Organisaties die investeren in digitale transformatie hebben zes jaar later nog steeds moeite om hun investeringen om te zetten in zakelijk succes. Bedrijven worstelen met de vraag welke rol IT en de CIO vervullen in het transformatieproces. Dit blijkt uit de studie Understanding Digital Mastery Today, waarin Capgemini’s Digital Transformation Institute samen met het MIT Center for Digital Business onderzocht waarom bedrijven moeite hebben met digitale transformatie.

De studie is een vervolg op onderzoek uit 2012. In totaal zijn 1.300 bedrijfsleiders ondervraagd van 757 bedrijven wereldwijd. Hieruit blijkt dat organisaties in de eerste digitaliseringsslag aanmerkelijke stappen hebben gezet in het verbeteren van de customer-experience, maar dat organisatorische capaciteiten achterblijven.

IT versus business

Maar om succesvol om te gaan met disruptie moeten bedrijven zowel hun digitale kwaliteiten als hun leidinggevende capaciteiten ontwikkelen. Dat vraagt om een duidelijke organisatiestructuur waarin IT en business goed met elkaar optrekken. Veel van de ondervraagde bedrijven geven echter aan dat er een gespannen relatie heerst tussen IT en business. Zo is er vaak geen gemeenschappelijk begrip over de rol van IT binnen de transformatie. Hierdoor blijven afdelingen opereren vanuit de eigen silo. Er heerst verdeeldheid over waar investeringsprioriteiten van IT liggen. Business heeft daarbij niet het geduld op IT te wachten: zij willen immers snel nieuwe oplossingen om zich in de markt te kunnen onderscheiden.

Talent en organisatiestructuren

Een andere uitdaging voor organisaties is het aantrekken van nieuw talent. Voor nieuwe generaties zijn technologie en business onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bedrijven die dit organisatorisch scheiden, zijn minder aantrekkelijk voor jonge mensen. De talenten eisen meer betrokkenheid en hechten waarde aan een goede learning infrastructure. Voor traditionele bedrijven is het geen onwil maar een enorme uitdaging om oude gewoontes en bestaande structuren te combineren met de nieuwe behoeftes. Maar om de digitale transformatie te laten voltrekken, moet je wel weten welke skills daarvoor nodig zijn.

Digital masters

Bedrijven die het wel gelukt is om in de afgelopen zes jaar succesvolle digitale transformatieprogramma’s te draaien, richten zich anders in dan het gemiddelde bedrijf. Deze digital masters zijn kenmerkend proces- en klantgeorganiseerd en hierdoor wendbaar. Zij voeren digitale transformatievisies door vanuit de customer-experience naar de gehele interne operatie, waardoor sprake is van een duidelijke end-to-endbeleving. Dit betekent dat een hernieuwde focus op belangrijke domeinen, zoals operations en governance en talent en organisatie, bedrijven kan helpen hun digitale transformatie nieuw leven in te blazen.

De rol van de CIO

En de rol van de CIO in deze totaalvernieuwing? Die is beperkt. De CIO heeft overwegend meer verstand van digitale ontwikkelingen, maar moet allereerst de huidige systemen draaiende houden en vernieuwen. In de praktijk zie je veel dat in het bestuur de conclusie is getrokken dat IT het digitaal transformeren er wel even bij doet. Het heet immers toch digital? Maar het heet ook transformatie. En dat reikt verder en breder dan IT. Het beeld dat de CIO de lead moet nemen in digitale transformatie is achterhaald.

De auteur was vanuit Nederland als projectleider betrokken bij het onderzoek.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam