Artificial intelligence (AI) wint snel aan terrein. Veel organisaties zijn al ver voorbij de experimentele fase. Sterker nog, zij boeken al concrete successen op verschillende bedrijfsdomeinen; van accuratere verkoopvoorspellingen en meer productiviteit tot effectievere klantwerving. Organisaties bouwen aan best practices en technologisch zijn de grenzen van AI nog lang niet bereikt. Het is voor CIO’s wel de uitdaging om de waarde van AI op een verantwoordelijke en ethische manier te verzilveren.

Bedrijven die momenteel succesvolle AI-projecten uitvoeren, hebben niet alleen maar oog voor de businessvoordelen. Ook de ethische aspecten rondom de inzet van AI komen aan bod. Bijvoorbeeld de effecten van AI op de mensen binnen hun eigen organisatie, op klanten of op de samenleving in het algemeen. Dit blijkt uit het recente onderzoek AI Momentum, Maturity & Models for Success van Accenture, Intel en SAS, onder zakelijke leiders van wereldwijde bedrijven.

Bouwen aan vertrouwen

Juist door de concrete impact van AI op het leven van mensen is aandacht voor de ethische aspecten cruciaal. 72 procent van de organisaties uit het onderzoek gebruikt AI al in een of meer bedrijfsdomeinen. Een grote meerderheid van deze organisaties biedt hun technologiespecialisten hierbij ethiektrainingen. Bovendien evalueren zij projecten met ethische commissies. Deze stap naar de verantwoordelijke inzet van AI is logisch omdat verkeerde output van AI niet zonder gevolgen is. Van de ondervraagde leiders maakt dan ook 60 procent zich zorgen over de effecten van op AI gebaseerde beslissingen. Bijvoorbeeld voor de relatie met medewerkers of het vertrouwen van klanten.

Specifieke richtlijnen

Hoewel er bij de leiders zeker aandacht is voor risico’s volstaat het niet om alleen ethische richtlijnen voor AI-gebruik te hebben. Om negatieve impact te voorkomen, zijn specifieke en technische richtlijnen nodig om te waarborgen dat de ontwikkelde AI-systemen veilig, transparant en toetsbaar zijn. Dat is de manier om onbedoelde negatieve impact voor individuele medewerkers, klanten, burgers en organisaties te voorkomen.

Zorgvuldig toezicht

Dergelijke richtlijnen sluiten ook aan bij de wens van leiders zelf. Juist omdat AI de noodzaak van menselijke tussenkomst bij besluitvorming vermindert, is toezicht cruciaal. En volgens het onderzoek gebeurt dat ook veelvuldig. Bijna driekwart van de AI-leiders houdt zorgvuldig toezicht en evalueert uitkomsten minimaal één keer per week. Daarnaast heeft bijna de helft van de ondervraagde organisaties een proces ingericht voor het uitbreiden of afkeuren van een traject als de resultaten bij een controle discutabel zijn.

Kaders neerzetten

De vraag voor bedrijven is inmiddels niet meer: ‘starten we met AI?’ Het is eerder: ‘wanneer starten we met AI?’ Dat geldt ook voor de risico’s en de ethische aspecten van AI. Het is de uitdaging om de ontwikkeling gaande te houden of zelfs te versnellen, en tegelijkertijd te bouwen aan vertrouwen bij alle betrokkenen. Daarbij zijn goede informatievoorziening, transparantie en ethische kaders onmisbaar. Nu AI zo sterk in opkomst is, is dit het moment om de kaders neer te zetten om te zorgen dat iedereen op een verantwoorde manier van AI kan profiteren.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam