Veertien jaar geleden begon ik als ambitieuze programmeur met mijn onderneming Lightspeed, die sindsdien vlot groeide. Deze snelle bedrijfsgroei bracht veranderingen met zich mee: ik moest leren mijn programmeurswerk los te laten om plaats te maken voor een totaal andere en voor mij nieuwe rol: die van CEO.

Een goede leider word je niet van de ene op de andere dag. Met vallen en opstaan heb ik deze ontwikkeling doorgemaakt. Tijdens mijn carrière heb ik inmiddels veel inzichten opgedaan over het leiderschap en deze gebundeld in mijn boek Age of Union. Ik deel graag een aantal van de belangrijkste lessen.

Luister, luister, luister


Een goede leider heeft een luisterend oor en kan een probleem begrijpen vanuit alle mogelijke perspectieven. Doordat je met aandacht luistert naar collega’s, werknemers, belanghebbenden en vrienden kan je een uitgebreide en onderbouwde visie creëren en zo tot de beste oplossingen komen.

Diversiteit is key

We denken allemaal anders over kwesties. Geef ruimte aan alle verschillende perspectieven. Ideeën kunnen zich niet ontwikkelen zonder diversiteit. Wees daarom benaderbaar en ontvankelijk.

Delegeren móet je leren


Leer los te laten en te delegeren. Dit is spannend, maar uiteindelijk is het de vrijheid en stabiliteit die het geeft waard. Vertrouwen komt niet voort uit perfect gedrag, maar vanuit verantwoordelijkheidsgevoel. Het is belangrijk medewerkers de kans te bieden verantwoordelijkheid te laten nemen – en daar vertrouwen in te hebben. Goede leiders creëren vanzelf meer leiders, dus geef anderen die kans. Soms moet je juist zelf volgen.

Teambuilding is een taak op zich


Als leider is het cruciaal met aandacht de juiste mensen op de juiste plek te zetten, om zo een goed team te bouwen. Laat specialisten hun talent inzetten en schroom niet om hulp te vragen. Leiders dragen ook de verantwoordelijkheid voor de werkcultuur in het team. Creëer de juiste sfeer en geef het goede voorbeeld.

Wees een rolmodel


Durf je visie te verkondigen, ook als deze ongebruikelijk of nieuw is. Martin Luther King Jr., Malala Yousafzai en Stephen Hawking durfden allemaal een alternatief pad te kiezen op weg naar een betere toekomst. Als jij vierkant achter je visie staat en deze deelt, komen de mensen om je heen ook in beweging.

Mijn ambities zijn tomeloos en ik kijk uit naar de toekomst. Ik hoop dat ik jou met deze inzichten ook vooruit heb kunnen helpen.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam