Rijkswaterstaat (RWS) zit midden in een digitale transformatie. Geestelijk vader van dit grootschalige programma is CIO Perry van der Weyden, die zich tijdens het traject ontwikkelde van missionaris tot diplomaat, zoals hij zelf zegt. Hij voelt zich binnen de overheid prima op zijn plaats maar vindt wel dat het IT-werk in die sector meer waardering verdient. Een gesprek met een bevlogen man met begrip en respect voor de belangen van anderen.

Ook bij RWS groeit het aandeel van de IT-functie in het primaire proces. De digitalisering doet zijn intrede bij de monitoring van alle verkeersstromen op weg en water, en beheer en onderhoud van de wegen, vaarroutes en objecten als viaducten, tunnels, bruggen, sluizen en waterkeringen. Dit komt vooral tot uitdrukking door de inzet van sensoren voor datawinning en de ontwikkeling van algoritmes voor een datagedreven sturing.

“We zijn de slag aan het maken van traditioneel naar voorspelbaar beheer en onderhoud”, zegt Van der Weyden. “Op dit moment zijn we objecten aan het voorzien van sensoren om ze te volgen en de status te kunnen voorspellen. Een tweede belangrijke stap is de inzet van data-analytics, waarbij actuele informatie, omgevingsfactoren en historische data worden samengevoegd en geanalyseerd. Zo kunnen we bijvoorbeeld voorspellen op welke plaatsen het asfalt sneller zal slijten.”

Een ware digitale revolutie aan de industriële kant van RWS, noemt Van der Weyden het. Met al deze activiteiten heeft RWS inmiddels een IoT-platform ontwikkeld waar sensortechnologie en data-analytics samen komen. Door het aansluiten van de objecten op dit IoT-platform krijgt RWS steeds meer smart objecten. Ook het vernieuwde landelijk meetnet water, dat fysische en chemische parameters meet zoals waterstanden en chloridegehalte, is geheel volgens het IoT-concept gerealiseerd en is in december 2019 gereed.

i-Strategie 2.0

Tot voor kort werd voor elk afzonderlijk object specifieke IT gebouwd. Daardoor ontstond een complexe omgeving met een zeer groot aantal unieke systemen. Lastig te beheren als IT-organisatie. Dat kan allemaal anders, meende Van der Weyden bij zijn aantreden zo’n vijf jaar geleden. Dankzij de i-Strategie 1.0 is de basis voor de standaardisering gerealiseerd.

Van der Weyden schreef deze zomer een update, i-Strategie 2.0. Deze is getoetst bij de medewerkers en vervolgens samen met collega-bestuurders van RWS vastgesteld. Daarmee zijn de nieuwe doelen voor de komende vier jaar bepaald.

“Cybersecurity blijft een belangrijk thema met de verdere uitbreiding van ons SOC”, legt hij uit, “De IV- en data-ontwikkeling zal conform het platformconcept plaatsvinden. We ontsluiten data via platformen, die niet alleen voor RWS’ers, maar voor alle betrokkenen in de keten toegankelijk zullen zijn. Dit vraagt om de verdere ontwikkeling en toepassing van datastandaarden, maar ook om de uniformering van werkwijzen en processen. Voor een belangrijk deel dus een organisatorische verandering, maar ook de medewerkers zullen zich verder moeten ontwikkelen als het om hun data- en IV-kennis gaat. Als CIO word ik steeds meer een strategische veranderaar.”

Met dat bewustzijn is ook nadrukkelijk de business aan zet. IT als enabler, maar wel nadrukkelijk met het opdrachtgeverschap vanuit het primair proces. Hierbij zal de focus vooral gericht zijn op het daadwerkelijk in productie krijgen van innovaties. “Kortere en effectievere innovatie en vernieuwing willen we gaan ondersteunen met het concept van een digitale campus.”

Empathie

Natuurlijk levert die digitale transitie hier en daar weerstanden op. Dat begrijpt Van der Weyden wel. “Informatievoorziening is in vergelijking met het werk van bouwer en constructeur een relatief jonge discipline. We bouwen in ons land al honderden jaren op dezelfde manier, maar je ziet nu dat daar de afgelopen decennia steeds meer informatievoorziening bij komt kijken.” Om bevlogen te vervolgen: “Dat moet je dus uitleggen. We nemen onze collega’s mee en laten ze dingen zien; je zult met bewijzen moeten komen dat het noodzakelijk is. We doen er alles aan om de mensen mee te krijgen.”

