontwikkelingen gaan zorgen. Het gebruiksgemak en de laagdrempeligheid zijn immers enorm. Op je laptop heb je binnen het uur een container aan de praat, om deze vervolgens te kunnen porteren naar de gewenste omgeving. Vermenigvuldig dat binnen een grote organisatie gerust met duizend of meer. Daarmee zal de complexiteit organisaties al gauw boven het hoofd groeien. Dan moet je echt gaan nadenken over samenhang, dataverkeer, overzicht, werking op de langere termijn, enzovoorts. Je wil ook voorkomen dat er talloze nieuwe silo’s ontstaan.

CIO’s voelen aan de ene kant de druk vanuit de business en de development-organisatie. Aan de andere kant is het hun verantwoordelijkheid om de zaken vanuit het oogpunt van de bedrijfsvoering goed op orde te hebben. Uiteindelijk ligt hun uitdaging erin dat ze mee moeten met de mogelijkheden, terwijl ze er tegelijk op zullen worden afgerekend als het misgaat. Nogmaals: daartoe moet de bestaande beheerorganisatie worden aangepast. Omdat de agility gewaarborgd moet blijven, mag de oude benadering qua processen en tools niet simpelweg op het werken met containers worden losgelaten. Dan ben je namelijk alle voordelen kwijt.

Vier stappen

De opmars van containers is onstuitbaar. CIO’s moeten goed over de verankering nadenken. Aan de ene kant door ermee te experimenteren en aan de slag te gaan. Maar tegelijk moeten ze zorgen voor de opbouw en borging van technologische vaardigheden, het inrichten van beheer, en het inbedden van technologie in werkwijzen zoals Agile en DevOps. Er is een goed proces nodig om het goed te kunnen laten landen. Dit verloopt idealiter in vier stappen.

 1. Ga in gesprek met de ontwikkelaars die ermee werken. Probeer te begrijpen waarom ze het doen, wat ze doen en wat de toegevoegde waarde kan zijn voor jouw business.
 2. Bepaal waarvoor je containers wilt gaan inzetten, maar ook waarvoor niet. Daar kunnen ontwikkelaars overigens best mee helpen, zij kennen wellicht ook de beperkingen.
 3. Ontwikkel een strategie waarop je gaat sturen. Categoriseer specifieke workloads, stel prioriteiten en delegeer taken en verantwoordelijkheden. Ook in dialoog met de businesseigenaren.
 4. Denk na over het beheer: wat ga je doen wanneer je tienduizend containers in alle vormen en maten hebt draaien? Daar gaat het namelijk onherroepelijk naartoe.
 5. Ontzorging en advies

  Qua gebruik is de klant binnen de cloud over het algemeen ontzorgd, omdat vanuit de platformgedachte alles tot aan de container zelf gemanaged wordt aangeboden, inclusief tools voor monitoring en performancemanagement. Op containerniveau kan de klant worden geadviseerd en begeleid bij het operationaliseren van de technologie. Denk aan de selectie en inrichting van de servicemanagementframeworks en de inbedding binnen de organisatie. Het uiteindelijke doel is dat de klant een wendbare, snelle, businessgerichte IT-omgeving krijgt, die ook goed beheerst kan worden op de lange termijn.

  Door Martin van der Meer en Jeroen Tromp, beide werkzaam bij IBM

  ‘Denk na over het beheer: wat ga je doen wanneer je 10.000 containers hebt draaien?’


  Hybride benadering

  Het is een cliché en dus waar: de wereld van IT en technologie biedt grenzeloze mogelijkheden, maar is tegelijk ongelooflijk ingewikkeld geworden. Vroeger waren er slechts de eigen infrastructuur en applicaties, en het management voor operations en ontwikkeling. In de cloud kregen we de keuze uit SaaS, PaaS en IaaS, maar speelde tevens de afweging tussen on-premise, off-premise en hybrid.

  Daar komt met containers nog eens een technologielaag overheen te liggen, want je kunt deze overal draaien. De complexiteit van het beheer neemt daardoor alleen maar toe. Daarbovenop komt nog eens het werken in ecosystemen, met onderlinge afhankelijkheden qua processen en informatiestromen. Kansen en mogelijkheden alom, maar het wordt er allemaal niet simpeler op.

  Hybride benadering

  Wij kiezen voor een hybride benadering als het om containers gaat. Daarbij kunnen afnemers kiezen voor een private cloud op de eigen hardware. Via zogeheten HELM-charts (appstores voor snel te deployen applicaties) zijn bijvoorbeeld databases of andere toepassingen van grote leveranciers eenvoudig in de private cloud te zetten. Maar een keuze voor de publieke cloud is ook mogelijk. Op die manier kan de gewenste snelheid gerealiseerd worden en is tegelijk aan eventuele compliance-vereisten voldaan.

  De diverse workloads zijn idealiter naadloos verdeeld over meerdere publieke en private clouds te draaien. Daarbij kun je een afweging maken op basis van prijs, gevoeligheid, performance enzovoorts. Applicaties zijn op te knippen en de diverse delen draaien daar waar dat het beste uitkomt. Dit past heel erg bij de multicloudstrategie: kiezen voor de omgeving die voor een specifieke workload het meest geschikt is.

IBM is one of the worldwide leaders in the area of IT Services and Consultancy. About 400,000 IBMers worldwide are involved with inventing and integrating hardware, software and services to enable advanced companies, institutions and people to be successful. Computing power is no longer reserved for computers in the traditional way. There are chips in our cars, our domestic devices and our cameras. Even our highways start to become intelligent and the same accounts for medicine and food. Besides everything is connected and we have new, powerful systems and advanced analyzing possibilities to transfer piles of data into knowledge, insight and useful information. This is how IBM can help make the world smarter.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat alsjeblieft een reactie achter!
Laat hier je naam achter