Op het snijvlak van IoT, AI en analytics ontstaan tal van interessante nieuwe businessmogelijkheden. Parallel daaraan exploderen ook de communicatie- en datastromen. Het goede nieuws: oplossingen op het vlak van security en data-opslag worden in snel tempo goedkoper en efficiënter.

De populariteit van het IoT is niet verwonderlijk. In combinatie met kunstmatige intelligentie en analytics biedt het namelijk tal van interessante mogelijkheden om de dienstverlening richting klanten te verbeteren.

Smart maintenance

Kansen liggen onder meer op het vlak van smart maintenance. Steeds meer fabrikanten rusten hun machines en apparaten uit met geavanceerdere sensortechnologie, die hen in staat stelt om verstoringen in het productieproces steeds beter te voorspellen en vóór te zijn. Zeker in combinatie met artificial intelligence (AI) en analytics ontstaat zo een heel arsenaal aan mogelijkheden op het vlak van proactief, voorspellend onderhoud.

Op basis van de analyse van data uit het verleden kan AI ondersteunen bij het snel nemen van de juiste beslissing. Welke onderhoudsbeslissingen zijn er in het verleden genomen in een bepaalde situatie? En wat was daarvan het resultaat? AI wijst je de weg op basis van enorme hoeveelheden aan statistische gegevens. Hoe meer data, hoe intelligenter en klantvriendelijker je business.

Nieuwe omzetstromen

De enorme groei van de technologische mogelijkheden biedt op termijn tal van kansen voor bedrijven om hun businessmodel structureel om te vormen. In de toekomst ligt de nadruk naar verwachting niet langer op de verkoop van het product, maar op de gegarandeerde output en uptime ervan. Omzetstromen zullen veranderen, waarbij servicecontracten op basis van grootschalige dataverzameling en -analyse zullen zorgen voor een stabiele en voorspelbare bron van inkomsten.

Risicoanalyse

Een mogelijke keerzijde is de snelgroeiende omvang van deze enorme databerg. Hoe beveilig je die afdoende? Was het vroeger vaak afdoende om je netwerk te beveiligen met een firewall, in deze tijden van lustig rondgepompte data komt een bedrijf daar vaak niet meer mee weg.

Belangrijk is vooral om de pure IT-benadering van security los te laten en het onderwerp vanuit de businesskant te benaderen. Welke datastromen ontstaan er in deze nieuwe situatie? Door wie worden die precies gebruikt? En: wat zijn de specifieke risico’s die daarbij komen kijken? Redeneer vanuit die risicoanalyse terug en stem dáár je security op af.

Bedrijven die overwegen om te investeren in IoT-toepassingen schrikken verder vaak ook terug voor de vermeend hoge kosten van datacommunicatie en -opslag. Goed nieuws: de kosten van een terabyte dataopslag zijn de afgelopen vijf jaar al sterk gedaald, en die daling zet naar verwachting door. Ook dát hoeft voor ambitieuze organisaties dus geen belemmering meer te zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat alsjeblieft een reactie achter!
Laat hier je naam achter