Empathie is sowieso een competentie die hem helpt succesvol te zijn. Respect hebben voor de belangen van een ander; dat leidt vanzelf tot meer respect voor IT in andere domeinen. “Je zult soms weleens een beetje moeten doorduwen”, geeft Van der Weyden toe. “Vooral als er sprake is van veranderangst. Het is belangrijk de oorzaak daarvan te ontdekken. Dan moet je enerzijds eerlijk en transparant zijn, en anderzijds de betrokkene direct een nieuw perspectief bieden. Dan krijg je hem mee.”

Interessante werkgever

Veel van het traditionele werk van de IT-organisatie zal geautomatiseerd worden, verwacht Van der Weyden. De nadruk zal komen te liggen op analytics en voorspelbaarheid, met zelflerende predictive systemen, artificial intelligence en neuro networking. “En applicaties zullen meer vanuit generators geproduceerd worden.” Inmiddels is een deel van de RWS-applicaties al geheel volgens het principe van continuous delivery en deployment in beheer.

“Ik vind het belangrijk dat de overheidssector ook eens de waardering krijgt”

“We hebben als IT keihard capaciteit en nieuwe competenties nodig aan de ontwikkelkant”, voegt Perry van der Weyden eraan toe. RWS profileert zich op de arbeidsmarkt als een interessante werkgever waar een IT’er met de nieuwste technologieën en innovatieve tooling kan werken. Dat spreekt erg aan, want RWS trekt via frequente events, traineeships en een eigen academie veel jonge mensen naar zijn IT-organisatie. “Daarnaast doen we veel met bijvoorbeeld Wajongers, dat zijn mensen die een bijzondere kwaliteit bezitten.” Een inclusieve organisatie is voor werkzoekenden ook een interessante werkgever.

Waardering

Vijftien jaar als ambtenaar in het IT-domein van de overheid heeft ervoor gezorgd dat Van der Weyden zich als een vis in het water voelt bij RWS. “CIO zijn bij de overheid is toch iets anders dan in het bedrijfsleven, waar het geld wordt gevolgd. Bij de overheid gaat het over maatschappelijke verantwoordelijkheid, over randvoorwaarden, over politieke gevoeligheid. En over veel, heel veel stakeholders. Als je dat allemaal niet beseft moet je niet bij de overheid gaan werken”, stelt Van der Weyden. “Voor mij hoort het er gewoon bij. En als je wél iets bereikt, als je je ideeën wél realiseert, is de voldoening veel groter dan wanneer je alleen maar afgerekend wordt op financieel belang.”

Waarom zou Perry van der Weyden CIO of the Year moeten worden? “Van mij hoeft dat helemaal niet. Maar ik zou het wel mooi vinden, omdat die titel nog niet eerder terecht is gekomen bij een overheids-CIO. Dat vind ik toch een miskenning. De rol van CIO in een overheidsorganisatie is naar mijn idee veel complexer dan in het bedrijfsleven.”

“De scope is ongeveer hetzelfde, maar de besluitvormingsprocessen en het hele krachtenveld dat er omheen meekijkt… Als overheid moet je heel transparant zijn, je werkt tenslotte voor de samenleving, en die heeft recht op openheid. Daarom vind ik het belangrijk dat de overheidssector ook eens de waardering krijgt.”

Fotografie Eric Fecken


Perry van der Weyden op CIODAY

Op 26 november 2019 verzorgt Perry van de Weyden een high-speed keynote.

Lees meer

Arnoud van Gemeren is hoofdredacteur van CIO Magazine, Boardroom IT en voormalig hoofdredacteur van TITM (Tijdschrift IT Management) en Outsource Magazine. Hij heeft een lange staat van dienst in de Nederlandse IT-mediawereld. Na een start bij een redactiebureau, was hij als hoofdredacteur van 1996 tot 2001 bij uitgeverij Array Publications verantwoordelijk voor diverse IT-vakbladen. In 2001 sloot hij zich aan bij een adviesbureau op het gebied van marketingcommunicatie, Beatrijs Media Group. Vanuit dit bureau bleef hij als hoofdredacteur actief, onder meer voor Sdu Uitgevers.

1 REACTIE

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam