Hans Luijendijk heeft binnen AkzoNobel in opdracht van CIO Aloys Kregting een belangrijke transformatie van de IT- en informatiemanagement-omgeving helpen verwezenlijken. Ter inleiding van een discussietafel tijdens CIODAY op 26 november 2019 zal Luijendijk zijn geleerde lessen delen en deelnemers de nodige handvatten geven. Ten aanzien van de IT-inrichting, maar ook voor wat betreft de wisselwerking met partners.

“Binnen AkzoNobel zijn we druk doende de IT-legacy te optimaliseren die het bedrijf in de loop van vijftig jaar verzameld heeft”, vertelt Hans Luijendijk. “Dat doen we door zaken te centraliseren, te rationaliseren en waar mogelijk uit te faseren. Daar wordt binnen de organisatie al jarenlang aan gewerkt en we maken nu echt grote stappen. Belangrijk, omdat die verouderde systemen AkzoNobel hinderen bij het ontwikkelen van nieuwe, veelal businessgerichte initiatieven.”

As a service

Nieuwe IT-voorzieningen bij de in verven en lakken gespecialiseerde multinational worden inmiddels zoveel mogelijk ‘as a service’ ingericht. Voorbeelden zijn connectivity en de workplace. “Alles wordt echt als een dienst aangeboden, zonder investeringen in hardware en in nauwe samenwerking met partners die dit vanuit een greenfield-situatie mede vormgeven – optimaal afgestemd op de wensen en eisen van AkzoNobel. Dat betekent wel dat onze leveranciers mee moeten in deze ontwikkeling. En wanneer ik zo om me heen kijk, is het grootste deel van de markt er nog niet klaar voor.” Als CIO of bestuur moet je dus goed weten met wie je waarvoor in zee gaat.

“We hebben al zo’n 40 procent bespaard op de lopende IT-kosten”

“Wanneer we vanuit IT alles als een service aanbieden hebben we geen maatwerk meer nodig”, vervolgt Hans Luijendijk. “Al moeten zaken soms wel handmatig geïntegreerd worden. Maar 90 procent van de door ons gekozen oplossingen is zo standaard als het maar kan.”

Onderschat

Connectiviteit wordt volgens de CIO-adviseur nogal eens onderschat. “Het is een absolute voorwaarde voor alle grote innovaties. Gebrekkige connectivity is doorgaans een barrière die je moet slechten. Moderne services en technologieën kun je nu eenmaal niet uitrollen met legacy-verbindingen. Bovendien leert de geschiedenis dat doorbraken op het gebied van connectiviteit – denk aan wifi, 4G en straks 5G – steevast volop nieuwe innovaties met zich meebrengen. Corporates en hun CIO’s doen er dus verstandig aan voldoende aandacht aan connectivity te schenken. Ook hier: afscheid nemen van de verouderde technologie en intussen werken aan een goede en flexibele nieuwe basis, zodat iedereen met elk gewenst device elkaar en de organisatie kan bereiken.”

Advisering

Vanuit CIO Advisory levert Luijendijk adviesdiensten aan raden van bestuur en hoge functionarissen met de verantwoordelijkheid voor de IT en de informatievoorziening. “Wij bieden oplossingen voor de moeilijkste IT-gerelateerde vraagstukken voor alle CxO’s. Van strategie tot executie.”

“Gebrekkige connectiviteit is doorgaans een barrière die je moet slechten”

Hans Luijendijk en de zijnen richten zich bij grote transformatietrajecten op een tweetal aspecten: allereerst het voeren van regie over een multivendor-omgeving, waarbij de leveranciers idealiter zoveel mogelijk onderling afstemmen en met één mond richting de opdrachtgever communiceren. Daarnaast wordt het transformatietraject zelf begeleid: koers houden en waken voor overschrijding van budget, tijd en doelen. CIO Advisory heeft een groot netwerk van gespecialiseerde partners. Bas Kleinveld van The Orchestrate Group was betrokken bij het traject binnen AkzoNobel. “We zullen in de toekomst vaker in combinatie optrekken”, aldus Luijendijk.

Tijdens de discussietafel op 26 november gedurende CIODAY in de Amsterdamse Beurs van Berlage wil Hans Luijendijk bedrijven en hun CxO’s vooral inzicht bieden in de do’s en don’ts van digitale transformaties en ze desgewenst op weg helpen.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam