Smart cities – slimme, duurzame steden waarin technologie wordt ingezet om de levenskwaliteit van inwoners te verhogen – roepen allerlei vragen op rond de stabiliteit van systemen, de beveiliging van data en de privacy van burgers. Hechte samenwerking tussen overheden, private partijen en kennisinstellingen is (naast de voortschrijdende technologie) een belangrijke factor in het succes van de slimme steden van de toekomst, schrijft Renju Varghese.

Uit cijfers van de Verenigde Naties blijkt dat anno 2018 ruim de helft van de wereldbevolking (55%) in steden woont. En dat percentage zal de komende decennia in rap tempo toenemen – totdat rond 2050 ruim twee op de drie aardbewoners (68%) een plek in de stad hebben gevonden. Om steden onder deze extreme omstandigheden leefbaar te kunnen houden, zijn investeringen in slimme disruptieve technologieën (zoals het internet of things en M2M-connectiviteit) onontbeerlijk.

Het ultieme doel: komen tot smart cities en het leven van alle burgers ín die slimme steden duurzaam verbeteren. Dat kan door alle mogelijkheden op technologisch gebied te vertalen naar goede gezondheidszorg, adequate OV-netwerken en veilige wijken en buurten, maar ook naar een hoogwaardige waterzuivering, een betrouwbaar elektriciteitsnetwerk en duurzame gebouwen. De slimme stad zet gericht verzamelde data in om, op basis van voorspellende modellen, het functioneren van de smart city voortdurend proactief te verbeteren.

Flinke uitdagingen

Het onderhouden, monitoren en beveiligen van alle infrastructuren die hiervoor nodig zijn, stelt overheden en technologiebedrijven voor een flinke uitdaging.

Hoe zorg je ervoor dat smart cities veranderen van een potentieel doelwit (voor vijandige staten of criminele cyberorganisaties) in een voor onbevoegden onneembare vesting? Hoe voorkom je een breakdown van het waarschuwingssysteem, elektriciteitsnetwerk of transportsysteem van een stad, met alle mogelijke nare gevolgen voor mensen en objecten? Hoe zorg je ervoor dat alle data die over burgers wordt verzameld uit smart meters en smart devices goed beveiligd en tegelijkertijd goed toegankelijk is? En: wat kun je doen om de privacy van al die burgers waarover gegevens verzameld worden te waarborgen?

Samenwerking

Uiteraard kan de voortdurend voortschrijdende technologische ontwikkeling helpen om een antwoord te vinden op deze en andere vragen. Maar minstens zo belangrijk zijn een goede samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de partijen die betrokken zijn bij de smart city: lokale overheden, private instellingen en andere instanties (zoals kennisinstituten). Vanuit een hechte samenwerking kunnen zij er sámen voor zorgen dat de smart city goed functioneert en adequaat beveiligd is.

Zo zag in Den Haag vorig jaar The Hague Security Delta (HSD) het levenslicht: een vehikel waarbinnen de gemeente, private partijen en kennisinstellingen als de Haagse Hogeschool en de TU Delft samenwerken aan cybersecurity in de slimme stad van de toekomst.

Standaarden nodig

Ook verdient het aanbeveling om aparte privacy-agentschappen in het leven te roepen: derde onafhankelijke partijen die de dataverzameling en -analyse stroomlijnen en die verantwoording afleggen over het gebruik, de vernietiging en de beveiliging van data. Ten slotte is het raadzaam om te komen tot nieuwe technologische standaarden voor al die nieuwe disruptieve technologieën, zodat devices en netwerken optimaal beveiligd kunnen worden.

Renju Varghese is fellow en chief architect op het gebied van cybersecurity bij HCL Technologies. Hij is tevens betrokken bij de oprichting van het nieuwe HCL Center of Excellence on Cyber Security in Den Haag.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam